מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית: למטפלים/ות משפ"ח ירושלים 2021 – ינואר 2020 יולי האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי שותפים: הכשרת מטפלים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית מטרה: מטפלים ומטפלות משפ"ח ירושלים קהל יעד:

19 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

האוניברסיטה העברית מיקום:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 70,000 תקציב:

ליווי נערות נפגעות תקיפה מינית: הנחיית עובדי שטח 2021 - מאי 2020 יוני

עובדי שטח במסגרות שונות שותפים: היכרות עם עולמן של נפגעות תקיפה מינית וההתמודדות עם הליווי שלהן. מיקוד בסוגיות ובדילמות מטרה: הקשורות לעבודה זו, כולל התבוננות במורכבויות שהמפגש מייצר, יתרונותיו וחסרונותיו. עובדי שטח במסגרות שונות קהל יעד:

10 מס' מפגשים:

10 מס' משתתפים:

מכון חרוב מיקום:

ש"ח 7,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software