מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

. הכשרת מטפלים ומטפלות במגזר החרדי 2

בין מיניות בריאה למניעת פגיעה 2020 ינואר – מרץ

הכשרת צוותים חינוכיים וטיפוליים במוסדות חינוך מטרה: צוותים חינוכיים וטיפוליים במוסדות חינוך חרדיים קהל יעד:

8 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

בני ברק מיקום:

ש"ח 15,000 תקציב:

מיניות נורמטיבית ולא נורמטיבית ופגיעות מיניות פברואר, אוקטובר

אשכולות, המרכז לגיל הרך שותפים: הכרת רצף ההתפתחות המינית הנורמטיבי והלא נורמטיבי ועולם הפגיעות המיניות מטרה: צוות המרכז, מדריכות הורים, מרפאות בעיסוק, צוות טיפות חלב, מפקחות מטעם משרד החינוך קהל יעד: (התוכנית מותאמת לנשות מקצוע בציבור החרדי)

2 מס' מפגשים:

25- כ מס' משתתפים:

מקוון + אשכולות, המרכז לגיל הרך בירושלים מיקום:

ש"ח 3,200 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software