מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

. הכשרת מטפלים בחברה הערבית 3

טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית למטפלים ערבים 2021 – פברואר 2020 אוקטובר

הכשרת מטפלים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית מטרה: מטפלים בחברה הערבית קהל יעד:

19 מס' מפגשים:

22 מס' משתתפים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

האוניברסיטה העברית מיקום:

ש"ח 150,000 תקציב:

בנוסף להכשרת קהלים שונים, העניק המכון תמיכה כספית למרכזים לנפגעי פגיעות ₪ 385,000 מיניות בסך

בניית ועדות מוגנות ביישובים והכשרת צוותים

ועדת מוגנות היא ועדה קהילתית, המורכבת מפעילים מתנדבים מתוך חברי הקהילה מרקע מקצועי מגוון – רוחני, משפטי, טיפולי, חינוכי, בריאותי ועוד. חברי הצוות ממונים לרוב על-ידי ועדת היגוי מתוך הקהילה, ומנוים מקבל את אישור הנהלת היישוב. תפקיד הוועדה כפול: לקדם מודעות לנושא של מניעה ומוגנות קהילתית ושל חינוך למיניות בריאה באמצעות סדנאות, הרצאות ועוד; לשמש כתובת לא פורמלית להתייעצות ולדיווח במקרה של חשד לפגיעה שלא חלה עליה חובת דיווח, ולהוות רשת תמיכה רגשית בנפגעים שיש חובת דיווח בעניינם, המטופלים על-ידי רשויות הרווחה והחוק. הועדות מלוות על-ידי עו"ס קהילתי מהמחלקה לשירותים חברתיים. התקיימו מספר הכשרות במהלך השנה: • חברי ועדות מוגנות ברחבי הארץ בחודש יוני. 120 הרצאות העשרה מקוונות שהועברו ל 3 "מוגנים בקיץ": • מפגשים שמטרתם להגדיר את תפקיד הרב ביצירת קהילה מוגנת. המפגשים 2 השתלמות לרבני צהר: משתתפים. 10 התקיימו בחודש יוני, במשרדי צהר ברמלה ובלוד עבור • התקיימו 2021 וינואר 2020 בין אוקטובר הכשרות לועדות מוגנות במועצות אזוריות אשכול ובנימין: מתנדבים ביישובים השונים. 100- הכשרות מקוונות ליותר מ 12

ש"ח 56,500 תקציב הכשרות בתחום:

| 2020 דו"ח שנתי 20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software