מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

ילדים עם מוגבלות: הכשרות בתחום הטיפול

תכנית למידה וסדנה לעובדי מחלקת השיקום בעיריות תל אביב וחדרה 2020 ינואר, פברואר, דצמבר

מחלקות השיקום בעיריות תל אביב וחדרה שותפים: עו"סים במחלקות השיקום מטפלים בילדים ובוגרים עם מוגבלות, הנפגעים יותר מילדים ללא מוגבלות. מטרה: השתלמות זו מקנה כלים לאבחון והתערבות במצבים של חשד להתעללות. עו"סים במחלקות השיקום קהל יעד:

10 סדנה אחת בתל אביב , בחדרה מס' מפגשים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

24 , בחדרה 70 בתל אביב מס' משתתפים:

משרדי עיריות תל אביב חדרה מיקום:

למסגרות טיפול בילדים עם מוגבלות TF-CBT 2021 – מרץ 2020 מרץ

שק"ל שותפים: , שהותאמה לטראומה TF-CBT הכשרת מטפלים לטיפול בשיטת מטרה: מטפלים מעמותת שק"ל ומסגרות נוספות המטפלות בילדים עם מוגבלות קהל יעד:

18 מס' מפגשים:

27 מס' משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

2020 פתיחת הקורס, מרץ

| 2020 דו"ח שנתי 21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software