מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

האדם במרכז: התבוננות הוליסטית בצרכים של ילדים ומתבגרים עם מוגבלות 2020 יוני – יולי שימוש בפלטפורמת הלימוד המקוון על מנת להגיע לאנשי מקצוע מקהלים חדשים, ולהנחיל ידע מטרה: מתקדם בתחום מגוון אנשי מקצוע שעבודתם עם ילדים עם מוגבלות קהל יעד:

4 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

"הרצאה מעניינת, מעולם לא חשבתי על הנושא בצורה כזו"

קורס איתור וטיפול בילדים ובוגרים עם מוגבלות 2020 ספטמבר – דצמבר

הגדלת ידע על מניעה, איתור וטיפול בקרב אנשי מקצוע המטפלים בילדים ובוגרים עם מוגבלות מטרה: עו"סים לחוק הסיעוד, פסיכולוגים ויועצות בבתי ספר קהל יעד:

7 מס' מפגשים:

18 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 90,000 תקציב הכשרות בתחום ילדים עם מוגבלויות:

| 2020 דו"ח שנתי 22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software