מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת צוות בתי לין (מרכזי הגנה)

הכשרות מקצועיות לצוותי מרכזי ההגנה הכשרות שונות לאורך השנה

העמקת הידע של הצוות בסוגיות מקצועיות וטיפוליות שעולות מן השטח בעבודתו היומיומית של מטרת על: המרכז, בעיקר בנושאי טראומה אצל ילדים ומפגש עם משפחות ובני נוער. הכשרות קבוצתיות לעובדי המרכזים השונים, סדנאות בנושאים מכון חרוב מסייע בלמידה במספר דרכים: הרלוונטים וימי הכשרה, העשרה והפגה משותפים לעובדי המרכזים. התקיימו שלוש השתלמויות לעובדי המרכזים באשקלון, באר שבע וצפת, שתי סדנאות לעובדי 2020 בשנת המרכזים בנתניה ובירושלים, ויום הפגה והעשרה לעובדי המרכזים. מנהלי בתי לין בהנחיית זהבה קציר, במטרה ללבן סוגיות 9- מפגשים ל 12 כמו כן התקיימה הכשרה חודשית בת ודילמות בעבודת מרכז ההגנה.

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

בסדנאות 5 , בהשתלמויות 9 , למנהלי המרכזים 12 :26 מס' מפגשים:

80- כ מס' משתתפים:

מרכזי ההגנה בצפת, אשקלון, נתניה, ירושלים ובאר שבע. יום ההפגה התקיים בתל אביב, מפגשי מיקום: המנהלים התקיימו במכון ארגמן ובמקוון לסירוגין.

ש"ח 90,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 24

Made with FlippingBook Digital Publishing Software