מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

לטיפול ממוקד טראומה TF-CBT 2021 – יולי 2020 ספטמבר

הכשרת מטפלים לטיפול בשיטת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ממוקד טראומה. מטרה: מטפלים בעלי הכשרה אקדמית רלוונטית (עו"ס, פסיכולוגיה, טיפול הבעתי) וניסיון משמעותי בטיפול קהל יעד: פרטני בילדים שחוו טראומה

39 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 55,000 תקציב:

2020 הכשרה בנושא עקרונות של טיפול בטראומה בכפר הילדים תלפיות, פברואר

| 2020 דו"ח שנתי 26

Made with FlippingBook Digital Publishing Software