מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

תוכניות בנושא עקרונות הטראומה למחלקות לשירותים חברתיים

הכשרת עובדים במחלקות לשירותים חברתיים 2021 – ינואר 2020 אוקטובר

שתי תוכניות הכשרה התקיימו, אחת לעובדים באגף הרווחה במעלה אדומים ובמחלקה לשירותים חברתיים מועצה אזורית מגילות, השנייה לאגף הרווחה בנתניה. חשיפת עו"סים במחלקות לש"ח לשיטות התערבות שונות בעולם במצבי סיכון, התעללות והזנחה מטרה: של ילדים, בניסיון לבחון את הטמעת השיטות בעבודת העו"ס. בנוסף, התמקדות במצבים הוריים ומשפחתיים המעמידים ילדים ויחסי הורים וילדים בסיכון, ותפקיד העו"ס בליווי המשפחה. עו"סים במחלקות לשירותים חברתיים, ומרכזי הורים וילדים במעלה אדומים, ים המלח ונתניה קהל יעד:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

לנתניה 6 , למועצה אזורית מגילות 7 :13 מס' מפגשים:

מנתניה 130 , ממועצה אזורית מגילות 35 :165 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 21,000 תקציב:

עבודה עם ילדים בסיכון בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים 2021 – ינואר 2020 אוקטובר

משפחות וילדים המגיעים לטיפול בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים, מתמודדות פעמים רבות עם מצבים משפחתיים מורכבים, כגון: עוני והדרה, מוגבלות נפשית ו/או פיזית, סכסוכי גירושין, אלימות והזנחה. למצבי דחק אלה השפעה שלילית פוטנציאלית על יכולתו של הורה להיענות ברגישות ובאופן מותאם לצרכי ילדו. התערבויות מבוססות מנטליזציה, מסייעות להורים ולילדים לפתח מיומנויות, ולהבין את רגשותיהם ואת רגשות האחר גם במצבים בהם יכולות הוויסות של ההורה והילד מאותגרות. יכולת המנטליזציה ניתנת לרכישה, ויש לה פוטנציאל למנוע העברות בין-דוריות של אלימות ויחסים פוגעניים. פסיכולוגים חינוכיים בשפ"ח ועו"סים ברווחה בלוד, פסיכולוגים חינוכיים בשפ"ח כפר סבא קהל יעד:

בכל הכשרה 10 :20 מס' מפגשים:

מכפר סבא 50 , מלוד 35 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 30,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 27

Made with FlippingBook Digital Publishing Software