מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת צוותי מרכזי החירום

2020 מאי – דצמבר

התקיימו שתי תוכניות הכשרה לעובדי מרכזי החירום. הילדים במרכזי החירום חוו במהלך חייהם טראומות רבות, היתה להעשיר את הידע ולהקנות כלים לעובדי מרכזי מטרת ההכשרות המשפיעות על יכולתם לווסת התנהגות. החירום, המתמודדים עם ילדים הסובלים מטראומה מורכבת. בתוכניות נרכשים כלי למידה ופרקטיקה לסוגים שונים של וויסות. CBT .1 . סוגיות בהתערבות עם טראומה, וקשיי וויסות של ילדים 2 עובדי מרכזי החירום בארץ – מדריכים, עו"סים, אמהות בית, מנהלים וכו' קהל יעד:

מפגשים 8 ; סוגיות בהתערבות CBT - מפגשים 5 :13 מס' מפגשים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

22 ; סוגיות בהתערבות CBT 28 :50 מס' משתתפים:

מקוון; סוגיות בהתערבות תל אביב CBT מיקום:

ש"ח 40,00 תקציב:

הדרכת מנהלי מרכזי חירום 2020 מאי – דצמבר

מרכזי חירום שותפים: לימוד מיומנויות עבודה במציאות משברית ובסביבה מורכבת, ויצירת קבוצת עמיתים מטרה: מנהלי מרכזי החירום קהל יעד:

7 מס' מפגשים:

12 מס' משתתפים:

מכון ארגמן מיקום:

ש"ח 30,000 תקציב:

"מפגשים אלה הם העוגן שלנו בעבודה. חיוניים לנו מאוד גם ברמת ההנחיה וגם במפגש עם עמיתים."

| 2020 דו"ח שנתי 29

Made with FlippingBook Digital Publishing Software