מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרות לעמותת אותות 2020 פברואר, מאי – יוני

מפגשי הכשרה בנושא טיפול והתערבות משפחתית במסגרות ויום למידה בנושא התמודדות עם הזירה 3 הדיגיטלית למנהלי מסגרות בעמותה עמותת אותות שותפים: לימוד עקרונות עבודה עם הורים ומשפחות, והקניית ידע וכלים בנושא טיפול משפחתי ומפגש עם הורים. מטרה: צוות העו"ס במסגרות של עמותת אותות קהל יעד:

3 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

מקוון והאוניברסיטה העברית מיקום:

ש"ח 8,500 תקציב:

היתה להכיר מטרת היום יום למידה למנהלי מסגרות בעמותה בנושא: בני נוער ואנשי מקצוע בזירה הדיגיטלית. את הזירה הדיגיטלית על כל גווניה, ללמוד את עולמם של בני הנוער בזירה, ולתת לאנשי המקצוע ידע וכלים . מנהלי מסגרות 20- התקיים במכון חרוב והשתתפו בו כ אודות תפקידם המורכב בה. יום זה

תכנית מש"י: מכללת אורנים 2020 פברואר – מאי

מכללת אורנים שותפים: מטפלות בילדים בגיל הרך נמצאות בקו הראשון לטיפול בילדים ולזיהוי מצבי סיכון וסכנה. מטרת מטרה: ההשתלמות היא לתת להן רקע, וכלים לאתר ולדווח על ילדים בסיכון, כלים לעבודה מניעתית עם הורים (מתן מידע להורים על מה ילדים צריכים ותמיכה בהם) ומתן כלים להוות דמויות מיטיבות לילדים בגיל הרך. מחנכות שנות ינקות, מטפלות במסגרות ובמעונות יום קהל יעד:

14 מס' מפגשים:

50 מס' משתתפים:

מכללת אורנים מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 31

Made with FlippingBook Digital Publishing Software