מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

התעללות והזנחה של ילדים בחברה הבדואית: מפגש עם צוות ההנהלה באג'יק 2020 נובמבר ארגון אג'יק – מכון הנגב שותפים: ארגון אג'יק חרט על דגלו את הוקעת תופעת האלימות בחברה הערבית והבדואית, והחליט להקדיש את מטרה: השנה הקרובה ללמידה בנושא. מכון חרוב מתכנן מספר הכשרות לקבוצות שונות של אג'יק שפועלות בתחומים שונים; מפגש זה הוא תחילתה של העבודה המשותפת. חברי הנהלה קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

20 מס' משתתפים:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

ג'ו אלון מיקום:

ש"ח 5,300 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software