מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מפגש מדריכות חודשי: הכשרה מעשית שנתי, אחת לחודשיים האוניברסיטה העברית שותפים: ליבון סוגיות בהדרכה ובמקומות ההכשרה מטרה: מדריכות בהכשרה מעשית קהל יעד:

8 מס' מפגשים:

8 מס' משתתפים:

קמפוס חרוב מיקום:

תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 10,000 תקציב:

9 מחזור ־ הכשרה מעשית לסטודנטיות לריפוי בעיסוק: קמפוס חרוב לילדים 2020 מאי – אוגוסט ביה"ס לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית שותפים: היו 2020 הכשרת סטודנטיות לריפוי בעיסוק המתמחות בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. בשנת מטרה: שתי סטודנטיות לריפוי בעיסוק שעשו את ההכשרה המעשית שלהן במרפאת חרוב לילדים.

הכשרה יומיומית במהלך התקופה מס' מפגשים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

ש"ח 35,000 תקציב הכשרות בקמפוס חרוב:

| 2020 דו"ח שנתי 34

Made with FlippingBook Digital Publishing Software