מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

יום עיון במרכז הרפואי שערי צדק 2020 נובמבר

ביה"ח שערי צדק שותפים: צוותי בריאות מטפלים בילדים ונוער במסגרת עבודתם בשרותי הבריאות השונים. מטרת ההכשרה היא מטרה: להרחיב את הידע שלהם על מנת שיוכלו לפעול למניעה, איתור וטיפול. סטודנטים לסיעוד קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

101 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 2,600 תקציב:

ימי למידה לסטודנטים להפרעות בתקשורת: מכללת הדסה 2020 ספטמבר

קלינאיות תקשורת פוגשות מדי יום בעבודתן ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים בסיכון מוגבר להתעללות והזנחה. המפגש עם קלינאית התקשורת מזמן שיח ומאפשר זיהוי צרכים שונים של הילד ומשפחתו. ביכולתה של הקלינאית להיות גורם משמעותי בזיהוי ואיתור פגיעות, וכן גורם מדריך ומייעץ להורים במטרה למנוע פגיעה. הקניית ידע מתקדם בזיהוי, איתור ודיווח על ילדים בחשד לפגיעה, והתאמת טיפול קלינאית התקשורת מטרה: באמצעות הבנת טראומה. סטודנטיות להפרעות בתקשורת שנה ג'-ד' במכללת הדסה קהל יעד:

, אחד בקמפוס הנביאים והשני בקמפוס שטראוס החרדי 2 מס' מפגשים:

100 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 9,300 תקציב:

"עבודתכן חשובה ביותר, יום העיון היה רלוונטי, מקצועי, והדיונים בו היו מעשירים, פוקחי עיניים ובונים. תודה רבה!!"

| 2020 דו"ח שנתי 38

Made with FlippingBook Digital Publishing Software