מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת אחיות בריאות הציבור

קורס על בסיסי לאחיות בריאות הציבור, בית ספר לסיעוד אסף הרופא 2020 מאי

בית הספר לסיעוד אסף הרופא שותפים: הקניית ידע וכלים לאיתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה מטרה: אחיות בקורס על בסיסי בבריאות הציבור קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

40 מס' משתתפים:

תחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות

בית הספר לסיעוד אסף הרופא ומקוון מיקום:

ש"ח 3,400 תקציב:

הכשרת מחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד): תפקיד הצוות הרפואי באיתור ילדים נפגעים

ימי עיון בנושא התעללות והזנחה בילדים: אחים/אחיות בקורס על בסיסי רפואה דחופה 2020 אוגוסט – ספטמבר בתי הספר לסיעוד רמב"ם ושיבא שותפים: צוות חדרי המיון הוא הראשון שפוגש את הילדים, וחשוב מאוד להעלות את המודעות לאיתור על מנת מטרה: לקדם את שבירת מעגל האלימות באמצעות זיהוי וטיפול נכון. אחיות במסגרת קורס על בסיסי רפואה דחופה (מיון) מאזור הצפון ומאזור המרכז, אחיות מלר"ד קהל יעד: (ילדים, נשים ומבוגרים) באזור הצפון

: אחד ברמב"ם, אחד בשיבא 2 מס' מפגשים:

72 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 6,200 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 39

Made with FlippingBook Digital Publishing Software