מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הרצאה לצוותי רפואה דחופה "טרם" 2020 יולי

רשת מרפאות "טרם", טיפול רפואי מהיר שותפים: צוות "טרם" פוגש ילדים רבים עם פגיעות המוגדרות יחסית קלות, אולם לעיתים מדובר בפגיעות שמקורן מטרה: בהזנחה מתמשכת. מטרת ההרצאה היא העלאת מודעות בקרב אחיות, רופאים ופרמדיקים לדגלים אדומים בנושא התעללות והזנחה בילדים ודרכים לאיתור וזיהוי. אחיות, רופאים ופרמדיקים קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

תחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות

מקוון מיקום:

ש"ח 950 תקציב:

הכשרות בתחום בריאות הנפש

התערבות טיפולית מבוססת עקרונות טראומה לצוותים דוברי ערבית: שירותי בריאות כללית 2021 – פברואר 2020 נובמבר שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון שותפים: טראומה בגיל הרך משפיעה באופן דרמטי על התפתחותם של ילדים; תינוקות ופעוטות שחוו טראומה מטרה: נפגעים בתחומים רבים. מטרת ההשתלמות לספק ידע תיאורטי על מודלים לטיפול, והבנה קלינית ראשונית של הערכה, פורמולציה והתערבויות קליניות הלכה למעשה. בנוסף, הקניית שפה מקצועית נגישה למטפלים דוברי ערבית, ומיקוד ברגישות חברתית בהקשר ילדים בסיכון. צוות מרפאות בריאות הנפש, כולל עו"סים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, בטייבה, א.א.פ. ובאקה. קהל יעד:

6 מס' מפגשים:

19 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 14,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 40

Made with FlippingBook Digital Publishing Software