מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

יום עיון לצוות התחנה לטיפול פסיכולוגי במחוז חיפה 2020 דצמבר

לשכת הבריאות מחוז חיפה שותפים: העשרת ידע בנושא פגיעות בילדים והשלכותיהם על בריאות הנפש והתפתחות המוח, והיבטים טיפוליים מטרה: ואתגרים בתקופת הקורונה. צוות פסיכולוגים התפתחותיים, עו"סים, אחיות וצוותים פרא רפואיים קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

40 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 2,200 תקציב:

הכשרת צוותי המכונים להתפתחות הילד

הכשרת צוותי המכונים להתפתחות הילד בשירותי בריאות כללית 2020 מאי – דצמבר

שירותי בריאות כללית שותפים: משפחות וילדים המגיעים לטיפול בשירותים הפסיכולוגים השונים, סובלים לעיתים קרובות מאירועי דחק ואירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחה. משפחות רבות סובלות מטראומה מתמשכת המשפיעה עליהן באופן דרמטי, וילדים בגיל הרך שחוו טראומה נפגעים בתחומי התפתחות רבים. השנה התקיימו שני ימי עיון וימי הכשרה לצוותים בקופות החולים ברחבי הארץ. מטרות ימי העיון: • הקניית ידע מתקדם בזיהוי איתור וטיפול בילדים עם חשד לפגיעה • לימוד שיח עם הורים וילדים בחשד להתעללות במשפחה • הורדת חסמים של אנשי מקצוע בעבודה עם ילדים ומשפחות בחשד להתעללות במשפחה • רצף עבודה: הכרות עם גורמי רווחה, חוק ובריאות בקהילה, המטפלים בילדים עם חשד לפגיעה הכשרת אנשי הצוות לאיתור וזיהוי התופעה, בדגש על חשיבות עבודה רב-צוותית מטרת ימי ההכשרה: אנשי צוות הכוללים קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, צוות פיזיותרפיסטים, פסיכולוגיים קהל יעד: התפתחותיים ורופאים התפתחותיים

2 , באילת, אחד במחוז מרכז 2 : הכשרות בקופות החולים ברחבי הארץ 9- ימי עיון ו 2 :15 מס' מפגשים: בשפה הערבית 2 כלל ארציים ו 2 , בבית שמש 2 , במחוז ירושלים

300- כ מס' משתתפים:

מקוון ובית החולים סורוקה מיקום:

ש"ח 28,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 41

Made with FlippingBook Digital Publishing Software