מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

טראומה בילדות והשלכותיה: תכנית למידה לצוות מטפלות במתי"א מעג"ן 2020 ינואר – מאי

פסגה, משרד החינוך שותפים: חלק ניכר מהילדים בחינוך המיוחד סובלים מאירועים טראומטיים שהתרחשו במשפחתם, הכוללים חשיפה לאלימות או חווית אלימות קשה, התעללות, מחלה קשה או מוות פתאומי של בן משפחה, סכסוכי גירושין ועוד. מחקרים מצביעים על השלכות דרמטיות של טראומה בילדות על התפתחות המוח, בריאות נפשית ופיזית, ואף על תוחלת החיים. הפגיעה מלווה את הילדים בשנות בגרותם, ומשליכה על יצירת הקשרים העתידיים עם דמויות משמעותיות נוספות בחייהם. הקניית כלים למפגש עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים באמצעות עדשת טראומה, לשם הגברת הבנה מטרה: והתערבות במרחב החינוכי-טיפולי מטפלות ומטפלים רגשיים במשרד החינוך קהל יעד:

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

8 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

מזכרת בתיה ומקוון מיקום:

ש"ח 14,000 תקציב:

"תודה על קורס מרתק, מלמד ומסקרן, מעשיר ומשמעותי"

התעללות והזנחה בילדים: הרצאת מבוא למומחיות תחום ריפוי בעיסוק במשרד החינוך 2020 פברואר משרד החינוך שותפים: מרפאות בעיסוק במשרד החינוך פוגשות ילדים נפגעי התעללות והזנחה. המודעות להיקפי התופעה, מטרה: סימני האזהרה והתאמות ייחודיות לאוכלוסייה, אינה מספקת. מטרת ההרצאה היא לחשוף מומחיות תחום ריפוי בעיסוק במשרד החינוך הנמצאות במוקדי השפעה על פיתוח מקצועי, לתופעה ולקדם שיתופי פעולה. מומחיות בתחום הריפוי בעיסוק במשרד החינוך קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

50 מס' משתתפים:

באר שבע מיקום:

כללי תקציב:

"המפגש נגע בנושאים כל כך חשובים ופתח נושא רלוונטי לנו ופחות מוכר"

| 2020 דו"ח שנתי 44

Made with FlippingBook Digital Publishing Software