מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

יחידת תוכן ביום היערכות של צוותי פנימיית בן שמן 2020 , אוגוסט 17

כפר הנוער בן שמן שותפים: מפגש היכרות עם עולמות התוכן של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. הצוותים צפו בסרט של ויצו על מטרה: ילדים חשופים לאלימות, ולאחר מכן התקיימה שיחה עם אשת עדות, במטרה להכיר מקרוב את עולמם של הילדים שהם עובדים איתם. צוות הפנימייה: מדריכים, ש"ש, צוות עו"ס והנהלה קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

35 מס' משתתפים:

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

כפר הנוער בן שמן מיקום:

ש"ח 1,500 תקציב:

השתלמות לצוות בית הספר לקציני ים עכו 2020 ספטמבר – דצמבר

להוסיף לצוות הפסיכו-סוציאלי והחינוכי של בית הספר לקציני ים עכו, פרספקטיבה מקצועית המתייחסת מטרה: לרקע הטראומטי של הילדים, מבינה את ההשלכות הנפשיות והרגשיות על הילדים המתבטאות בהתנהגותם ותפקודם של הילדים בפנימייה, ומתאימה את הטיפול ומרחב הפנימייה לצרכים הספציפים. צוות הפנימיה: מדריכים, עו"סים, רכזי שכבה קהל יעד:

4 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 10,000 תקציב:

טראומה בילדות והשלכותיה: תכנית למידה לצוות מטפלים באומנות במתי"א ירושלים 2020 אוקטובר – דצמבר מתי"א ירושלים שותפים: הקניית כלים למפגש עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים באמצעות עדשת הטראומה, לשם הגברת מטרה: הבנה והתערבות במרחב החינוכי-טיפולי מטפלים באומנות במסגרות חינוכיות קהל יעד:

8 מס' מפגשים:

26 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 12,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 45

Made with FlippingBook Digital Publishing Software