מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

התמודדות עם מצוקות ילדים ונוער בצל הקורונה 2020 נובמבר

עמותת גושן שותפים: הזדמנות לצוות ולהורים לשמוע, לשאול שאלות, להתייעץ ולחשוב יחד על התמודדות עם ילדות, מטרה: התבגרות ומשפחה בתקופה מורכבת זו. צוות פנימייה והורי כפר הנוער רמת רזיאל קהל יעד:

3 מס' מפגשים:

100- כ מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 3,500 תקציב:

תושב נולד: הכשרת מתנדבים בקהילה למען ילדים בגיל הרך 2021 – ינואר 2020 דצמבר

מכללת תל חי ומרכזי הגיל הרך במעאר שותפים: יצירת קשר בין מתנדבים למשפחות, על מנת שהמתנדבים יוכלו לזהות צרכים ולהעביר מידע בסיסי לגבי מטרה: הורות מיטיבה. בנוסף יוכלו המתנדבים לתווך ולחבר בין המשפחה והגורמים הרלוונטיים בקהילה. מתנדבים בקהילה קהל יעד:

6 מס' מפגשים:

40 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 2,500 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 46

Made with FlippingBook Digital Publishing Software