מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרת צוותי קידום נוער מכון חרוב מקיים שיתוף פעולה נרחב ומשמעותי עם החברה למתנ"סים ותוכנית הילה (יחידות לקידום נוער). השתלמויות ארציות. 2- התקיימו שבע השתלמויות במחוזות שונים בארץ , ו 2020 בשנת תוכנית היל"ה לקידום נוער, החברה למתנ"סים שותפים:

ש"ח 160,000 תקציב כל הפעילויות עם קידום נוער:

השלכות נפשיות-רגשיות ומאפייני טראומה ופגיעה: פרספקטיבה מקצועית, התערבות טיפולית ומענה 2020 פברואר – יולי למידת פרספקטיבה מקצועית לזיהוי ומתן מענה פרטני ומערכתי להשלכות הנפשיות-רגשיות של בני מטרה: הנוער שבאים לידי ביטוי בקשר עם הנער/ה ותפקודו היום-יומי. עובדי חינוך טיפול ביחידות לקידום נוער במחוזות השונים: תל אביב דרום וצפון, וחיפה קהל יעד:

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

בחיפה 7 , בתל אביב צפון 7 , בתל אביב דרום 5 :22 מס' מפגשים:

100- כ מס' משתתפים:

במחוזות השונים ומקוון מיקום:

עבודה מבוססת טראומה עם נוער בסיכון: השתלמות במחוז החרדי בית"ר עילית 2020 ינואר הכרות עם עדשת הטראומה, הבנת ביטויי הטראומה והשלכותיה, והכרות עם עקרונות מטרה: הטיפול בטראומה צוותי היחידות לקידום נוער במחוז החרדי בית"ר עילית, ואנשי מקצוע בשרותי הרווחה, החינוך קהל יעד: והטיפול בעיר

2 מס' מפגשים:

60 מס' משתתפים:

בית"ר עילית מיקום:

| 2020 דו"ח שנתי 47

Made with FlippingBook Digital Publishing Software