מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מפגש עם בני נוער אחרי פגיעה וטראומה – מאפיינים ופרספקטיבות מקצועיות ברמה הפרטנית, החברתית-קבוצתית והמשפחתית: השתלמות במחוז מרכז 2020 ינואר – מאי הקניית פרספקטיבה מקצועית וכלים להתערבות ומתן מענה פרטני, אל מול ההשלכות הנפשיות מטרה: והרגשיות של הפגיעה, הבאים לידי ביטוי בקשר עם הנער/ה ותפקודו היום-יומי. לימוד עקרונות טיפוליים וסוגיות מרכזיות בעבודה עם הורים. עובדי חינוך וטיפול ביחידות לקידום נוער במחוז מרכז קהל יעד:

5 מס' מפגשים:

35 מס' משתתפים:

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

פתח תקווה ו-מקוון מיקום:

המשגת והרחבת ארגז הכלים המקצועי: היחידה לקידום נוער כמרחב החיים לנוער בסיכון 2020 מרץ – מאי הוספת פרספקטיבה מקצועית לצוותים, המתייחסת לרקע הטראומטי של הילדים, מבינה את ההשלכות מטרה: הנפשיות והרגשיות שבאות לידי ביטוי בהתנהגותם ותפקודם של הילדים במסגרת היחידה לקידום נוער, ומתאימה את הלמידה, הטיפול ומרחב היחידה לצרכים הספציפים. רכזי חינוך, טיפול ומנהלי השכלה ביחידות לקידום נוער באזור תל אביב קהל יעד:

5 מס' מפגשים:

25 מס' משתתפים:

תל אביב ו-מקוון מיקום:

התמודדות עם פגיעה מינית במרחב היחידה לקידום נוער: השתלמויות ארציות 2020 פברואר – יולי בירושלים התקיימה למידה על התופעה, הנוער כנפגע וכפוגע, הדינמיקה המאפשרת והשלכותיה, מטרה: המופיעים בהתנהגות הנוער במרחב היחידה. תגובה מתאימה חינוכית-טיפולית להתנהגויות, תגובה במקרה של חשיפת פגיעה, וכלים להתערבות טיפולית ממוקדת בעת החשיפה. בתל אביב עסקה ההכשרה במודעות לתופעה והבנת השלכותיה בהתנהגותם של הנוער במרחב היחידה; איתור וזיהוי פגיעה מינית; כלים להתערבות ראשונית מיטיבה במקרה חשיפת פגיעה מינית, וחיזוק תפיסת היכולת המקצועית לסייע. עובדי חינוך וטיפול ביחידות לקידום נוער באזור ירושלים ותל אביב קהל יעד:

בכל אזור 5 :10 מס' מפגשים:

בתל אביב 30 , בירושלים 35 :65 מס' משתתפים:

מכון חרוב, תל אביב ו-מקוון מיקום:

| 2020 דו"ח שנתי 48

Made with FlippingBook Digital Publishing Software