מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הכשרות לרשת אמי"ת זוהי השנה הרביעית לשיתוף הפעולה בין מכון חרוב ורשת אמי"ת.

משמעות העבודה החינוכית-טיפולית עם ילדים ובני נוער שעברו טראומה ופגיעה 2020 ינואר – מאי רשת אמי"ת פתח תקווה ורמלה שותפים: להוסיף לצוותים זוית מקצועית מודעת לרקע הטראומטי של הילדים, מבינה את ההשלכות הנפשיות מטרה: והרגשיות, ובכללן התנהגות ותפקוד במסגרת החינוכית. התאמת הלמידה, הטיפול ומרחב בית הספר לצרכים הספציפים. צוות פסיכו-סוציאלי וצוות חינוכי בכפר הנוער אמי"ת פתח תקווה מורים, יועצים, מחנכים וצוות ניהול קהל יעד: בבית החינוך הדתי-טכנולוגי אמי"ת רמלה

תחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות

ברמלה 9 , בפתח תקווה 5 מס' מפגשים:

ברמלה 30 , בפתח תקווה 40 :70- כ מס' משתתפים:

פתח תקווה ורמלה מיקום:

בנוסף, התקיימה השתלמות ארצית מקוונת לאנשי חינוך ברשת החינוך אמי"ת באותו נושא, משתתפים. 27 עם

ש"ח 30,000 תקציב הפעילויות בשיתוף רשת אמי"ת:

| 2020 דו"ח שנתי 49

Made with FlippingBook Digital Publishing Software