מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הסמכת חוקרי נוער 2020 פברואר

משטרת ישראל שותפים: הכשרת חוקרי נוער בתחום חסרי ישע, הכשרת שוטרים העתידים לחקור קטינים, והיכרות עם עולמם של מטרה: קטינים נפגעי התעללות שוטרים וחוקרי נוער קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

המכללה לשוטרים בבית שמש מיקום:

תחום החוק והמשפט | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 2,000 תקציב:

השתלמויות לפרקליטות מחוזות דרום וירושלים 2020 אפריל – יוני

פרקליטות מחוז דרום ופרקליטות מחוז ירושלים שותפים: סדרת הרצאות סביב סוגיות משפטיות של ילדים נפגעי התעללות, רלוונטיות לפרקליטים. מטרה:

במחוז דרום התקיימו גם סדנאות טראומטיזציה משנית. עורכי דין בפרקליטות במחוזות דרום וירושלים קהל יעד:

בכל מחוז 4 :8 מס' מפגשים:

במחוז ירושלים 20 , במחוז דרום 8 :28 מס' משתתפים:

פרקליטות מחוז דרום בבאר שבע, פרקליטות ירושלים ו-מקוון מיקום:

ש"ח 13,200 תקציב:

הסמכת חוקרי נוער 2020 יוני

משטרת ישראל שותפים: יום למידה וביקור בקמפוס חרוב לילדים, עבור שוטרים המוסמכים לחקירת נוער. החניכים בקורס נחשפו מטרה: לתכנים הקשורים לאוכלוסיית ילדים חסרי ישע. שוטרים חניכים בקורס הסמכת חוקרי נוער של משטרת ישראל קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

ש"ח 3,500 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 51

Made with FlippingBook Digital Publishing Software