מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

סדרת הרצאות למשפטנים 2020 יוני – יולי

המכון להשתלמות שופטים, פרקליטות, סיוע משפטי שותפים: סדרת הרצאות בנושא טראומה וההקשרים המשפטיים שלה מטרה: משפטנים העובדים עם קטינים: סנגורים, אפוטרופוסים לדין, פרקליטים, שופטים יועצים משפטיים קהל יעד: ממשרד הרווחה ועוד

6 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

תחום החוק והמשפט | תכניות לימוד והשתלמויות

ש"ח 4,000 תקציב:

הסמכת נוער עבור חוקרי חסרי ישע 2020 דצמבר

משטרת ישראל שותפים: על פי חוק, על מנת לחקור נוער חובה לעבור הכשרה מיוחדת. מטרת התוכנית להסמיך שוטרים לחקור מטרה: בני נוער. חוקרי חסרי ישע קהל יעד:

10 מס' מפגשים:

30 מס' משתתפים:

המכללה הלאומית לשוטרים מיקום:

ש"ח 11,500 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 52

Made with FlippingBook Digital Publishing Software