מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

יום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים והמיזם למניעת התעללות 2020 , ינואר 6 שנה לחובת הדיווח. 30 מדי שנה נבחר נושא חדשני בו עוסק יום העיון, השנה צוינו מטרה: אנשי מקצוע מפרופסיות שונות קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

כנסים וימי עיון

250 מס' משתתפים:

האוניברסיטה העברית מיקום:

ש"ח 40,000 תקציב:

חומרים מיום העיון: https://bit.ly/3mKzWJ5

| 2020 דו"ח שנתי 55

Made with FlippingBook Digital Publishing Software