מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

הרצאה ציבורית וסדנה לזכרה של פטרישיה ון הורן ז"ל 2020 , ינואר 13

האוניברסיטה העברית שותפים: הרצאה שנתית של מומחה מחו"ל ומענק מלגה לחוקרים צעירים/אנשי מקצוע בתחום. השנה הרצתה מטרה: ד"ר מרים סטיל בנושא התערבויות טיפוליות בגיל הרך, וד"ר דפנה דולברג מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו הובילה את הדיון. מטרת הסדנה לאפשר לקלינאים בכירים לפגוש מומחים בתחום מחו"ל וללמוד מהם, והענקת מלגות לחוקרים וקלינאים בתחום הטראומה בגיל הרך. ההרצאה פתוחה לקהל הרחב. הסדנה מיועדת לאנשי מקצוע מומחים בתחום הגיל הרך. קהל יעד:

כנסים וימי עיון

1 מס' מפגשים:

בסדנה 35 , בהרצאה 75 :110 מס' משתתפים:

האוניברסיטה העברית ומכון חרוב מיקום:

ש"ח 26,000 תקציב:

מעבר להליך הפלילי: יום עיון משותף עם מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית 2020 , ינואר 27

איגוד מרכזי הסיוע שותפים: לימוד פרספקטיבות נוספות לטיפול בנפגעים ונפגעות, הרחבת ההסתכלות, שיח והצגת תכניות שונות מטרה: ברמה הפרטנית והקהילתית. יום העיון עסק במענים האלטרנטיביים להליך הפלילי, בצרכי הנפגעים ובאתגר של אנשי המקצוע. שולבה עדות של נפגעת מינית. פתוח לקהל אנשי מקצוע העוסקים בתחום קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

100- כ מס' משתתפים:

אולם אמדוקס רעננה מיקום:

ש"ח 11,000 תקציב:

.2020 בינואר 27 , יום העיון המשותף עם מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, מעבר להליך הפלילי

| 2020 דו"ח שנתי 56

Made with FlippingBook Digital Publishing Software