מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

יום עיון למטפלות במשפחתונים לגיל הרך, מופעלים ע"י אג'יק מכון הנגב 2020 פברואר אג'יק מכון הנגב שותפים: הקניית ידע וכלים לאיתור, זיהוי וטיפול במקרים של התעללות והזנחה בילדים בגיל הרך. מטרה: מטפלות הגיל הרך במשפחתונים המופעלים על ידי אג'יק מכון הנגב קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

כנסים וימי עיון

45 מס' משתתפים:

מנהל קהילתי חורה בנגב מיקום:

ש"ח 5,500 תקציב:

: הצטלבותיות ומדינת הרווחה: זהות אתנית, מעמדית ומגדרית 11- כנס אספנט ה 2020 , פברואר 5 פורום אספנט ישראל, המכללה האקדמית אשקלון שותפים: הכנס השנתי עוסק במדיניות חברתית ולמכון חרוב יש בו מושב. עניינו של המושב היה סיכונים מטרה:

והצטלבויות: ילדים ונוער בסיכון אל מול קבוצות ותרבויות שונות. פתוח לקהל הרחב - אנשי מקצוע בתחום ילדים בסיכון קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

במושב של מכון חרוב 100- כ מס' משתתפים:

המכללה האקדמית אשקלון מיקום:

ש"ח 5,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 57

Made with FlippingBook Digital Publishing Software