מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

כנס הנגב לשלום הילד 2020 , פברואר 11

המועצה לשלום הילד ואוניברסיטת בן גוריון בנגב שותפים: מדיניות כלפי ילדים, מכון חרוב תומכים בכנס כספית מטרה: פתוח לקהל הרחב קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

כנסים וימי עיון

500- כ מס' משתתפים:

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מיקום:

ש"ח 130,000 תקציב:

2020 פאנל המשתתפים במושב בחסות מכון חרוב בכנס הנגב לשלום הילד, פברואר

| 2020 דו"ח שנתי 58

Made with FlippingBook Digital Publishing Software