מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

פגיעה מינית, הפרעות אכילה והקשר ביניהן: יום עיון משותף עם בית רות 2020 , אוקטובר 21 כפר נערות בית רות שותפים: היכרות עם פגיעה מינית בילדות והפרעות אכילה. למידת המאפיינים הקושרים את שתי התופעות. מטרה: פתוח לקהל הרחב קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

כנסים וימי עיון

600 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 3,000 תקציב:

: מסיכון לסיכוי – זיהוי ומניעה בזוגיות אלימה 12- כנס יל"י ה 2020 , נובמבר 26

מכללת תל חי ופורום יל"י שותפים: 12־ כנס יל"י לזכרם של לאה, יעל ויאיר כהן ז"ל שנרצחו על ידי אבי המשפחה. השנה עסק הכנס ה מטרה: בסוגיות זיהוי ומניעה במערכת יחסים זוגית אלימה, בשילוב סיפורים אישיים מפי בני משפחה של נשים שנרצחו בידי בן הזוג. גיסה של מיכל סלה ז"ל, ירדן פריימן, הציג את ההתמודדות של ילד בסיטואציה בלתי אפשרית זו. פתוח לקהל הרחב קהל יעד:

1 מס' מפגשים:

400- כ מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ש"ח 7,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 59

Made with FlippingBook Digital Publishing Software