מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

חממת "אחד מחמישה" לעידוד יוזמות למניעת התעללות והזנחת ילדים

לאורך השנה

- מיזם למניעת התעללות בילדים מהל"ב

להיות הגוף המוביל בהגייה ומימוש רעיונות למיזמים, בתחום מניעת התעללות והזנחת ילדים. משימת מטרה: החממה היא לעודד מיזמים בתחום זה, לתמוך בהם וללוותם. מודל העבודה לקוח מעולם ההייטק והטכנולוגיה, המעודד חשיבה יזמית ויצירתיות במציאת פתרונות לבעיות שונות. בשנים האחרונות אנו עדים להשקעה הולכת וגדלה של גופים עסקיים במיזמים ובתוכניות לפתרון בעיות הייחוד של "אחד מחמישה" הוא חברתיות, ואף לפריחה גדולה בתחום החממות לעידוד יוזמות חברתיות. בהיותה היחידה שמתמקדת בעידוד יוזמות בתחום התעללות והזנחת ילדים, בדגש על מניעה.

יזמים מכל המקצועות עם רעיון למיזם למניעת התעללות והזנחת ילדים. קהל יעד:

.2021 הוא צפוי להסתיים ביוני נפתח מחזור שלישי לתכנית ההאצה של החממה, 2020 בנובמבר בד בבד המשיכה מנהלת החממה ללוות את המיזמים של בוגרי מחזור ראשון ושני, וסייעה להם כנדרש בקידום היוזמות ובמימוש הסיוע הכספי לביצוע תוכניות פיילוט בשטח.

מפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים (במקוון לפי מגבלות הקורונה), פגישות אישיות 14 מספר מפגשים: במקביל לפי הצורך

מיזמים. 11 , המייצגים 14 מספר משתתפים במחזור:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

ש"ח 100,000 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 65

Made with FlippingBook Digital Publishing Software