מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

שינוי ועיצוב סדר יום מדיני-פוליטי לאורך השנה

העלאת מודעות של קובעי מדיניות לתופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, עידוד חקיקה ויישום מטרה: מדיניות הממשלה לשם העלאת התופעה לראש סדר העדיפויות המדיני, וכאמצעי לצמצום התעללות והזנחת ילדים. הפעילות מתקיימת לאורך השנה כולה. בשיתוף מכון חרוב והמיזם למניעת שני כנסים 2020 שנה לחובת הדיווח התקיימו בינואר 30 במסגרת ארועי התעללות בילדים. הכנס הראשון נערך בבית המשפט העליון בנוכחות הנשיאה אסתר חיות. הכנס השני התקיים באוניברסיטה העברית, וכלל בין היתר מושב אנשי תקשורת שדן בסיקור העתונאי של מקרי התעללות בילדים שיש בהם חובת דיווח, ושיחה אישית עם ד"ר יצחק קדמן על החקיקה ההסטורית של החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע וחובת הדיווח הכלולה בו. אנשי מקצוע מתחומים שונים בנוגע 655 סקר בקרב ערך המיזם למניעת התעללות בילדים 2020 בפברואר , לקראת מושב מקצועי בשיתוף מכון חרוב בכנס הנגב לשלום להכשרה לאיתור וזיהוי התעללות והזנחת ילדים הילד. מהסקר עלה כי רוב אנשי המקצוע לא קיבלו הכשרה בנושא ואינם יודעים כיצד לפעול במקרי חשד להתעללות. במקביל ממשיך המיזם לקדם את הדרישה לחובת הכשרת אנשי מקצוע העובדים עם ילדים, כתנאי לעיסוק במקצוע. , במטרה אירחנו את מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי לביקור בקמפוס חרוב לילדים 2020 באוקטובר לקדם שיתופי פעולה שהולידו הכשרות לאנשי מקצוע, שמפעיל המשרד בפנימיות של מינהל החינוך ההתיישבותי בנושא טיפול בילדים נפגעי התעללות. התקיימו פגישות עם חברי כנסת ובכירים במשרדי ממשלה לדיון בנושאים הדורשים טיפול ושינוי במהלך השנה , שכללו השתתפות בדיוני ועדות הכנסת בנושאי אכיפת חוק הפיקוח על המעונות, מניעת פגיעה בילדם חקיקה בענפי הספורט, העברת החוק לשלילת אפוטרופסות מהורה שרצח את בת זוגתו, או אנס את אחד מילדיו.

- מיזם למניעת התעללות בילדים מהל"ב

קובעי מדיניות – ח"כים וחברי ממשלה קהל יעד:

ירושלים מיקום:

ש"ח 15,000 תקציב:

2020 שנה לחובת הדיווח שנערך בבית המשפט העליון, ינואר 30 פרופ' אשר בן-אריה בכנס לציון

| 2020 דו"ח שנתי 67

Made with FlippingBook Digital Publishing Software