מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

קורסים אקדמיים באוניברסיטאות, במכללות ובחוגים שונים

עקרונות טיפול מוכוון טראומה בילדים ומשפחות: סטודנטים לעבודה סוציאלית 2020 מרץ – יוני חשיפת סטודנטים לידע עיוני, ולמיומנויות התערבות בעבודה מבוססת עקרונות טראומה עם ילדים שחוו מטרה: טראומה ומשפחותיהם. סטודנטים שנה ב' לתואר שני בע"ס באוניברסיטה העברית קהל יעד:

מחקר ואקדמיה

14 מס' מפגשים:

32 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

היבטים תזונתיים של ילדים נפגעי התעללות והזנחה: סטודנטים לתזונה 2021 – ינואר 2020 אוקטובר

החוג למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית שותפים: הקניית ידע וכלים לאיתור, אבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. תזונאיות פוגשות ילדים והורים מטרה: בצמתים משמעותיים ויוצרות עימם קשר משמעותי. מחקרים גילו קשר בין הפרעות אכילה להתעללות והזנחה בילדים, ומכון חרוב רואה חשיבות בתפקידם של הסטודנטים לתזונה באיתור, אבחון וטיפול בהם.

14 מס' מפגשים:

94 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

"הקורס הזה היה אחד הקורסים החשובים שנכחתי בהם במהלך התואר עד כה. הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית." "אקח איתי לא מעט דברים מהקורס הלאה להמשך הדרך." "בקורס קיבלתי כלים לחשיבה בוחנת וערנית, לאיתור מצוקות, זיהוי נורות אדומות ודרכי התמודדות פרקטיות למול זיהוי של התעללות במטופל."

| 2020 דו"ח שנתי 69

Made with FlippingBook Digital Publishing Software