מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

על מכון חרוב

8

2020 - חרוב במספרים

10

תכניות לימוד והשתלמויות

16

16

תוכניות לימוד, השתלמויות בתחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות �

36

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות �

42

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך �

50

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט �

כנסים וימי עיון

54

קמפוס חרוב לילדים

60

מהל"ב - מיזם למניעת התעללות בילדים

64

מחקר ואקדמיה

68

חרוב באוויר

72

חרוב - ארצות הברית

76

הפצת ידע, מיתוג ושיווק

84

| 2020 דו"ח שנתי 7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software