מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

היבטים משפטיים וטיפוליים של התעללות והזנחת קטינים 2021 – ינואר 2020 אוקטובר היכרות עם תופעת התעללות והזנחה מהפן המשפטי והפן הטיפולי מטרה: סטודנטים למשפטים בשערי משפט קהל יעד:

14 מס' מפגשים:

מחקר ואקדמיה

35 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

הרצאות אקדמיות חד פעמיות

במהלך השנה ניתנו הרצאות אורח לסטודנטים במספר חוגים במוסדות שונים בארץ, במטרה לחשוף אותם למגוון תחומי דעת הקשורים לילדים נפגעי התעללות והזנחה, כגון בתחומי הקרימינולוגיה, הריפוי בעיסוק והחינוך. אנשי מקצוע מתחומי טיפול שונים פוגשים ילדים בסיכון וילדים נפגעי התעללות, אך אינם יודעים כיצד לזהות אותם ולסייע להם. מטרת ההרצאות היא לחשוף את הסטודנטים לתופעה בטרם יהפכו לאנשי מקצוע, להעלות את רמת המודעות לנושא, להקנות להם כלים בסיסיים לעבודה, וכפתח ללימוד עתידי.

תוכנית לפוסט-דוקטורנטים בחרוב

נבחרו למחזור השמיני בתוכנית המענקים לפוסט-דוקטורט במכון חרוב, שניים מהמועמדים שהחלו 2020 בשנת :2020 את הכשרתם בקיץ ד"ר דנה ורצברגר מבצעת את הכשרתה עם פרופ' ג'יימס גרוס במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה. במסגרת זו דנה תחקור וויסות רגשות אצל הורים בכלל, ואצל הורים בסיכון להתעללות והזנחה, במטרה לפתח דרכי התערבות להורים במישור הרגשי. ד"ר יובל סער-הימן מבצע את הכשרתו עם פרופ' אנה גופטה במחלקה לעבודה סוציאלית, רויאל הולוויי, ), ובשותפות והשתתפות של Family Inclusion Policy( באוניברסיטת לונדון. המחקר שלו עוסק במדיניות הכללה הורים לילדים במצבי סיכון בתהליכי הטיפול ועיצוב המדיניות של מערכת הגנת הילד באנגליה.

| 2020 דו"ח שנתי 71

Made with FlippingBook Digital Publishing Software