מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מפגשים בהנחית מומחה (בתשלום) 4-5 חרוב בהמשכים: סדרת ואילך 2020 מאי

הכשרות. המשתתפים רוכשים ידע נרחב ומפתחים שיח 15 נערכו במסגרת התוכנית 2020 עד סוף דצמבר מעמיק ומקצועי. המפגשים בתשלום סמלי. מטרות התוכנית • יצירת מרחב למידה ומתן כלים לאנשי מקצוע להמשך עבודה בתקופת הקורונה. • פתיחת ערוץ למידה משותפת של מומחי תוכן ואנשי מקצוע. • שימור למידה והתפתחות מקצועית של אנשי מקצוע בתחום מניעת התעללות והזנחה בילדים. אנשי מקצוע מתחומים שונים העוסקים בטיפול בילדים (כגון מדריכים בפנימיות, מטפלים בתחומים קהלי יעד: שונים, מרפאות בעיסוק)

חרוב באוויר

קורסים 15 מספר מפגשים:

800 מס' משתתפים:

הכשרות שהתקיימו במסגרת "חרוב בהמשכים": • הרהורים ומחשבות על סוגיות של פגיעה מינית בילדים: קורס ייעודי למטפלים משתתפים 55 , מפגשים 5 , יוני • "להשמיע קול": סדרת הרצאות מקוונות לקלינאיות תקשורת בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה משתתפים 70 , מפגשים 4 , יוני • ניהול והובלה בזמנים של הסתגלות וחזרה לשגרה משתתפים 11 , מפגשים 4 , יוני • סוגיות בפגיעה מינית משתתפים 50 , מפגשים 5 , יוני • סוגיות ואתגרים בטיפול בצעירים עם מוגבלויות משתתפים 20 , מפגשים 4 , יוני • וויסות ומיינדפולנס בעבודה עם ילדים משתתפים 140 , מפגשים 4 , יולי • כשעו"ס, עו"ד, מרפאה בעיסוק וקלינאי תקשורת נפגשים – התעללות והזנחה בילדים מזווית רב מקצועית: קורס לאנשי מקצועות הבריאות ומטפלים בתחום הילדים משתתפים 40 , מפגשים 4 , יולי • דיבור עם ילדים על אירועים טראומטיים: קורס למטפלים בילדים שחוו טראומה משתתפים 200 , מפגשים בכל קורס 4 , ספטמבר ודצמבר • דיכאון אחרי לידה: קורס לחברה הערבית משתתפים 45 , מפגשים 3 , ספטמבר • שקופים – ילדים חסרי מעמד: הכשרה בנושא ילדים של מהגרי עבודה ופליטים משתתפים 106 , מפגשים 3 , אוקטובר – נובמבר • איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות: קורס לסטודנטים לרפואה משתתפים 50 , מפגשים 3 , אוקטובר – נובמבר • לטפל במטפל – אסטרטגיות התמודדות עם משבר: קורס למטפלים משתתפים 45 , מפגשים 3 , נובמבר • סוגיות של רב-תרבותיות בהקשר ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה: קורס בשיתוף עם חממת נבט משתתפים 61 , מפגשים 4 , נובמבר • הפרעות אכילה בהקשר של ילדים ומתבגרים בסיכון משתתפים 150 , מפגשים 2 , דצמבר • רפואה משפטית: קורס בשיתוף הפרקליטות והמכון להשתלמות שופטים משתתפים 30 , מפגשים 5 , נובמבר – דצמבר

אנשי מקצוע בתוכניות השונות של "חרוב באוויר". 20,000- השתתפו כ 2020 לאורך שנת

ש"ח 147,000 תקציב כולל:

| 2020 דו"ח שנתי 74

Made with FlippingBook Digital Publishing Software