מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

ימי למידה והכשרה

CAN וטראומה: הרצאה לצוות ACEs 2020 , ינואר 16

OU אוניברסיטת שותפים: הקניית ידע לצוות מרכז ההגנה על טראומה בילדות והשלכותיה בבגרות. מטרה: צוות רב מקצועי של מרכז ההגנה בטולסה קהל יעד:

חרוב ארצות הברית

1 מספר מפגשים:

15 מס' משתתפים:

מרכז ההגנה בטולסה מיקום:

חלק מתקציב תלת שנתי תקציב:

כיצד שוטרים יכולים ליצור אמון בקהילה ולסייע להפחתת טראומה ופשיעה? 2020 , פברואר 3-4 OU אוניברסיטת שותפים: הקניית ידע על טראומה והיכרות עם פרוייקטים ששוטרים מבצעים במטרה לסייע לקהילה. אוקלהומה מטרה: מאופיינת בריבוי מעצרים לעומת טיפול, ואוכלוסיית השוטרים לא היתה חלק מההכשרות שלנו עד כה; אחת

המטרות היתה לתת להם נקודת מבט אחרת. שוטרים, אנשי חוק וטיפול באוקלהומה קהל יעד:

ימי הכשרה 2 מספר מפגשים:

מטולסה 80 , מאוקלהומה סיטי 40 מס' משתתפים:

אוקלהומה סיטי וטולסה מיקום:

$ 4,500 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 77

Made with FlippingBook Digital Publishing Software