מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

בטקסס ולוס אנג'לס TZABAR הכשרה לצופי 2020 , פברואר 15-17

צופי צבר שותפים: ראשי השבטים אחראים על עשרות ילדים המגיעים לפעילויות בצופים, ונתקלים בסוגיות הקשורות מטרה: להתעללות והזנחת ילדים; נחוץ להם ידע לשם התמודדות. מטרת התוכנית היא להעביר להם ידע על ילדים בסיכון ועל דרכי התמודדות. ראשי שבטים של צופי "צבר" בארה"ב קהל יעד:

2 מספר מפגשים:

חרוב ארצות הברית

6 מס' משתתפים:

לוס אנג'לס וטקסס מיקום:

$ 1,700 תקציב:

ימי למידה בנושא סחר בבני נוער 2020 יולי ואוקטובר

)YST) Youth Services Tulsa שותפים: בארה"ב בכלל ובאוקלהומה בפרט קיימת תופעה הולכת וגדלה של ניצול וסחר בבני נוער. הידע בנושא מטרה: זה מועט, ועל כן נבנתה תכנית הכשרה לארגון שעובד עם בני נוער בסיכון. מטרתה להכשיר את הצוותים באיתור וטיפול בבני נוער שסובלים מניצול מיני, תעסוקתי וכלכלי. YST המקצועיים של ארגון YST עובדי ארגון קהל יעד:

2 מספר מפגשים:

100- כ מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

$ 13,000 תקציב:

''FLIP IT" תכנית בשיטת העבודה 2020 אוקטובר

Parent-Child Center of Tulsa שותפים: לימוד גישת התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים בגיל הרך מטרה: מומחים לבריאות הנפש בטולסה קהל יעד:

3 מספר מפגשים:

בכל מפגש 28 :84 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

$ 750 תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 78

Made with FlippingBook Digital Publishing Software