מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

עבודה קבוצתית מבוססת כוח עם מתבגרים 2020 נובמבר

OU School of Social Work שותפים: חשיפת סטודנטים לעקרונות העבודה בשיטה קבוצתית מבוססת כוח עם מתבגרים. מטרה: סטודנטים לעבודה סוציאלית קהל יעד:

1 מספר מפגשים:

15 מס' משתתפים:

חרוב ארצות הברית

מקוון מיקום:

ללא עלות תקציב:

מציאות טראומטית משותפת 2020 נובמבר ודצמבר

- קואליציה באוקלהומה המאגדת ארגונים מכל ארה"ב העוסקים בתחום אלימות OCADVSA שותפים: .Family Safety Center- במשפחה ותקיפה מינית ו הכרות עם עבודה במציאות טראומטית משותפת, עיבוד ותיקוף חוויות בהקשר עבודה בתקופת הקורונה. מטרה: ועובדי מרכז ההגנה OCADVSA עובדי ארגון קהל יעד:

למרכז ההגנה 2 ו OCADVSA- ל 1 מספר מפגשים:

מעובדי מרכז ההגנה 15 ו OCADVSA- מ 20 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ללא עלות תקציב:

התעללות והזנחת ילדים: פרספקטיבה ישראלית 2020 דצמבר

OUHSC שותפים: הכרות עם סוגיית התעללות והזנחה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית מטרה: OUHSC- סטודנטים במגוון חוגים הלומדים בתוכניות שעוסקת בהתעללות והזנחת ילדים ב קהל יעד:

1 מספר מפגשים:

15 מס' משתתפים:

מקוון מיקום:

ללא עלות תקציב:

| 2020 דו"ח שנתי 79

Made with FlippingBook Digital Publishing Software