מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

סימולציות

בריונות: סימולציה לאנשי צוות מבתי הספר הציבוריים בטולסה 2020 , פברואר 26

Parent-Child Center Tulsa שותפים: חלק גדול מהבריונות ברשת מתרחשת בין ילדים באותה מסגרת חינוכית. הכשרה זו מקנה ידע ותרגול מטרה: בזיהוי, תגובה וטיפול. צוותים חינוכיים מבתי הספר הציבוריים בטולסה קהל יעד:

חרוב ארצות הברית

1 מספר מפגשים:

25 מס' משתתפים:

OU מרכז הסימולציות מיקום:

$ 2,200 תקציב:

2020 הרצאה של סטיב האן בנושא מניעת בריונות, פברואר

| 2020 דו"ח שנתי 81

Made with FlippingBook Digital Publishing Software