מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

כתב העת "נקודת מפגש"

כתב העת מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ומתפרסם פעמיים בשנה. גיליון אחד עוסק במגוון נושאים הקשורים להתעללות והזנחת ילדים, והגיליון השני מיוחד כולו לסוגיה נבחרת. תרומתו לאנשי המקצוע בהנגשת הידע הקיים והנצבר, באקדמיה ובשטח, ביצירת שפה משותפת והגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים. איש, ובקרב משתתפי 15,000- גיליונות בקישור דיגיטלי ובדפוס, שהופצו ליותר מ 19 התפרסמו 2010 מאז יולי פעילויות המכון ואנשי מפתח בתחום.

הפצת ידע, מיתוג ושיווק

ש"ח 70,000 תקציב:

2020 ינואר I ף שבט תש I 19 גיליון חלון הזדמנויות הגיל הרך

2020 - ספטמבר 20 גיליון

2020 - ינואר 19 גיליון

| 2020 דו"ח שנתי 85

Made with FlippingBook Digital Publishing Software