מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

פרסום, מיתוג ושיווק פעילויות מכון חרוב

מאז הקמתו מיצב עצמו מכון חרוב בחוד החנית של המידע המקצועי על תופעת ילדים נפגעי התעללות והזנחה – איתור, זיהוי, טיפול ומניעה. על מנת שהמידע יגיע לאנשי השטח, חשוב למכון להשקיע בפרסום ובשיווק המידע המקצועי והניסיון הנצבר שברשותו, בד בבד עם הכשרות רבות ומגוונות שהוא מקיים בתחום. בשנים האחרונות ניתן דגש מיוחד למיתוג החומרים והפרסומים ככלי אסטרטגי, מתוך חשיבות הנגשת המידע המקצועי שנצבר במשך למעלה מעשור של עשייה משמעותית בתחום עיסוקו של המכון, וחשיבות הפצת המידע על פעילותו והתכנים שהוא מייצר. מיתוג ושיווק פעילויות המכון בארבע השנים האחרונות עלה המיתוג והשיווק שלב נוסף, והיום, לאחר תהליך חשיבה מחודשת, התוצאה ניכרת: המיתוג והמיצוב של פעילויות המכון יצרו בולטות והיכרות עם העיצוב הייחודי לכלל התכנים. הוא מקל על קהל היעד לזהות את תוכני המכון ומושך תשומת לב מתוך שטף הפרסומים בתחום. בכך גוברת ההבנה של עבודת המכון ותורמת ליצירת שיתופי פעולה חדשים עימו. המיתוג בא לידי ביטוי בשיפור נראות הזמנות לכנסים, ימי עיון, הדרכות, תוכניות לימוד, וכן של חוברות מידע, ברושורים וחומרים פרסומיים של המכון המופצים בכנסים, ימי עיון ותוכניות הכשרה. מיתוג ושיווק המכון משתקפים בכל תחומי העשייה. אתר האינטרנט ודיוור ישיר אתרי האינטרנט של מכון חרוב ישראל ושלוחת ארצות הברית הפכו לכלי עזר משמעותי בפעילות המקוונת . כל ההרשמות להרצאות המקוונות מבוצעות באמצעותו. 2020 המוגברת של מכון חרוב בשנת האתר עבר התאמות ושכלול; נוספו בו תכנים חדשים במאגר המידע, ואתר הערבית הועשר והפך אף הוא לכלי שיווק התכנים והפעילות בערבית של המכון. נוסף אתר חדש של שלוחת מכון חרוב בארצות הברית המאפשר הרשמה לפעילויות ותשלום, 2020 בשנת וחשיפה לתכני למידה. כמו כן, נוסף דיוור נפרד עם רשימת תפוצה נפרדת לחרוב- ארהב שמאפשר את הרחבת רשימת התפוצה למעוניינים בידע שחרוב-ארה"ב מפיץ. 5,000 . . אנשי מקצוע 15,000- דיוור ישיר אחת לשבוע לרשימת תפוצה של כ 2020 המכון פרסם בשנת דיוור: נוסף דיוור נפרד של 2020 מהם נרשמו במהלך השנה האחרונה ובעיקר בעקבות תוכנית חרוב באויר. באוגוסט אנשי המקצוע של שלוחת חרוב ארה"ב שהצטרפו לרשימת התפוצה, ואנו מקוים שהמגמה תמשך בשנת 1800- כ . הדיוור מאפשר לשלוח הרשמה לפעילויות והפניה לתכנים מקצועיים. 2021

הפצת ידע, מיתוג ושיווק

| 2020 דו"ח שנתי 88

Made with FlippingBook Digital Publishing Software