מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

מכון חרוב, מייסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוקם לפני ארבע עשרה שנים, והוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בהכשרה ובמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. המכון פועל לגבש קהילה מקצועית וציבורית בעלת השכלה רחבה, מיומנויות וכישורים הולמים, כדי שתפעל למען שלומם ורווחתם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. לשם כך המכון מכשיר אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים וחוקרים, וכן הורים ובני נוער, לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, לטיפול בהם, לשיקומם ולצמצום התופעה ולמניעתה. ייחודו של המכון בפעילות הרב-תחומית והמקיפה שהוא מקיים לקידום מטרה זו על כלל היבטיה – הרפואיים, המשפטיים, הנפשיים, החינוכיים והחברתיים. השפעתו של מכון חרוב על שדה הטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה נרחבת. בד בבד עם ההכשרה והלימוד, המכון עוסק גם בפיתוח מתודולוגיות ופרוטוקולים לטיפול בילדים אלה. מאז הקמתו הוכשרו עשרות אלפי אנשי מקצוע הפועלים במסגרות השונות לרווחת הילדים בישראל. לשם מימוש מטרותיו המכון פועל באפיקים האלה: ■ חידוש והבניה של הידע המקצועי המתקדם ביותר בתחום הטיפול בהתעללות בילדים והזנחתם והפצתו בארץ ובעולם; ■ יצירת מגוון רחב של הכשרות לקהלי יעד שונים העוסקים בעבודה עם ילדים; ■ – חילופי ידע מקצועיים בין ישראל למדינות אחרות דרך הפקה הרחבת הידע דרך הסתכלות רב-תרבותית והפצה של ידע מקצועי בנושא התעללות בילדים והזנחתם, וכן הכשרה של חוקרים צעירים; ■ – במסגרת פעילותו של המכון בזירה המחקרית הבין-לאומית חבר המכון למרכז קמפ פעילות בין-לאומית בדנבר קולורדו ולהוצאת הספרים האקדמית ספרינגר – לשם הוצאת כתב עת אקדמי בין-לאומי חדש. ■ בתחום הטיפול בהתעללות בילדים והזנחתם יזמות, חדשנות, פיתוח פרויקטים חדשים ושיתופי פעולה . מהל"ב , במיזם למניעת התעללות והזנחת ילדים – קמפוס חרוב לילדים באמצעות העבודה ב מכון חרוב מעסיק יותר מעשרים וחמישה אנשי צוות במגוון מקצועות הנוגעים לתחום פעילותו. את עבודת המכון מלווה ועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע מובילים בתחומם. https://bit.ly/2sWsovm עוד על מכון חרוב ראו בקישור:

למידע נוסף:

/https://haruv.org.il

/https://www.facebook.com/haruvinstitute

הרצאות מקצועיות ראו בערוץ היוטיוב של מכון חרוב

| 2020 דו"ח שנתי 9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software