מכון חרוב - דו"ח שנתי 2022

Animated publication

2022 דו”ח שנתי

עריכה, עיצוב והפקה

גל פרידמן-האוזר ויפה ציונית איסוף מידע ועריכה: ורדה בן-יוסף עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי ועימוד: מאור וולך בע"מ דפוס:

9765418 , האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים מכון חרוב

077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב:

2023 יוני

| 2022 דו"ח שנתי 2

משולחנו של המנכ"ל

פרופ' אשר בן-אריה

, השנה 2022 אני שמח וגאה להציג את הדוח המסכם של פעילות מכון חרוב בשנת שלאחר הקורונה. תנופת העשייה של המכון בארץ ובחו"ל לא נבלמה עם הופעת הקורונה, ואף נמשכה , עם דעיכת המגפה. המכון עשה חיל וחיזק את מעמדו כגוף 2022 ביתר שאת בשנת המוביל בארץ ומהמובילים בעולם לקידום ידע והכשרה של אנשי מקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. הדוח שלפניכם מספר סיפור מדהים – על הצלחתנו המתמשכת, הפורצת גבולות גיאוגרפיים ותרבותיים, על המשך הובלה של יוזמות חדשות, פריצת גבולות פרופסיונליים, הגדלת קהלים – וכל זאת מבלי להתפשר. הדוח שלפניכם מספר גם על כניסה לתחומים חדשים, בעיקר בתחום של הכשרות המונים, תחום שגם בו היה המכון במהרה לאחד המובילים. המשיך המכון 2022 המספרים והנתונים שלפניכם מספרים את הסיפור בפשטות. בשנת לשפר את רמת פעילותו משנים קודמות ולהגדיל את היקפה. בשנה האחרונה ביצענו מספר רב יותר של תוכניות והכשרות והגענו לקהל גדול יותר מהמתוכנן, בד בבד עם שמירה על מסגרת התקציב והגדלת השתתפות בתשלומים ובשותפויות שונות – בהתאם לתוכנית האסטרטגית של המכון. , התחזקה מאוד בשנת 2020 ההתאמה המהירה שלנו להכשרות בזום, שהחלה בשנת ונמשכה בתוכניות חדשות של לימוד והכשרה, וכן בשימוש בפלטפורמות וירטואליות 2021 כדי להתגבר על גבולות פיזיים ומרחקים. החזרה המהירה להכשרות פיזיות, גמישות השילוב בין הכשרות פיזיות לווירטואליות, וכן השימוש בניסיון שנצבר לפריצה משמעותית לתחום ההכשרות להמונים, הם שעמדו בבסיס הצלחתנו השנה. אני מבקש לכוון זרקור מיוחד אל פיתוח סדרת ההסכתים שלנו שזוכים להצלחה מסחררת – הן מבחינת כמות המאזינים והן מבחינת המשובים המקצועיים שקיבלנו, וכן אל ערוץ היוטיוב שלנו שאוגר בתוכו מאות רבות של תכנים וזכה ליותר ממאה אלף צפיות.

| 2022 דו"ח שנתי 3

אך לא רק הכשרות להמונים התקיימו בשנה האחרונה. לאורך השנה כולה המשכנו לקיים פעילויות פרונטליות והכשרות מקצועיות. ראויים לציון מיוחד התרחבות העבודה שלנו עם מסגרות חינוכיות וארגוני המורים, וכן המשך הכשרה ועבודה משותפת עם עמותות וארגונים מובילים רלוונטיים בישראל. גם הפעילות עם המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות התחזקה. העובדה שהצלחנו להרחיב עוד את פעילותנו עם אנשי מקצוע פרה-רפואיים – מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד – היא מקור לגאווה רבה. כך גם פתיחתה של מרפאת חרוב בבית הספר לתזונה של האוניברסיטה העברית ברחובות והרחבת פעילותנו בתחום הטיפול בהתעללות ובהפרעות אכילה. כבכל שנה האתגרים רבים, ולצערנו משימת הסיוע לילדים נפגעי התעללות והזנחה רחוקה מהשלמה. השנה התמודדנו, יותר מבעבר, עם אתגרים מורכבים ויכולנו להם. לא היינו צולחים אותם לולא ההתגייסות המלאה של כלל אנשי צוות חרוב. אני אסיר תודה לקרן שוסטרמן ישראל, ובייחוד ללין וסטייסי שוסטרמן, המאפשרים לנו לחלום ולהגשים. אני גאה מתמיד להוביל צוות מוכשר ומחויב של אנשי מקצוע שעובדים במסירות ובחברות. הם הוכיחו כי גם בעיצומה של מגפה עולמית אפשר וצריך להמשיך לפעול למען ילדים נפגעי התעללות והזנחה. מי ייתן ונצליח לצמצם את ממדי המגפה של התעללות בילדים, ולסייע לילדים שנפגעו בהתמודדות.

פרופ' אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב

| 2022 דו"ח שנתי 4

תוכן העניינים

3 6 8 14

— — — —

משולחנו של המנכ"ל

על מכון חרוב

2022 - חרוב במספרים

תכניות לימוד והשתלמויות תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות � 14

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות � 50 תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך � 54 תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט � 64

70 78

— — — — — — —

כנסים וימי עיון

הכשרת המונים

84 86 108 114 116

"חרוב באוויר"

חרוב ארצות הברית

פיתוח ידע

תחום המחקר

פרסומים

| 2022 דו"ח שנתי 5

על מכון חרוב

קמפוס חרוב לילדים מודל חדשני ופורץ דרך, המקבץ תחת קורת גג אחת רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרתו לפתח ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות יצירת תת-התמחויות בטיפול. המכון אחראי להכשרת הארגונים בקמפוס ולהעמקת העבודה הבין-צוותית. , המקדמת פיתוח ידע והכשרה מרפאת חרוב לילדים בסיוע קרן זארו בקמפוס פועלת של אנשי מקצוע ותלמידים במקצועות הבריאות, ויצירה של תת-התמחות בילדים נפגעי התעללות והזנחה. למרפאה שלוחה בפקולטה לתזונה ברחובות, המכשירה סטודנטים לתזונה. חרוב באוויר התוכנית מאגדת ארבע אפשרויות ללמידה מקצועית מקוונת: – הרצאת מומחה; חרוב מהספה – מפגש עם מומחה ושיח מעמיק על תכנים; חרוב בחברותא – סדרה של ארבעה-חמישה מפגשים לקבוצה קטנה בהנחיית חרוב בהמשכים מומחה ושיח מקצועי מעמיק; – שיח עמיתים בסוגיות מקצועיות. חרוב הסכתים מכון חרוב מתמחה בהכשרת אנשי מקצוע וכל מי שפועלים בממשק עם ילדים – לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות, הזנחה וטראומה ולטיפול בהם. בתוכניות אפשר למנות , וכן בתחומי בריאות, חינוך, חוק ומשפט, רווחה ועוד. CPP , הכשרות בתחום פגיעות מיניות המכון מכשיר גם סטודנטים, מתנדבים ובני נוער שעובדים ושעתידים לעבוד עם ילדים. המכון פועל לפתח ידע אשר משמש לצורכי ההכשרות שהמכון מפעיל בארץ ובעולם. בשנים האחרונות המכון מפתח תוכניות חדשות להכשרות המונים, בהן ההסכת המצליח של המכון, ערוץ היוטיוב ובו עשרות רבות של הרצאות, וכן פעילות מגוונת ברשתות החברתיות. נוסף על אלה עוסק המכון בפעילות למניעת התעללות בילדים באמצעות מסעות הסברה לשינוי תפיסות ולקידום ערכים מקדמי מוגנות והטמעתם בתוכניות ההכשרה, ובאמצעות חממה ליוזמות חברתיות וטכנולוגיות למניעת התעללות והזנחה. בד בבד מפתח המכון תוכניות הכשרה ומודלים להתערבות ושיטות טיפול מבוססות ראיות. כל אלה זכו להצלחה בארץ ובעולם, מתוך התאמה להיבטים התרבותיים והחברתיים הרלוונטיים. מרבית התוכניות מלוות במחקר. מיזמים בהובלת המכון

| 2022 דו"ח שנתי 6

הרחבה והעמקה של שדה הידע האקדמי בארץ ובעולם

• שיתופי פעולה להעמקת למידה הדדית בין מדינות, דרך מחקרים פעילות בין-לאומית: משותפים וביקורי משלחות בארץ ובחו"ל, להכרת ידע קיים וליצירת ידע חדש. • במוסדות לימוד שונים ובמגוון פרופסיות, להכשרת אנשי הנחיית קורסים אקדמיים מקצוע ומטפלים עתידיים. • לחוקרים באוניברסיטאות המובילות בעולם, להגברת הענקת מלגות פוסט-דוקטורט השתלבות חוקרים בעלי ידע במוסדות אקדמיים בארץ. • , כגון מיזם הוועדה הציבורית לשינוי פיתוח פרוטוקולים ומתודולוגיות טיפול חדשניות מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות, שעסקה בשמיעת עדויות ופיתחה פרוטוקולים חדשים לטיפול בנפגעים, ופיתוח מודל התערבות ייחודי לאחאים בהשמה חוץ-ביתית. חרוב ארצות הברית למכון שלוחה בארצות הברית, באוניברסיטת אוקלהומה שבטולסה, הפועלת באופן דומה לזה של המכון בישראל. בחרוב ארצות הברית מקיימים סדנאות, קורסים ואף פעילויות אקדמיות בתחום ההתעללות בילדים. ההכשרות מתמקדות בחינוך ובהכשרה בין-מקצועית מקיפה, והן מיועדות לסטודנטים ולאנשי מקצוע הפוגשים ילדים במסגרת עבודתם. עיקר הפעילות נעשה בשיתוף פעולה עם ארגונים שמספקים שירותים לילדים ולמשפחות ועם מוסדות אקדמיים. מוקד הפעילות בטולסה, אך היא מתקיימת גם במקומות אחרים ברחבי אוקלהומה

haruv.org.il למידע נוסף על פעילויות המכון ולהצטרפות לניוזלטר:

כתובת ופרטי התקשרות:

/https://haruv.org.il אתר המכון: /https://haruv-usa.org אתר חרוב-ארה"ב:

/https://www.facebook.com/haruvinstitute פייסבוק:

https://bit.ly/3bdD1wJ יוטיוב:

| 2022 דו"ח שנתי 7

2022 חרוב במספרים

| 2022 דו"ח שנתי 8

מה עשינו השנה?

2022 חרוב במספרים

880 מפגשים מקוונים ומפגשים פרונטליים

0,800 משתתפים בכל הפעילויות

מי השתתפו בהכשרות שלנו?

אנשי מקצועות הבריאות

צוותי מסגרות חוץ-ביתיות

מתנדבים בקהילה

מטפלים

בני נוער

עובדים סוציאליים

0,800 משתתפים בהכשרות

אנשי דת

סטודנטים

אנשי חוק ומשפט

צוותי חינוך

אנשי רפואה וסיעוד

הורים

| 2022 דו"ח שנתי 9

2022 הכשרות המונים

2022 חרוב במספרים

2 מפגשים: 520 משתתפים: 9250 צפיות ביוטיוב:

הרצאות מקצועיות חד-פעמיות עם מיטב המומחים

פודקאסט - עונה ראשונה

0 פרקים: ,700 אזנות:

מסע הסברה תקשורתי בנושא מניעת התעללות בילדים

,000,000 חשיפות: 9,000 וקבים: 0 בות בתקשורת: ראיונות וכ

פייסבוק בעברית

230,000 חשיפות: 3,900 וקבים: 5 ראיונות בתקשורת:

פייסבוק בערבית

– מדריך מקוון "טוב שסיפרת"

מדריך מקוון להורים ולמבוגרים משמעותיים במקרי חשד שילד.ה נפגעו 2022 תאריך השקה: פברואר

3 פרקים: 8, 00 כול צפיות: סך

הרצאות מקוונות חדשות

פייסבוק יוטיוב הסכתים

27,650 אזנות: צפיות או

| 2022 דו"ח שנתי 10

פיתוח ידע – קורסים אקדמיים, מפגשי למידה והרצאות

2022 חרוב במספרים

1,350 משתתפים

הכשרות במימון המשתתפים

360 משתתפים

21 מפגשים

ארה”ב

1,500 משתתפים

191 מפגשים

ישראל

הכשרות במימון משותף

450 מפגשים

5,300 משתתפים

צפיות בהרצאות מקצועיות בערוץ היוטיוב

137,000 צפיות

2,827 מנויים

| 2022 דו"ח שנתי 11

תקציב

2022 חרוב במספרים

קרן צ’רלס ולין שוסטרמן היא המייסדת של מכון חרוב וגורם המימון העיקרי שלו. בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של עלייה בהיקף הפעילות של מכון חרוב, ומכאן נגזר גם הגידול בתקציבו.

4.5

3.2

3.0

2.3

1.5 1.5

202

20 5

20

השתתפות קרן שוסטרמן במיליוני דולרים תקציב שנתי במיליוני דולרים

"ב. תקציב כולל את חרוב אר 20 9 חל מ . "ב תקציב לא כלל את חרוב אר 20 9 ד לשנת *

| 2022 דו"ח שנתי 12

2022 חרוב במספרים

| 2022 דו"ח שנתי 13

תוכניות לימוד והשתלמויות תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות

| 2022 דו"ח שנתי 14

הכשרת עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ

לאורך השנה המועצה האזורית שפיר, עיריות נשר, עפולה, אשדוד ואשקלון שותפים: מטרות

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 15

מתן ידע ורקע על ילדים נפגעי התעללות והזנחה המחלקה לשירותים חברתיים, המועצה האזורית שפיר: מהיבטים שונים, כדי שעובדי אגף הרווחה יהיו מסוגלים לספק מענים מותאמים ולעסוק במניעה. במסגרת זו התקיימה סדנת פוטותרפיה אשר מטרתה לחשוף את צוות הרווחה לטכניקה טיפולית המסייעת להתמודד עם סוגיות אלו. הרחבת ארגז הכלים למטפלים במפגש עם משפחות וילדים שחוו המרכז לטיפול בילד ובמשפחה, נשר: אירועים טראומטיים. הענקת כלים למטפלים במפגש עם משפחות וילדים שחוו אירועים המחלקות לשירותים חברתיים, עפולה: טראומטיים. דגש מיוחד הושם על "הדיבור על טראומה" – עם ילדים, עם הוריהם, ויחד. יומיים של למידה וגיבוש לארבעה צוותים משני אגפים המחלקות לשירותים חברתיים באשדוד ובאשקלון: שונים בנושא של ילדים בסיכון. עובדי אגף הרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים, עובדי המרכז לטיפול משפחתי, קהלי יעד: עו"סים לחוק הנוער ולסדרי דין

לאשדוד ואשקלון 2 , לעפולה 7 , לנשר 4 , למועצה האזורית שפיר 11 – בסך הכול 24 מפגשים:

מעפולה, 20 , מנשר 25 , מהמועצה האזורית שפיר 30 – בסך הכול 110 משתתפים: מאשדוד ואשקלון 40

המועצה האזורית שפיר, נשר, עפולה, קיבוץ צובה, אשדוד מיקום:

₪ 157,000 תקציב:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 16

2022 , השתלמות לעו"ס לחוק הנוער ועו"ס סדרי דין בקיבוץ צובה

פגיעות מיניות – מניעה וטיפול

תוכנית למידה בנושא טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית לאורך השנה הכשרת מטפלים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית מטרה: אנשי טיפול קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 17

38 מפגשים:

79 משתתפים:

מקוון ותל אביב מיקום:

₪ 240,000 תקציב:

טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית – שפ"ח 2022 – ינואר 2021 ספטמבר הכשרת פסיכולוגים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית מטרה: פסיכולוגים חינוכיים משפ"ח רחובות והסביבה קהל יעד:

15 מפגשים:

38 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 36,000 תקציב:

בניית ועדות מוגנות והכשרת צוותים לאורך השנה

ועדת מוגנות היא ועדה קהילתית המורכבת מפעילים מתנדבים מתוך הקהילה מרקע מקצועי מגוון – רוחני, משפטי, טיפולי, חינוכי, בריאותי ועוד. חברי הצוות ממונים לרוב על ידי ועדת היגוי קהילתית, באישור הנהלת היישוב. לקדם את המודעות לנושא של מניעה ומוגנות קהילתית ושל חינוך למיניות בריאה באמצעות מטרת הוועדה: סדנאות, הרצאות ועוד, לשמש כתובת לא פורמלית להתייעצות ולדיווח במקרה של חשד לפגיעה שלא חלה עליה חובת דיווח, ולהיות רשת של תמיכה רגשית בנפגעים שיש בעניינם חובת דיווח והם מטופלים על ידי רשויות הרווחה והחוק. הוועדות מלוות בעובד סוציאלי קהילתי מהמחלקה לשירותים חברתיים. הכשרות לצוותי מוגנות במועצות האזוריות בנימין, גוש עציון, אשכול, נחל שורק ושפיר. 6 התקיימו 2022 בשנת

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 18

מפגשים בגוש עציון, 6 , מפגשים במועצה האזורית בנימין 6 הכשרות של 2 – בסך הכול 34 מפגשים: מפגשים במועצה האזורית שפיר 6- מפגשים במועצה אזורית נחל שורק ו 6 , מפגשים באשכול 4

מנחל שורק, 35 , מאשכול 40 , מגוש עציון 40 , מבנימין 35- ו 33 – בסך הכול 223 משתתפים: משפיר 40

מקוון ופרונטלי ביישובים השונים מיקום:

₪ 117,000 תקציב:

הכשרות בתחום פגיעות מיניות – למטפלים ולצוותים בהשמה חוץ-ביתית לאורך השנה עמותת "אור שלום", העמותה לקידום ילדי פנימיות רווחה בישראל, כפר הנוער "העוגן הקהילתי" שותפים: מטרה: להקנות לצוות הטיפולי במשפחתונים ולצוותי האומנה ידע וכלים בתחומים של פגיעות מיניות, "אור שלום": מוגנות, מיניות ושיח עם ילדים. לחשוף לפני מנהלי פנימיות רווחה בישראל את ממצאי הדוח העמותה לקידום ילדי פנימיות רווחה בישראל: של הוועדה הציבורית לקידום מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות בתחומי החינוך והרווחה, בפורמט משולב של איש מקצוע ומומחה מניסיון חיים, ולקיים דיון בממצאים ובמסקנות היישומיות העולות מדוח הוועדה. להכשיר את הצוות ולספק ידע בתחום של פגיעות מיניות, כדי לתת מענה טיפולי כפר הנוער "העוגן הקהילתי": טוב יותר בפנימייה. מנחי אומנה, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, ראשי צוותים, מנהלים ואנשי צוות אדמיניסטרטיבי, קהל יעד: מנהלים ומטפלים בפנימיות רווחה

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 19

השתלמויות 2 ,) לצוות אומנה 3 , לצוות משפחתונים 15( " ל"אור שלום 18 – בסך הכול 24 מפגשים: לכפר הנוער "העוגן הקהילתי" 4 , למנהלי פנימיות

מנהלי 40 ,)80 , צוות אומנה 20 (צוות משפחתונים מ"אור שלום" 100 – בסך הכול 170 : משתתפים מ"העוגן הקהילתי" 30 , פנימיות

משרדי "אור שלום", כפר הנוער "העוגן הקהילתי", מקוון מיקום:

₪ 71,000 תקציב:

תוכניות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

הכשרה למלווי הסעות 2022 מאי – אוקטובר עיריית הוד השרון, המחלקה לליווי הסעות שותפים: להעשיר בידע על תפקידם של מלווי ההסעות ולהציף אתגרים ודילמות. מטרה: מלווי הסעות העובדים עם ילדים עם צרכים מיוחדים קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 20

4 מפגשים:

50 משתתפים:

המרכז לגִמלאי הוד השרון מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

תוכניות רב-תחומיות

תוכנית אוריון 2022 – ינואר 2021 נובמבר עמותת "שביל הקהילה" שותפים: לימוד שיטת התערבות במשפחות, המבוססת על צפייה בסרטוני וידאו שמתעדים פעילות שגרתית של מטרה: המשפחה, בדגש על יכולות חיוביות וכוחות ובשילוב תוכני מכון חרוב. עובדים סוציאליים ואנשי חינוך העובדים עם משפחות ברווחה ובתוכניות שונות קהל יעד:

4 מפגשים:

10 משתתפים:

מכללת אורין שלפטר תל אביב מיקום:

₪ 25,000 תקציב:

השפעתה של עבודה עם טראומה על הצוות – רכזים בעמותת "אותות" 2022 ינואר עמותת "אותות" שותפים: לספק כלים להתמודדות עם ביטויים ועם השלכות של המגע בתכנים טראומטיים, הן ברמה האישית והן מטרה: בליווי ובסיוע לצוות הישיר. רכזים במסגרות של עמותת "אותות" קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 21

2 מפגשים:

15 משתתפים:

מכון חרוב ומקוון מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

הנחיית מנהלי מרכזי חירום – שנתי 2022 ינואר – דצמבר משרד הרווחה והביטחון החברתי שותפים:

מנהלי מרכזי החירום מתמודדים עם ניהול מקום מאתגר, הכולל את אוכלוסיית הילדים המורכבת רקע ומטרה: ביותר במדינה. מטרת ההכשרה – להעניק למנהלי המרכזים תמיכה ומרחב נשימה וליצור קבוצת הכוונה והכלה של שותפים מביני מצב כמוהם – כדי שיוכלו להחזיק טוב יותר את הצוותים שלהם. מנהלי מרכזי חירום קהל יעד:

12 מפגשים:

12 משתתפים:

תל אביב מיקום:

₪ 35,000 תקציב:

הכשרות לצוות הצעיר של עמותת "יחדיו" בכפר הנוער "העוגן הקהילתי" 2022 פברואר עמותת "יחדיו" שותפים:

בני שירות לאומי ובני שירות באים במגע עם נוער בסיכון כשהם עצמם צעירים מאוד. המפגש הזה רקע ומטרה: כרוך בחוויות לא קלות של התמודדות עם התנהגויות תוקפניות ואלימות. המטרה היא לדבר על טיפול מתוך קשר, לעורר אמפתיה ולתת משמעות רבה יותר לעבודתם. מתנדבי שנת שירות של עמותת "יחדיו" קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 22

1 מפגשים:

40 משתתפים:

כפר הנוער "העוגן הקהילתי" מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

המעבר להורות ומניעה של התעללות, הזנחה וטראומה בשנים הראשונות – עמותת "אם לאם" 2022 פברואר – אפריל "אם לאם" שותפים: להכשיר רכזות המלוות מתנדבות במיזם "אם לאם" לזיהוי ולמניעה של התעללות וטראומה בגיל הרך. מטרה: רכזות בעמותת "אם לאם" המלוות את המתנדבות קהל יעד:

4 מפגשים:

20 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

תוכנית מש"י למטפלות בגיל הרך – מכללת אורנים 2022 פברואר – יוני מכללת אורנים שותפים: להקנות ידע על ילדים בסיכון, כלים לאיתור ולדיווח, לעבודה מניעתית עם הורים (מידע להורים על מה מטרה: ילדים צריכים ותמיכה בהם), ולהדרכה איך להוות דמויות מיטיבות לילדים בגיל הרך. מחנכות שנות ינקות, מטפלות במסגרות ובמעונות יום קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 23

14 מפגשים:

40 משתתפים:

מכללת אורנים, קריית טבעון מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

סוגיות מרכזיות בעבודת מנהלות של מעונות רב-תכליתיים – ויצו 2022 מרץ – מאי ויצו העולמית שותפים: לספק למנהלת המעון כלים ליצירת סביבה רגישה ומותאמת לילדים נפגעי התעללות והזנחה ולקידום מטרה: רווחתם ושלומם. מנהלות מעונות יום רב-תכליתיים של ויצו העולמית קהל יעד:

2 מפגשים:

20 משתתפים:

תל אביב מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

סוגיות בעבודה עם ילדים בבית המעבר 2022 מרץ – יוני עמותת "בית לכל ילד" שותפים: להעניק לכלל אנשי הצוות בבית המעבר ידע תיאורטי וטיפולי וכלים מעשיים לעבודה יומיומית עם ילדים מטרה: שעברו טראומה. מדריכים, בנות שירות, מנהלת, עובד סוציאלי, פסיכולוג, מורה, אם בית קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 24

6 מפגשים:

15 משתתפים:

בית המעבר "רעים", גילה, ירושלים מיקום:

₪ 13,000 תקציב:

הכשרת צוות מועדוניות "בית לכל ילד" במערב ירושלים ובמזרחה 2022 מרץ – יוני עמותת "בית לכל ילד" שותפים: מטרה: למידה של תכנים העוסקים בטראומה ובהשפעתה על הילדים ובני הנוער ועל העובדים עצמם; מערב ירושלים: התמודדות עם תוקפנות. למידה של תכנים הנוגעים לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה ומשפחותיהם; מיניות מזרח ירושלים: ופגיעה מינית ועבודה עם הורים. צוות מועדוניות לילדים בסיכון, מדריכים, רכזים, עובדים סוציאליים, מנהלים, בנות שירות, ראשי צוות קהל יעד: וסטודנטים לעבודה סוציאלית

במזרחה 4- במערב העיר ו 5 – בסך הכול 9 מפגשים:

15 משתתפים:

בית המעבר "רעים", גילה, ירושלים מיקום:

₪ 28,000 תקציב:

פורום קלינאיות תקשורת 2023 – ינואר 2022 מרץ

לימוד משותף ויצירת מאגר ידע ועקרונות טיפול כבסיס לבניית פרוטוקול / קווי יסוד לטיפול של מטרות: קלינאיות תקשורת באוכלוסיית ילדים נפגעי התעללות והזנחה; ביסוס קבוצת אנשי מקצוע אשר יתמחו בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה וימשיכו לקיים ביניהם דיון פורה ויפיצו את הידע. קלינאיות תקשורת בעלות ותק של חמש שנים לפחות העובדות עם אוכלוסיות של ילדים בסיכון. קהל יעד: התוכנית פתוחה לקהל קלינאיות התקשורת, ההרשמה מותנית בריאיון קבלה.

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 25

10 מפגשים:

17 משתתפים:

מקוון, מפגש סיכום התקיים בקמפוס חרוב מיקום:

₪ 13,000 תקציב:

צמצום הסיכון: קורס בשיתוף מכון רוטנברג צמצום הסיכון: קורס בשיתוף מכון רוטנברג מכון רוטנברג שותפים: לימוד ודיון בסוגיות מהותיות בהבנת עולמם של ילדים בסיכון, ובכלל זה ילדים נפגעי התעללות והזנחה, מטרה: בגישות פסיכולוגיות מהיהדות ומהתפיסות המערביות. אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות – פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ויועצים קהל יעד:

4 מפגשים:

23 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 13,000 תקציב:

הכשרת מומחים מניסיון חיים 2022 מאי – יוני להכשיר קבוצת מומחים מניסיון חיים – לספר לקהלים מגוונים את סיפור הפגיעה שלהם, כדי להנכיח מטרה: את קולם של נפגעים לפני אנשי מקצוע ובתהליכי שינוי מדיניות. מומחים מניסיון חיים שרוצים לספר את סיפורם בהכשרות לאנשי מקצוע קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 26

4 מפגשים:

15 משתתפים:

מפגשים בתל אביב 2 , מפגשים בקמפוס חרוב 2 מיקום:

₪ 17,000 תקציב:

לצוות "העוגן הקהילתי" DBT הכשרת 2022 מאי – יוני עמותת "יחדיו", "העוגן הקהילתי" שותפים: הקניית מיומנויות טיפוליות לאנשי צוות שעובדים עם בני נוער הסובלים מקשיי ויסות חריגים עקב ריבוי מטרה: טראומות בילדותם. הצוות הבכיר של כפר הנוער "העוגן הקהילתי" קהל יעד:

2 מפגשים:

25 משתתפים:

כפר "העוגן הקהילתי" מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

השפעת העבודה עם טראומה על העובד ועבודתו – לעובדים סוציאליים בעמותת "אותות" 2022 מאי – יוני עמותת "אותות" שותפים: להכיר את ההשפעות שיש לעבודה עם תכנים טראומטיים על העובדים ועבודתם ועל הצוותים מטרות: הישירים, להתוודע לידע תיאורטי על טראומטיזציה משנית, על תשישות החמלה ועל שחיקה; לרכוש כלים להתמודדותם של העובדים הסוציאליים בצוות המוביל ולסייע לצוותים הישירים במסגרות. עובדים סוציאליים במסגרות של עמותת "אותות" קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 27

3 מפגשים:

20- כ משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים ומכון חרוב מיקום:

₪ 12,500 תקציב:

לצוותים הטיפוליים של מרכזי החירום DBT ימי למידה על לצוותים הטיפוליים של מרכזי החירום DBT ימי למידה על

הצוותים הטיפוליים של מרכזי החירום מתמודדים עם ילדים הסובלים מקשיי ויסות גבוהים רקע ומטרה: ומקשיי התנהגות. מטרת ימי הלמידה היא להקנות טכניקה טיפולית לאנשי טיפול שעובדים עם ילדים הסובלים מטראומה מורכבת ומקשיי ויסות. אנשי טיפול במרכזי החירום בארץ קהל יעד:

3 מפגשים:

20- כ משתתפים:

אורין שפלטר, תל אביב מיקום:

₪ 11,000 תקציב:

הכשרה לצוות מג"ר רמלה 2022 יוני – אוגוסט מג"ר רמלה שותפים: להכשיר צוותים רב-מקצועיים במרכז לגיל הרך לבצע תהליכי הערכה והתערבות עם ילדים צעירים מטרה: ומשפחותיהם, המתמודדים עם מצבי סיכון כגון התעללות, הזנחה וטראומה. צוותי מג"ר רב-מקצועיים – טיפולי ופרה-רפואי קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 28

4 מפגשים:

30 משתתפים:

מג"ר רמלה מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

הכשרה למרכזים קהילתיים לנוער במודיעין עילית 2022 יולי רווחה מודיעין עילית שותפים:

היכרות עם סוגיות שונות בעבודה עם בני נוער שחוו אירועים טראומטיים, למידה תיאורטית ומעשית על מטרות: טראומה והשלכותיה, שיח על טראומה, תוקפנות וטיפול במרחב החיים, מיניות ופגיעות מיניות וטראומטיזציה מינית. שירותים שונים לנוער בעיר מודיעין עילית 7- צוותים רב-מקצועיים מ קהל יעד:

4 מפגשים:

50- כ משתתפים:

מודיעין עילית מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

ימי היערכות מעון "מסיל"ה" 2022 אוגוסט מעון "מסיל"ה", רשות חסות הנוער שותפים: להכיר את עולמות הטראומה ואת הנערות שאנשי הצוות פוגשים במסגרת זו, לרכוש ידע תיאורטי מטרה: ומעשי. כלל אנשי הצוות במעון "מסיל"ה" קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 29

2 מפגשים:

40- כ משתתפים:

מלון רמת רחל מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

הזנחה הורית – אלעד 2022 ספטמבר להכשיר את צוות שפ"ח אלעד לטיפול בהזנחה הורית. מטרה: פסיכולוגים חינוכיים משפ"ח אלעד קהל יעד:

1 מפגשים:

25 משתתפים:

אלעד מיקום:

₪ 6,000 תקציב:

TTT הכשרת מרצים בשפה הערבית 2023 – ינואר 2022 ספטמבר בשטח גוברת הדרישה להשתלמויות בשפה הערבית. מטרת התוכנית היא להכשיר מרצים דוברי רקע ומטרה: ערבית כדי לספק את הדרישה המרובה. אנשי מקצוע בכירים בתחום הטיפול בילדים נפגעי התעללות בכל המקצועות קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 30

10 מפגשים:

24 משתתפים:

חיפה מיקום:

₪ 50,000 תקציב:

2022 , משתתפי הכשרת מרצים בשפה הערבית

השתלמות לצוותי מרכז חירום "בית שבתי לוי" 2022 אוקטובר – דצמבר מכון "סאמיט" לאומנה שותפים:

ההשתלמות מיועדת לשלוש היחידות של "בית שבתי לוי": מרכז החירום לגיל הרך, היחידה רקע ומטרות: לשלום הילד ויחידת האימהות. כל היחידות הללו פוגשות ילדים בגיל הרך שחוו טראומה והתעללות שיש להן השפעה דרמטית על התפתחותם ועל בריאותם. ההשתלמות מקנה כלים להתערבות עם ילדים אלו והוריהם מתוך התמקדות בביטויים השונים של טראומה בקרב ילדים צעירים, תהליכי הערכה וסינון של טראומה, תהליכי ביסוס התערבות ומיומנויות התערבות ישירות מול הילדים והוריהם. עובדות סוציאליות קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 31

5 מפגשים:

30 משתתפים:

"בית שבתי לוי" מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

קורס להערכה ואבחון של מצבי סיכון ופגיעה בילדים 2023 – ינואר 2022 נובמבר מרכז סגול לרפואה היפרבארית – תא לחץ, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) שותפים:

הכשרה ממוקדת בתחום של איתור, הערכה ואבחון – לעובדים סוציאליים לפי חוק נוער, לעניין סדרי מטרות: דין וליחידות הסיוע ממשרד הרווחה והביטחון החברתי. הרחבת הידע על ההשלכות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות של פגיעה בקטינים, ובייחוד הקניית ידע בנושא דיסוציאציה, מופעים דיסוציאטיביים, היכרות עם תנועתיות, לשון הגוף במצבים דיסוציאטיביים ומצבי מצוקה רגשית; הרחבת ארגז הכלים להערכה ולאבחון, ובכלל זה כלים יצירתיים תקפים וגישות ריאיון; התנסות בכתיבת חוות דעת / תסקיר מבוסס מחקר. עובדים סוציאליים לחוק הנוער ולסדרי דין קהל יעד:

10 מפגשים:

40 משתתפים:

המרכז לרפואה היפרבארית במרכז שמיר (אסף הרופא) מיקום:

₪ 120,000 תקציב:

עמותת "יחדיו" – יום עיון לצוות צעיר של העמותה בכל המסגרות בדרום 2022 דצמבר עמותת "יחדיו" שותפים: בני שירות הם צעירים המתנדבים במסגרות טיפוליות ובאים במגע עם מקרים קשים. אחת לשנה רקע ומטרה: נערך יום עיון המשלב מתן ידע בתחום מרחב החיים עם מופע פלייבק חווייתי. בני שירות של עמותת "יחדיו" קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 32

1 מפגשים:

40 משתתפים:

כפר הנוער "העוגן הקהילתי" מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

הכשרת צוות מרכזי הגנה ("בתי לין") ברחבי הארץ לאורך השנה העמקת הידע של הצוות בסוגיות מקצועיות וטיפוליות שעולות מהשטח בעבודה היומיומית, בעיקר מטרה: בנושאי טראומה אצל ילדים ומפגש עם משפחות ובני נוער. הכשרות קבוצתיות לעובדי המרכזים, סדנאות וימי הכשרה בנושאים מכון חרוב מסייע בלמידה בכמה דרכים: רלוונטיים, וכן ימי העשרה והפגה משותפים לעובדי המרכזים. כמו כן התקיימו הכשרות מנהלים כדי ללבן סוגיות ודילמות ניהוליות בעבודת מרכזי ההגנה.

הכשרות מנהלים 4 , השתלמויות משותפות 4 , הכשרות 7 – בסך הכול 15 :: הכשרות

מפגשים, 2-1 השתלמויות משותפות בנות 2 , מפגשים 3-1 הכשרות בנות 5 – בסך הכול 24 מפגשים: מפגשים 3 הכשרות מנהלים בנות מפגש אחד והכשרת מנהלים נוספת בת 3

משתתפים בכל מפגש 30-5 ,146 משתתפים:

מרכזי ההגנה חיפה, נצרת, צפת, ירושלים ואשקלון. מפגשי המנהלים התקיימו מיקום: במרכז אורין שפלטר.

₪ 10,000 תקציב:

תוכניות טיפול ממוקדות טראומה

Child-Parent Psychotherapy (CPP( טיפול ילד-הורה לאורך השנה

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 33

היא הכשרת פסיכותרפיה ילד-הורה עם ילדים בגיל הרך שהתקשרותם להוריהם נפגעה בעקבות חשיפה CPP לאירועים טראומטיים ואלימים במשפחה. מודל זה פותח בידי פרופ' אליסיה ליברמן ופרופ' פטרישה ואן-הורן ) באוניברסיטת קליפורניה בסן Child Trauma Research Program( ז"ל מהמרכז לחקר הטראומה בילדות פרנסיסקו, ארצות הברית. לימוד עבודה ממוקדת טראומה בטיפול ילד-הורה בגיל הרך; סמינר שלישי בתוכנית ההשתלמות מטרה: להכשרת מטפלים. מטפלים בילדים בגיל הרך קהל יעד:

ימי הדרכה 30- מפגשי סמינר ו 7 – בסך הכול 37 : מפגשים

33 משתתפים:

תל אביב ומקוון מיקום:

₪ 190,000 תקציב:

הכשרות מטפלים במרכזים לטיפול בילד ובמשפחה 2022 מרץ – יולי

מכון חרוב מפעיל תוכניות לאנשי מקצוע בכלל ולמטפלים בפרט, בהיבטים שונים של עבודה רקע ומטרה: והתערבות ממוקדות טראומה. ההכשרות מותאמות לתחום, לארגון הרלוונטי ולאנשי המקצוע שלו ולאתגרים בעבודתם. מטרת ההכשרות להקנות ידע תיאורטי על עקרונות וביטויים של טראומה בקרב ילדים, ללמד פרספקטיבה מקצועית על הרקע הטראומטי של הילדים, ועל ההשלכות הנפשיות על התנהגותם ותפקודם, וכן לספק כלים מעשיים להערכה של מצבי טראומה חד-פעמית או מתמשכת ולטיפול בהם.

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 34

במסגרת תוכניות אלו נערכו ההכשרות האלה: הכשרת מטפלים במרכז לטיפול בילד ובמשפחה על שם וולף

7 מפגשים:

₪ 21,000 תקציב:

הכשרת מטפלים במרכז לטיפול בילד ובמשפחה בנשר

4 מפגשים:

בכל מפגש 25 משתתפים:

תל אביב ומקוון מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

₪ 36,000 תקציב כולל:

בעבודה הטיפולית עם נערים והוריהם DBT עקרונות של 2022 ינואר – פברואר עיריית חולון ועיריית רמת גן שותפים: בעבודה עם נערים והוריהם. DBT- לחשוף עובדים במרכזי הורים-מתבגרים לעקרונות ה מטרה: מטפלים במרכזי הורים-מתבגרים קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 35

3 מפגשים:

20- כ משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 6,000 תקציב:

טיפול מבוסס עקרונות של טראומה לילדים בגיל הרך שחוו טראומה ולמשפחותיהם 2022 ינואר – יוני הסתדרות הפסיכולוגים בישראל שותפים: הקניית כלים למפגש עם משפחות וילדים החיים במצב של טראומה מתמשכת או חד-פעמית, לצורך מטרה: הערכה וטיפול. מתמחים בפסיכולוגיה התפתחותית קהל יעד:

7 מפגשים:

80 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 18,000 תקציב:

עבודה מוכוונת טראומה עם ילדים צעירים – בית המעבר "בית ארז" 2022 פברואר – מרץ "בית ארז" שותפים:

להקנות ידע וכלים לאנשי הצוות בבית המעבר "בית ארז" העובדים עם ילדים צעירים שהוצאו מהבית; מטרה: לספק כלים לשיח יומיומי בנושאים הקשורים להתנהגות הילדים על רקע הסיפור הטראומטי שלהם. מטפלות (מדריכות) ומנהלת השירות קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 36

4 מפגשים:

18 משתתפים:

"בית ארז" מיקום:

₪ 12,500 תקציב:

משמעות העבודה החינוכית-טיפולית עם נערות שעברו טראומה ופגיעה – תוכנית המשך לצוות המוביל במעון "מסיל"ה" 2022 פברואר – אפריל מעון "מסיל"ה" שותפים:

להעמיק את הלמידה – על חשיבה ושפה טיפולית מותאמת לנערות נפגעות טראומה, ועל יישום מטרה: בקרב הצוות הישיר; על התמודדות עם תכנים טראומטיים קשים והשפעתם על העובד וסביבת העבודה; על

התמודדות עם משברים ותוקפנות במרחב. רכזים טיפוליים ועובדים סוציאליים קהל יעד:

4 מפגשים:

10 משתתפים:

מכון הנרייטה סאלד מיקום:

₪ 11,000 תקציב:

מבט דרך עדשת הטראומה בעבודה עם ילדים ועם הורים במקלטים של עמותת "ל.א לאלימות נגד נשים" 2022 פברואר – מאי עמותת "ל.א לאלימות נגד נשים" שותפים: להעניק לכלל הצוות ידע תיאורטי וטיפולי וכלים מעשיים לעבודה יומיומית עם ילדים שעברו טראומה. מטרה: מקלטים – חדרה, הרצליה וראשון לציון – מנהלות המקלטים, אימהות בית, מדריכים, 3 צוותים של קהל יעד: צוות ההוראה והצוות הטיפולי (עובדים סוציאליים)

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 37

לצוות הטיפולי 3- לכלל הצוות ו 4 – בסך הכול 7 מפגשים:

50- כ משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 8,500 תקציב:

טיפול מוכוון טראומה במרחב הטיפולי ובחדר הטיפול 2022 מרץ – יולי פנימיית "נווה מיכאל" שותפים:

אל הפנימיות הטיפוליות מגיעים ילדים ובני נוער ברמות שונות של קושי, חלקם חוו לאורך שנים רקע ומטרה: אירועים טראומטיים שונים וסובלים מהשלכותיה של טראומה מורכבת. מטרת ההכשרה היא לבחון את האפשרות להשתמש בעקרונות של טיפול בטראומה במסגרת הטיפול בפנימייה, נוסף על העבודה הטיפולית המרובה הנעשית היום. צוות חינוכי וצוות טיפולי של פנימיית "נווה מיכאל" קהל יעד:

5 מפגשים:

במפגשים של הצוות הטיפולי 11- במפגשים לצוות החינוכי, ו 20 משתתפים:

"נווה מיכאל" מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

כלים שונים לעבודה עם טראומה – לפסיכולוגים בעמותת "אור שלום" 2022 אפריל – מאי "אור שלום" שותפים: ), להקנות ידע תיאורטי וכלים TFCBT- להכיר שיטות עבודה שונות בתחום הטראומה (עבודת גופנפש ו מטרה: מעשיים לעבודה עם טראומה. פסיכולוגים קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 38

2 מפגשים:

20- כ משתתפים:

בית ספר "מעגלים", מוצא מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

מכון "סאמיט" – הכשרה למנחות אומנה 2022 מאי – יולי "סאמיט" אומנה שותפים: להכשיר מנחות אומנה להתערבות מוכוונת טראומה עם הורי אומנה וילדים שהוצאו מהבית בעקבות מטרה: התעללות והזנחה. עובדות סוציאליות, מנחות אומנה קהל יעד:

5 מפגשים:

30 משתתפים:

מכון "סאמיט", ירושלים מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

התערבות טיפולית עם ילדים ומשפחות במצבי טראומה ומשבר 2022 יוני – יולי להכשיר מטפלים בהתערבויות ממוקדות טראומה עם ילדים והוריהם. מטרה: מטפלים בילדים קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 39

8 מפגשים:

36 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

שתי הכשרות של טיפול ממוקד טראומה בילדים נפגעי התעללות – בירושלים ובחולון 2023 – ינואר 2022 ; אוקטובר 2022 ספטמבר – נובמבר עמותת "עליון" שותפים בחולון: להכשיר מטפלים בהתערבויות ממוקדות טראומה עם ילדים והוריהם. מטרה: מטפלים בילדים קהל יעד:

עם עמותת "עליון" 8 , בקמפוס חרוב לילדים 11 מפגשים:

בחולון 40- בירושלים ו 18 – בסך הכול 58 משתתפים:

קמפוס חרוב, ירושלים, אגף הרווחה, חולון מיקום:

₪ 40,000 תקציב:

הכשרות לצוות העובדים בארגונים השונים בקמפוס חרוב לילדים

EMDR קורס 2022 ינואר – מאי ולהעשיר את ארגז הכלים הטיפולי שלהם. EMDR להכשיר את עובדי הקמפוס בשיטת מטרה: הקורס כלל גם פרקטיקום שמטרתו להטמיע את הידע שנלמד בקורס התיאורטי. במפגשי הפרקטיקום התנסו בהדרכת מטפל מומחה. EMDR המשתלמים בטכניקות טיפול בשיטת עובדי הקמפוס קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 40

10 מפגשים:

20 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים, ירושלים מיקום:

₪ 68,000 תקציב:

סמינר קמפוס לאורך השנה הכשרת עומק לצוותי הקמפוס, העמקת הלימוד על השלכות פיזיולוגיות והתפתחותיות של טראומה ועל מטרה: הקשר בין הטראומה לגוף. אנשי מקצוע מקמפוס חרוב לילדים קהל יעד:

13 מפגשים:

30-10 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 30,000 תקציב:

הכשרות סטודנטים

ימי חשיפה לסטודנטים לעבודה סוציאלית 2022 אפריל – מאי בתי הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, מכללת הדסה, אוניברסיטת בן-גוריון שותפים: בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת אלקסמי לחשוף סטודנטים לעבודה סוציאלית לעולם התוכן של ילדים נפגעי התעללות והזנחה כדי לסייע להם מטרה: לזהות מצבי סיכון ולהתערב בהם. סטודנטים לעבודה סוציאלית קהל יעד: מכון חרוב משתף פעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים, ועם אוניברסיטאות ומכללות אחרות, בהכשרה ובהפצת ידע לסטודנטים לתואר ראשון ושני במגוון מקצועות.

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 41

באוניברסיטת בן- 2 , במכללת הדסה 4 , באוניברסיטה העברית בירושלים 2 – בסך הכול 10 : מפגשים במכללת אלקסמי 1 , באוניברסיטת בר-אילן 1 ,) בתוכנית המוסמך 1- בתוכנית הבוגר ו 1( גוריון בנגב

מאוניברסיטת בן- 180 , ממכללת הדסה 160 , מהאוניברסיטה העברית 200 – בסך הכול משתתפים: ממכללת אלקסמי 60 , מאוניברסיטת בר-אילן 80 ,) בתוכנית המוסמך 60- בתוכנית הבוגר ו 120( גוריון

קמפוס חרוב לילדים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מסר (תל השומר), מכללת אלקסמי, מקוון מיקום:

₪ 50,000 תקציב:

ימי עיון לסטודנטיות להפרעות בתקשורת – מכללת הדסה 2022 נובמבר מכללת הדסה שותפים: לחשוף את הסטודנטיות בשלב ההתנסות לתופעה של התעללות בילדים והזנחה ולתפקידה של מטרה: קלינאית התקשורת בעבודה עם אוכלוסייה זו, וכן לספק כלים ראשוניים לזיהוי ולדיווח. סטודנטיות שנה ג' בשלב ההתנסות קהל יעד:

1 מפגשים:

22 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 8,400 תקציב:

הכשרות סטודנטים בקמפוס חרוב לילדים לאורך השנה מאז הקמתו הכשיר מכון חרוב אלפי סטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, משפטים, חינוך ומנהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. להנגיש תכנים מקצועיים ונוהלי עבודה להתערבות במקרים של חשד לפגיעה בילדים. ההכשרות נעשות מטרה: בכמה דרכים: באמצעות חשיפה לשירותים השונים של קמפוס חרוב לילדים, הנותן מענה לילדים נפגעי הכשרה מעשית התעללות. המכון מלווה את הסטודנטים לאורך השנה. מרוכזים לסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים, שבמסגרתם הם נחשפים לעקרונות התערבות ושיח ימי למידה עם משפחות וילדים בסיכון. , אחת לחודשיים, למטרת ליבון סוגיות בהדרכה. מפגשים למדריכי ההכשרה המעשית

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 42

14 מפגשים:

79 משתתפים:

קמפוס חרוב מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

קורסים אקדמיים

קורס בנושא התעללות – החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים 2022 ינואר האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: להעמיק ידע בתחום של התעללות בקטינים והזנחה – בהיבטים קרימינולוגיים, משפטיים וטיפוליים. מטרה: סטודנטים לקרימינולוגיה קהל יעד:

2 מפגשים:

42 משתתפים:

מקוון ובבית הספר למשפטים מיקום:

ילדים נפגעי התעללות והזנחה: היבטים משפטיים וטיפוליים – קורס אקדמי, האוניברסיטה העברית בירושלים 2022 פברואר – אפריל בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: להקנות ידע בסיסי בסוגיות ליבה הקשורות לילדים נפגעי התעללות והזנחה ולהפיצו בקרב סטודנטים מטרה: מתוכניות שונות באוניברסיטה. בקורס הודגשו היבטים חברתיים, קליניים ומשפטיים של הסוגיות. סטודנטים מתוכניות לימוד שונות באוניברסיטה העברית קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 43

מפגשים פרונטליים 4- יחידות מקוונות ו 10 מתכונת היברידית של מפגשים:

60 משתתפים:

האוניברסיטה העברית בירושלים ומקוון מיקום:

סטודנטים לרוקחות 2022 מרץ – יוני

בית הספר לרוקחות במרכז הרפואי הדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: רוקחים פוגשים לעיתים קרובות ילדים עם משפחותיהם, מה שמציב אותם בעמדה ייחודית רקע ומטרה: המאפשרת לזהות מקרי התעללות פוטנציאליים או סימני אזהרה לפגיעה בילדים, ובכלל זה סימני הזנחה. מטרת הקורס – להקנות ידע וכלים לאיתור התעללות בילדים והזנחה ולמניעה. סטודנטים לרוקחות קהל יעד:

13 מפגשים:

65 משתתפים:

מקוון מיקום:

התעללות בילדים והזנחה – קורס אקדמי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2022 מרץ – יוני אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שותפים: להקנות ידע בנושא של התעללות בילדים והזנחה. מטרה: סטודנטים לעבודה סוציאלית בשנה ג' קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 44

13 מפגשים:

46 משתתפים:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מיקום:

קורס יזמות בין-תחומי: מניעת התעללות בילדים 2022 מרץ – יוני

בית הספר לעבודה סוציאלית ובית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: להתמודד עם אחד הנושאים החברתיים הבוערים בארץ ובעולם – כיצד למנוע התעללות בילדים מטרה: והזנחה? מטרת הקורס לחקור את הבעיה ואת הקשרה הרחב, להבין את מורכבותה ולזהות נקודות אפשריות להתערבות ולפיתוח יזמות. סטודנטים קהל יעד:

13 מפגשים:

20 משתתפים:

האוניברסיטה העברית בירושלים מיקום:

גישות טיפוליות וכלי בסיס תזונתיים לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה – סדנה לסטודנטים לתזונה במסלול המוסמך סמסטר ב', תשפ"ב, וסמסטר א', תשפ"ג 2023 – ינואר 2022 , אוקטובר 2022 מרץ – יוני בית הספר למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית שותפים: לחשוף תזונאיות לתחום של התעללות בילדים והזנחתם, להכיר את התופעה ואת השלכותיה, בעיקר מטרה: על התחום התזונתי, וכן לספק להן היכרות מקיפה עם גישות טיפוליות ועם כלי הטיפול העומדים לרשותן.

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 45

בכל קורס 13– בסך הכול 26 : מפגשים

16 משתתפים:

הפקולטה לחקלאות, רחובות, האוניברסיטה העברית מיקום:

קורס אקדמי על התעללות בילדים והזנחתם – היבטים תזונתיים – לסטודנטים לתזונה במסלול הבוגר 2023 – ינואר 2022 אוקטובר בית הספר למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית שותפים: לחשוף את הסטודנטים לתזונה לתופעת ההתעללות בילדים וההזנחה ולהשלכותיה, בעיקר על התחום מטרה: התזונתי, וכן לספק להם היכרות מקיפה עם גישות טיפוליות ועם כלי טיפול העומדים לרשותם.

13 מפגשים:

82 משתתפים:

הפקולטה לחקלאות, רחובות, האוניברסיטה העברית מיקום:

קורס אקדמי – הפרעות אכילה והתעללות בילדים – אוניברסיטת חיפה, מחקר וקורס משותף 2023 – ינואר 2022 , אוקטובר 2022 ' סמסטר ב המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה שותפים: להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושאים של טראומה והתעללות בילדות, השמה חוץ-ביתית מטרה: והפרעות אכילה, וכן לפתח ולהפיץ ידע בתחום של הפרעות אכילה. סטודנטים לעבודה סוציאלית, תוכנית המוסמך קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 46

14 מפגשים:

40 משתתפים:

אוניברסיטת חיפה מיקום:

נוער להט"בי במצבי סיכון: תיאוריה, זהות וחוסן 2023 – ינואר 2022 אוקטובר בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים:

לחשוף סטודנטים לעבודה סוציאלית לעולמם של בני נוער להט"בים ולהתמודדויות הייחודיות בחייהם. מטרה: תוכני הקורס מתמקדים במרחבי הסיכון והחוסן של בני נוער מקהילת הלהט"ב, ומדגישים את מקומם של העובדים הסוציאליים בסיוע לאותם בני נוער. סטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים קהל יעד:

13 מפגשים:

18 משתתפים:

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים מיקום:

היבטים קרימינולוגיים, משפטיים וטיפוליים של התעללות בילדים והזנחתם 2022 אוקטובר – דצמבר החוג לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: להעמיק בתחום של התעללות בקטינים והזנחתם – היבטים קרימינולוגיים, משפטיים וטיפוליים. מטרה: סטודנטים לתואר ראשון בקרימינולוגיה קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 47

8 מפגשים:

40 משתתפים:

האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים מיקום:

₪ 16,000 תקציב לכלל הקורסים:

הרצאות אקדמיות חד-פעמיות באוניברסיטאות ובחוגים שונים בארץ

חלק מקורס אקדמי לסטודנטים לרוקחות 2022 מאי בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: לרוקחים יש גישה ומגעים רבים עם משפחות וילדים. מטרת ההרצאות היא להנחיל ידע על דרכי רקע ומטרה: התמודדות במקרים שבהם עולה חשד להתעללות והזנחה. סטודנטים לרוקחות בעין כרם קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 48

2 מפגשים:

80 משתתפים:

בית הספר לרפואה – עין כרם, ירושלים מיקום:

₪ 1,800 תקציב:

הרצאת אורח בקורס יסודות היזמות בטכניון 2022 מרץ , ד"ר דינה רפאל t:hub שותפים: לחשוף סטודנטים וסטודנטיות בטכניון, המתמחים במנהיגות יזמית, לתחום של מניעת התעללות בילדים, מטרה: כדי לפתח חדשנות בעלת השפעה חברתית משמעותית בתחום זה. סטודנטים וסטודנטיות בטכניון במסלול התמחות משנית במנהיגות יזמית קהל היעד:

2 מפגשים:

40- כ משתתפים:

מקוון ובטכניון מיקום:

הרצאה חד-פעמית לסטודנטיות בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה 2022 מרץ החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה שותפים: לחשוף את הסטודנטיות בשלב ההתנסות לתופעה של התעללות בילדים והזנחה, ולתפקידן של מטרה: קלינאיות התקשורת בעבודה עם אוכלוסייה זו, וכן לספק כלים ראשוניים לזיהוי ולדיווח.

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2022 דו"ח שנתי 49

1 מפגשים:

45 משתתפים:

מקוון מיקום:

הרצאות לסטודנטיות לריפוי בעיסוק לאורך השנה בתי הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: לחשוף את הסטודנטיות לריפוי בעיסוק לתופעה של התעללות בילדים והזנחה ולהשלכותיה, וכן מטרה: לתפקידן של מרפאות בעיסוק במפגש עם אוכלוסייה זו. סטודנטיות לריפוי בעיסוק קהל יעד:

באוניברסיטה העברית בירושלים 2- באוניברסיטת חיפה ו 3 – בסך הכול 5 : מפגשים

בכל הרצאה 70- כ משתתפים:

מקוון ובבית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים מיקום:

₪ 1,500 תקציב:

תוכניות לימוד והשתלמויות תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות

| 2022 דו"ח שנתי 50

הכשרות בתחום הבריאות

ימי הכשרה שירותי בריאות כללית לאורך השנה שירותי בריאות כללית שותפים: להנחיל לצוותים רפואיים בשירותי בריאות כללית ידע ומיומנויות מתאימות למניעת התעללות בילדים מטרות: והזנחתם, לאיתור ילדים שנפגעו, לטיפול בהם ולשיקומם. רופאים, אחיות ועו"סים בתי חולים וקהילה בשירותי בריאות כללית קהל היעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 51

ימי הכשרה 7 מפגשים:

49 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים והמרכז הרפואי מאיר מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

יחידות להתפתחות הילד במחוז מרכז:

שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז שותפים: להעמיק את הידע על עבודה טיפולית מבוססת עקרונות טראומה ועל עקרונות הטיפול הדיאדי מטרות: והטריאדי, וכן להקנות כלים מעשיים לעבודה עם ילדים ומשפחות שעברו טראומה. עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בהתפתחות הילד ובריאות הנפש, מחוז מרכז קהל היעד:

4 מספר ימי הכשרה ביחידות להתפתחות הילד:

26 משתתפים:

היחידה להתפתחות הילד, נס ציונה מיקום:

הכשרות בשיתוף שירותי בריאות של בתי החולים השונים לאורך השנה החדר האקוטי במרכז הרפואי קפלן, המרפאה לטראומה של הילד בהדסה שותפים: מטרות: להעשיר את הידע של צוות המרכז האקוטי על טיפול בילדים לצוות המרכז האקוטי במרכז הרפואי קפלן: שמגיעים לחדר האקוטי לאחר פגיעה מינית. לחשוף מנגנוני ויסות התפתחותיים ואמצעי ויסות לצוות המרפאה לטראומה של הילד בבית החולים הדסה: דרך הגוף בעבודה עם ילדים שחוו פגיעה או טראומה. המרכז האקוטי במרכז הרפואי קפלן – צוות רפואי ואדמיניסטרטיבי, המרפאה לטראומה של הילד קהל יעד: בהדסה – צוות פסיכו-סוציאלי

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 52

(אחד בכל בית חולים) 2 מפגשים:

מהדסה 12 , מקפלן 80 – בסך הכול 92 משתתפים:

מקוון וקמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

הכשרת סטודנטים – מקצועות הבריאות

יום לימוד לסטודנטים לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים 2022 ינואר בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים:

לחשוף את הסטודנטים לתופעה של התעללות בילדים והזנחה כטראומה התפתחותית, ולתפקיד מטרה: המרפאים בעיסוק בעבודה עם ילדים אלו, מתוך התייחסות לעקרונות ולכלים ראשוניים להערכה ולהתערבות. סטודנטים לריפוי בעיסוק שנה ג' קהל יעד:

1 מפגשים:

71 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

ימי עיון בבתי הספר לסיעוד לאורך השנה בתי הספר השונים לסיעוד שותפים: ימי עיון לאחיות בבתי הספר לסיעוד במרכזים הרפואיים רמב"ם, שמיר, בילינסון ומאיר ימי עיון לסטודנטים בבתי הספר לסיעוד שיבא, בני ציון, וולפסון, המכללה האקדמית רמת גן ומכון לב רקע ומטרות: ימי עיון בקורס על בסיסי לאחיות בריאות הציבור: אחיות העובדות בחדרי מיון ובמחלקות טיפול נמרץ, וכן אחיות בריאות הציבור וטיפות חלב, פוגשות ילדים עם פגיעות שונות, תינוקות וילדים בתחילת דרכם, לכן חשוב ללמד אותן לאתר ולדעת כיצד לטפל, לדווח ולהפנות הלאה במקרים של הזנחה והתעללות בילדים. מטרת ימי העיון הייתה להעשיר בידע ולספק לאחיות אלו כלים בנושא התעללות בילדים והזנחה. ימי עיון לסטודנטים בבתי ספר לסיעוד: לפתח מודעות ולהרחיב את הידע על דרכי איתור והתמודדות עם מקרים של התעללות בילדים והזנחה בעבודת צוות הסיעוד, וכן להנחיל דרכי פעולה במסגרת העבודה בבתי חולים ובקהילה. אחיות ואחים בקורס על בסיסי בבריאות הציבור וברפואה דחופה, סטודנטיות וסטודנטים לסיעוד קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 53

ימי עיון לסטודנטים 14 , ימי עיון לאחיות 4 – בסך הכול 18 מפגשים:

בימי עיון לסטודנטים 814 , בימי עיון לאחיות 228 – בסך הכול 1,042 משתתפים:

מקוון ובתי הספר לסיעוד במרכזים הרפואיים רמב"ם, שמיר, בילינסון, מאיר, שיבא, בני ציון, מיקום: וולפסון, המכללה האקדמית רמת גן ומכון לב

₪ 57,000 תקציב:

תוכניות לימוד והשתלמויות תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך

| 2022 דו"ח שנתי 54

הכשרות רב-תחומיות בתחום החינוך

השתלמות אנשי חינוך וקהילה בנושא מוגנות ומניעת פגיעה 2022 – מרץ 2021 דצמבר "לתת פה" ותוכנית "מוטב יחדיו" במתנ"ס רוממה שותפים:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 55

לתת למנהיגים בקהילה החרדית כלים בנושאים הקשורים למוגנות מינית, להתפתחות מינית ולשאלות מטרה: והתמודדויות בנושאים אלו, כדי שיוכלו לשמש כתובת עבור הורים בקהילה, וכדי שידעו להעלות את המודעות לנושאים אלה ולספק הכוונה גם במקרים של פגיעה. אנשי חינוך ופעילים חברתיים בקהילה החרדית באזור רוממה קהל יעד:

לקבוצת גברים 4 , לקבוצת נשים 4 – בסך הכול 8 מפגשים:

בכל קבוצה) 30- (כ 60 משתתפים:

מתנ"ס רוממה מיקום:

₪ 30,000 תקציב:

מפגשי למידה לצוותי מהל"ב, מרכזי השכלה ולמידה בקהילה של החברה למתנ"סים – על טראומה ומצבי סיכון בילדות 2022 פברואר החברה למתנ"סים שותפים: לחשוף את הצוותים לעולם התוכן של ילדים נפגעי טראומה, ובעיקר להתעללות והזנחה, לדבר על מטרות: המשמעות של טראומה בילדות ובהתבגרות וללמוד כלים ראשוניים להתערבות ולליווי אישי-רגשי במסגרת מרכז הלמידה. מורים וצוותים חינוכיים במרכזי הלמידה קהל יעד:

2 מפגשים:

40 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

השתלמות לתוכנית "מעגן" 2022 פברואר משרד החינוך שותפים: להרחיב את נקודת המבט של אנשי המקצוע ולספק הצצה ראשונית לעולם של טראומה, התעללות מטרה: בילדים והזנחה, ולהשפעתן על תחומי ההתפתחות השונים. מטפלות במקצועות הבריאות העובדות באיתור במעונות ובגני ילדים במסגרת תוכנית "מעגן" קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 56

2 מפגשים:

100 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 1,000 תקציב:

השתלמויות לצוותי מקצועות הבריאות במרכזי תמיכה יישוביים או אזוריים (מתי"א) 2022 פברואר – מאי התקיימה השתלמות במתי"א קריית שמונה בנושא התעללות, הזנחה וטראומה בילדות. משרד החינוך, מרכז פסג"ה שותפים: להעניק לצוות כלים לזהות ולאתר מקרים של התעללות, הזנחה וטראומה, ולהוסיף פרספקטיבה מטרה: מקצועית על ההשלכות הנפשיות והרגשיות של התופעה על התנהגותם ותפקודם של הילדים במסגרת החינוכית, מתוך התאמה של הלמידה והטיפול לצרכים אלו. צוותים רב-מקצועיים בחינוך המיוחד קהל יעד:

8 מפגשים:

30 משתתפים:

היחידה להתפתחות הילד בקריית שמונה ומקוון מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

הרצאות בערבית למורים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 2022 מאי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין שותפים: להכשיר אנשי חינוך במגזר הערבי לאיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרה: מורים בבתי ספר קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 57

3 מפגשים:

60 משתתפים:

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים מיקום:

₪ 9,000 תקציב:

השתלמות ליועצות חינוכיות במחוז החרדי אזור ירושלים ומנח"י – על עקרונות מרכזיים במפגש אישי-רגשי עם תלמידות בסיכון 2023 – מאי 2022 נובמבר הפיקוח על הייעוץ, המחוז החרדי אזור ירושלים שותפים: להקנות ליועצות החינוכיות פרספקטיבה מקצועית על הרקע הטראומטי של נערות נפגעות התעללות מטרה: והזנחה, מתוך מודעות להשלכות הנפשיות והרגשיות על התנהגותן ותפקודן במסגרת החינוכית, ולהתאמה של הליווי הרגשי והתמיכה לצרכים אלו. יועצות חינוכיות קהל יעד:

4 מפגשים:

30 משתתפים:

הסמינר החדש, ירושלים מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

השתלמויות למורים 2023 – יוני 2022 נובמבר ארגון המורים שותפים:

להקנות למורים ולאנשי חינוך פרספקטיבה מקצועית על הרקע הטראומטי של ילדים נפגעי התעללות מטרה: והזנחה, מתוך מודעות להשלכות הנפשיות והרגשיות על התנהגותם ותפקודם של הילדים במסגרת החינוכית, ולהתאמה של הלמידה, הטיפול, ההוראה ומרחב בית הספר לצרכים אלו. מורים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | תכניות לימוד והשתלמויות | 2021 דו"ח שנתי 58

מפגשים 17 השתלמויות, בכל אחת 2 – בסך הכול 34 מפגשים:

בבאר טוביה 18- באשדוד ו 25 – בסך הכול 43 משתתפים:

בתי הספר מקיף ה' אשדוד ומקיף אמי"ת באר טוביה מיקום:

₪ 24,000 תקציב:

השתלמויות לבתי ספר לחינוך מיוחד בעיריית תל אביב 2023 – מאי 2022 דצמבר הרשות לחוסן ושוויון חברתי, עיריית תל אביב יפו שותפים:

להקנות למורים ידע וכלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים במרחב הבית ספרי בכל הנוגע מטרות: להתנהגויות מיניות, לחזק את מעמדם כדמויות משמעותיות עבור התלמידים, ככתובת רגישה, אכפתית, זמינה, אקטיבית ויעילה לעזרה בנושא זה, לקדם את פנייתם של התלמידים לעזרה ולהגביר את יכולתם של אנשי הצוות לאתר ולצמצם מצבי פגיעה. מורים ואנשי צוות במסגרת החינוכית קהל יעד:

בבי"ס יחדיו 6- בבי"ס אנוך ו 3 – בסך הכול 9 : מפגשים

בבי"ס יחדיו 60- בבי"ס אנוך ו 55 – בסך הכול 115 משתתפים:

תל אביב – בי"ס אנוך (מש"ה) ובי"ס יחדיו (אוטיזם) מיקום:

₪ 26,000 תקציב:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online