מכון חרוב - דו"ח שנתי 2023

2023

עריכה, עיצוב והפקה

גל פרידמן-האוזר, ליאת בן-הרוש, יפה ציונית איסוף מידע ועריכה: ורדה בן-יוסף עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי ועימוד: מאור וולך בע"מ דפוס:

9765418 , האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים מכון חרוב

077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב:

2024 יוני

| 2023 דו"ח שנתי 2

דבר המנכ"ל

פרופ' אשר בן-אריה

, הן לפני המלחמה 2023 אני גאה להציג את הדוח המסכם את פעילות מכון חרוב בשנת באוקטובר והן לאחריו. 7 והטבח של התאפיינו בתנופת עשייה של המכון בארץ ובחו"ל. 2023 תשעת החודשים הראשונים של פעולות ההכשרה שלנו מתרחבות, ומעמדנו – כגוף המוביל בארץ ומהמובילים בעולם, בקידום ידע ובהכשרת אנשי מקצוע בתחום התעללות בילדים – התבסס והתחזק. החל באוקטובר התגייסנו לסייע בהתמודדות עם המצב החדש, המאתגר והלא מוכר 7- מ שנוצר, באמצעות השימוש בניסיון ובידע שנצבר במכון – להתמודדות עם סוגים של טראומה שטרם הכרנו. עשינו זאת בתוך זמן קצר ובשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ורשויות אחרות. פיתחנו מתווים שונים וחדשניים לטיפול בילדים ובני נוער – בחוזרים מהשבי, באלה שאיבדו את הוריהם, באלה שאיבדו את חבריהם, במי שהיו עדים למעשי טבח ועוד. רוב הילדים שבו ארצה, אולם אנו עדיין מחכים לילדי משפחת ביבס. באוקטובר וסביב הפינוי 7 תקצר היריעה מלהקיף כאן את פעילות המכון סביב הטבח של המסיבי של אזרחים, משפחות וילדים, מבתיהם בדרום ובצפון. היינו מהראשונים שהזהירו מהסכנות האורבות לילדים במלונות השונים ומהראשונים שפיתחו כלים לחיזוק המוגנות של אותם ילדים. היינו גם מהראשונים שזיהו כי אנו עוסקים בסוג חדש של טראומה. לא רק בהיקפה העצום או בחומרתה, אלא בסוג חדש שלה המאופיין בתחושת בגידה או כישלון של כל המערכות – המשפחתיות, החינוכיות והקהילתיות – בהגנה על הילדים. הדוח שלפניכם מספר גם את סיפור ההבנה – שגם בתוך הטראומה של המלחמה צריך לשוב ולשים לב לילדים שנפגעים מהתעללות והזנחה. לא די לדבר עם ילדים אלא חשוב להקשיב להם ולשתף אותם. לא הפסקנו לפעול בתחום טראומת המלחמה והטבח, אך , חזרנו לפעילות מואצת ובהיקף מלא 2023 בד בבד, כבר בחודשיים האחרונים של שנת בתחום המוכר של ההתעללות בילדים. המסר שהובלנו היה שהטראומה האישית פוגשת את הטראומה הקהילתית וחייבים לתת לזה מענה. הדוח מספר סיפור מדהים, על הצלחה מתמשכת בפריצת גבולות גיאוגרפיים ותרבותיים ופרופסיונליים, על המשך הובלת יוזמות חדשות, על הרחבת קהלי היעד – וכל זאת מבלי להתפשר. בדוח אפשר לראות כיצד מכון חרוב נכנס גם לתחומי עשייה חדשים – בעיקר זה של הכשרות המונים, שגם בהן המכון הופך להיות מהמובילים.

| 2023 דו"ח שנתי 3

המשיך המכון 2023 המספרים והנתונים שלפניכם מספרים את הסיפור בפשטות: בשנת להגביר את רמת הפעילות והיקפה ביחס לשנים קודמות, לא רק בתשעת החודשים הראשונים, שקדמו למלחמה, אלא גם בסיכום השנתי. השנה המשכנו להגדיל את מספר התוכניות וההכשרות והגענו לקהל גדול יותר מהמתוכנן, תוך שמירה על מסגרת התקציב והגדלת השתתפות בתשלומים ועם שותפויות שונות בהתאם לתוכנית האסטרטגית של המכון. ההתאמה המהירה שלנו, לצורך שעלה בפיתוח ידע חדשני בתחום הטראומה החדשה, נמשכה עם פיתוח תוכניות לימוד והכשרה חדשות, ושימוש בפלטפורמות וירטואליות – כדי להתגבר על גבולות פיזיים ועל מרחקים. החזרה המהירה להכשרות הפרונטליות, והגמישות בשילוב ביניהן ובין ההכשרות המקוונות, ובייחוד השימוש בניסיון שנצבר לפריצה של ממש בתחום ההכשרות להמונים – כל אלה עמדו בבסיס ההצלחה שלנו השנה. אני מבקש לכוון זרקור מיוחד אל פיתוח סדרת ההסכתים שלנו, שזוכה להצלחה מסחררת – הן בכמות ההאזנות והן במשובים המקצועיים החיוביים שקיבלנו, ואל ערוץ היוטיוב שלנו, שבו מאגר של מאות רבות של הרצאות, וזכה ליותר ממאה אלף צפיות. . לאורך כל השנה המשכנו לקיים 2023 אך לא רק הכשרות להמונים התקיימו בשנת פעילויות פרונטליות והכשרות מקצועיות. ראויה לציון מיוחד התרחבות היקף העבודה שלנו עם מסגרות חינוכיות, עם ארגוני המורים, והמשכה של ההכשרה והעבודה המשותפת עם עמותות וארגונים מובילים בתחום בישראל. שיתופי הפעולה והעבודה עם המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות התחזקו אף הם. העובדה שהצלחנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו עם אנשי מקצוע פרה-רפואיים – מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועוד, מסיבה לנו גאווה רבה. כבכל שנה האתגרים רבים, ולצערנו – משימת הסיוע לילדים נפגעי התעללות והזנחה רחוקה מסיום. השנה, יותר מתמיד, התמודדנו עם אתגרים מורכבים, הן בשגרה והן בתקופת המלחמה, ויכולנו לכולם! לא היינו צולחים אותם לולא התגייסותם המלאה של כלל נשות ואנשי צוות חרוב. אני אסיר תודה לקרן שוסטרמן ישראל, בייחוד ללין וסטייסי שוסטרמן, המאפשרים לנו לחלום ולהגשים. אני גאה מתמיד להוביל צוות מוכשר ומחויב של אנשי מקצוע, שעובדים במסירות ובחברות, והוכיחו כי גם בעיצומה של מלחמה נוראה ובעקבות טבח בלתי נתפס אפשר וצריך להוסיף לפעול למען ילדים נפגעי התעללות והזנחה. מי ייתן ונצליח לצמצם את ממדי המגפה של התעללות בילדים והזנחתם, ולסייע לאלה שנפגעו להתמודד, ומי ייתן שכל החטופים ישובו הביתה במהרה ונזכה כולנו לבשורות טובות בקרוב.

פרופ' אשר בן-אריה מנכ"ל מכון חרוב

| 2023 דו"ח שנתי 4

תוכן העניינים

3 6 6 8 14

— — — — —

דבר המנכ"ל

על מכון חרוב

מיזמים בהובלת המכון

2023 - חרוב במספרים

שותפויות תחום הרווחה והכשרות רב-תחומיות � 14

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך � 30 תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות � 44 תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט � 52 הכשרות סטודנטים � 56

60 72 78

— — — — — —

תוכניות במימון מלא של המשתתפים

הכשרת המונים

פיתוח ידע

90 116 120

חרוב ארצות הברית

פעילות בתחום המחקר

פרסום, מיתוג ושיווק פעילויות מכון חרוב

| 2023 דו"ח שנתי 5

על מכון חרוב

מכון חרוב מתמחה בהכשרת אנשי מקצוע וכל מי שפועלים בממשק עם ילדים – לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות, הזנחה וטראומה, ולטיפול בהם. בתוכניות אפשר למצוא , וכן בתחומי בריאות, חינוך, חוק ומשפט, רווחה ועוד. CPP , הכשרות בתחום פגיעות מיניות המכון מכשיר גם סטודנטים, מתנדבים ובני נוער שעובדים ושעתידים לעבוד עם ילדים. נוסף על אלה עוסק המכון בפעילות למניעת התעללות בילדים באמצעות מסעות הסברה לשינוי תפיסות ולחיזוק ערכים מקדמי מוגנות והטמעתם בתוכניות ההכשרה, וכן באמצעות חממה ליוזמות חברתיות וטכנולוגיות למניעת התעללות והזנחה. בד בבד מפתח המכון תוכניות הכשרה ומודלים להתערבות ושיטות טיפול מבוססות ראיות. כל אלה זכו להצלחה בארץ ובעולם, מתוך התאמה להיבטים התרבותיים והחברתיים הרלוונטיים. מרבית התוכניות מלוות במחקר. המכון פועל לפתח ידע ומגוון תוכניות ופעילויות להכשרת המונים.

מיזמים בהובלת המכון

קמפוס חרוב לילדים מודל חדשני ופורץ דרך, המקבץ תחת קורת גג אחת רבים מהשירותים המיועדים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. מטרתו לפתח ולהעצים את הטיפול המקצועי הניתן לילדים נפגעי התעללות והזנחה באמצעות יצירת תת-התמחויות בטיפול. המכון אחראי להכשרת הארגונים בקמפוס ולהעמקת העבודה הבין-צוותית. , המקדמת פיתוח ידע והכשרה של אנשי מרפאת חרוב לילדים בקמפוס פועלת מקצוע ותלמידים במקצועות הבריאות. למרפאה שלוחה בפקולטה לתזונה ברחובות, המכשירה סטודנטים לתזונה. חרוב באוויר התוכנית מאגדת ארבע אפשרויות ללמידה מקצועית מקוונת: – הרצאת מומחה; חרוב מהספה – מפגש עם מומחה ושיח מעמיק על תכנים; חרוב בחברותא – סדרה של ארבעה-חמישה מפגשים לקבוצה קטנה בהנחיית חרוב בהמשכים מומחה ושיח מקצועי מעמיק; – שיח עמיתים בסוגיות מקצועיות. חרוב הסכתים

| 2023 דו"ח שנתי 6

הרחבה והעמקה של שדה הידע האקדמי בארץ ובעולם שיתופי פעולה להעמקת למידה הדדית בין מדינות, דרך מחקרים פעילות בין-לאומית: משותפים וביקורי משלחות בארץ ובחו"ל, להכרת ידע קיים וליצירת ידע חדש. למכון שלוחה בארצות הברית, באוניברסיטת אוקלהומה, הפועלת באופן דומה לזה של המכון בישראל. במוסדות לימוד שונים ובמגוון פרופסיות, להכשרת אנשי הנחיית קורסים אקדמיים מקצוע ומטפלים עתידיים. לחוקרים באוניברסיטאות המובילות בעולם, להגברת הענקת מלגות פוסט-דוקטורט השתלבות חוקרים בעלי ידע במוסדות אקדמיים בארץ. , כגון מיזם הוועדה הציבורית לשינוי פיתוח פרוטוקולים ומתודולוגיות טיפול חדשניות מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות, ששמעה עדויות ופיתחה פרוטוקולים חדשים לטיפול בנפגעים, ופיתוח מודל התערבות ייחודי לאחאים בהשמה חוץ-ביתית haruv.org.il למידע נוסף על פעילויות המכון ולהצטרפות לניוזלטר:

כתובת ופרטי התקשרות:

/https://haruv.org.il אתר המכון: /https://haruv-usa.org אתר חרוב-ארה"ב:

/https://www.facebook.com/haruvinstitute פייסבוק:

https://bit.ly/3bdD1wJ יוטיוב:

| 2023 דו"ח שנתי 7

חרוב במספרים 2023

| 2023 דו"ח שנתי 8

מה עשינו השנה?

2023 חרוב במספרים

807 מפגשים מקוונים ומפגשים פרונטליים

6,200 משתתפים בכל ילויות פ

מי השתתפו בהכשרות שלנו?

אנשי מקצועות הבריאות

צוותי מסגרות חוץ-ביתיות

מתנדבים בקהילה

מטפלים

בני נוער

עובדים סוציאליים

6,200 כשרות משתתפים ב

אנשי דת

סטודנטים

אנשי חוק ומשפט

צוותי חינוך

אנשי רפואה וסיעוד

הורים

| 2023 דו"ח שנתי 9

2023 הכשרות המונים

2023 חרוב במספרים

חרוב מהספה וחרוב בחירום 5,700 כול משתתפים: סך | 36 כול מפגשים: סך

הרצאות מקצועיות חד-פעמיות עם מיטב המומחים

עקרונות, שאלות ותשובות

9 מפגשים: ,200 משתתפים:

5 פרקים: 2,700 משתתפים: "חרבות ברזל" 6 מפגשים: ,800 משתתפים:

2 כול פרקים: סך ,500 משתתפים: סך כול

הסכתים

3, 00 אזנות: | 30 ונות: פרקים מכל

2 עונה

| 2023 דו"ח שנתי 10

פיתוח ידע – קורסים אקדמיים, מפגשי למידה והרצאות

2023 חרוב במספרים

, : משתתפים ,205 חרוב ישראל: ,089 "ב: חרב אר

: מפגשים חרוב ישראל: 32 "ב: חרב אר

2,300 סך הכל משתתפים

הכשרות במימון המשתתפים

6,836 משתתפים

109 מפגשים

ישראל

168 משתתפים

4 מפגשים

ארה”ב

הכשרות במימון משותף

447 מפגשים

5,902 משתתפים

ישראל

48 מפגשים

991 משתתפים

ארה”ב

| 2023 דו"ח שנתי 11

ערוץ היוטיוב של מכון חרוב ודף הפייסבוק

2023 חרוב במספרים

90,000 צפיות

3,300 מנויים

ערוץ היוטיוב של מכון חרוב ודף הפייסבוק

13,400 ביקורים בדף

4,800 רמת האינטרקציה

400 עוקבים חדשים: NEW

| 2023 דו"ח שנתי 12

תקציב

2023 חרוב במספרים

קרן צ’רלס ולין שוסטרמן היא המייסדת של מכון חרוב וגורם המימון העיקרי שלו. בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של עלייה בהיקף הפעילות של מכון חרוב, ומכאן נגזר גם הגידול בתקציבו.

5.

ƒ.6

3.2

3.0

2.7

2.3

.5 .5

2023

2022

20 5

20

השתתפות קרן שוסטרמן במיליוני דולרים תקציב שנתי במיליוני דולרים

"ב. תקציב כולל את חרוב אר 20 9 חל מ . "ב תקציב לא כלל את חרוב אר 20 9 ד לשנת *

| 2023 דו"ח שנתי 13

שותפויות תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות

| 2023 דו"ח שנתי 14

הכשרות בתחום הרווחה

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 15

טיפול במרחב החיים, האגודה לקידום החינוך בתל אביב 2023 ינואר – מרץ האגודה לקידום החינוך בתל אביב שותפים: להקנות ידע בתחום הטיפול המוסדי ומרחב החיים במועדוניות לילדים בסיכון. מטרה: מדריכים ועובדים סוציאליים של המועדוניות קהל יעד:

4 מפגשים:

25 משתתפים:

מועדונית בתל אביב מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

תוכנית למידה לפנימיית נקודת חן בקיבוץ סעד 2023 ינואר – אפריל עמותת גומת חן שותפים: לספק ידע בתחומי טיפול שונים לאנשי הצוות של הפנימייה. מטרה: צוות הפנימייה כולו – עובדות סוציאליות, מנהל, אימהות בית ומדריכות קהל יעד:

4 מפגשים:

25 משתתפים:

פנימייה בקיבוץ סעד מיקום:

₪ 18,000 תקציב:

טיפול במרחב החיים, פנימיית מצפה ים 2023 פברואר – מרץ עמותת דנאל שותפים: להקנות ידע בתחום הטיפול המוסדי ומרחב החיים במעון נעול. מטרה: צוות הפנימייה כולו – עובדות סוציאליות, מנהל, מדריכים וצוות חינוכי קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 16

5 מפגשים:

25 משתתפים:

מצפה ים מיקום:

₪ 18,000 תקציב:

יועצים בארגונים תחת מועצת ארגוני הילדים והנוער 2023 אפריל מועצת ארגוני הילדים והנוער שותפים: למידת מאפיינים של בני נוער; איתור וזיהוי של סימני מצוקה; למידה של תהליכים מקבילים בעבודה עם מטרה: הצוותים הישירים. יועצים בארגוני הילדים והנוער שתחת מועצת ארגוני הילדים והנוער קהל יעד:

2 מפגשים:

20 משתתפים:

בית מאירסדורף + קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 18,000 תקציב:

יום למידה למנהלים, עמותת בית לכל ילד 2023 מאי בית לכל ילד שותפים: להעניק למנהלי יחידות בעמותת בית לכל ילד כלים להתמודדות עם אירועים טראומטיים. מטרה: מנהלי יחידות בעמותת בית לכל ילד קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 17

1 מפגשים:

14 משתתפים:

מכון שכטר, תל אביב מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

סוגיות בעבודה עם ילדים במועדוניות לילדים בסיכון, השתלמות לצוותים במועדוניות מזרח ירושלים 2023 מאי בית לכל ילד שותפים: להקנות לעובדים במועדוניות ידע תיאורטי ומעשי בכל הנוגע לעבודה עם ילדים ומשפחות בסיכון, מטרה: לטיפול מודע הקשר סוציו-פוליטי וטראומה, ולדרכי התערבות אפקטיביות עם ילדים בסוגיות שונות. עובדות סוציאליות, מדריכות, סטודנטיות לעבודה סוציאלית קהל יעד:

4 מפגשים:

14 משתתפים:

מכון חרוב, יד חרוצים ומזרח ירושלים מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

טיפול במרחב החיים – למרכזי החירום החדשים 2023 יוני – יולי משרד הרווחה פתח ארבעה מרכזי חירום חדשים, והיה חשוב להקנות ידע על ניהול מסגרת רקע ומטרה: ו מודעת טראומה מבראשית. צוות בכיר של מרכזי החירום וצוות ישיר – מדריכים קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 18

5 מפגשים:

50 משתתפים:

רמת גן – ידע פלוס מיקום:

₪ 30,000 תקציב:

הכשרה, צוות בית רות 2023 יולי – אוגוסט בית רות שותפים: ללמד עקרונות של עבודה מוכוונת טראומה עם הנערות, המשגה ומאפיינים, התמודדות עם מופעים של מטרה: טראומה במרחב ויצירת סביבה מותאמת ומכילה. מדריכות, עובדות סוציאליות, רכזות בתים, נשות צוות חינוכי והשכלה, צוות הנהלה קהל יעד:

3 מפגשים:

40 משתתפים:

בית רות מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

הכשרה להורים חירשים – המועדון לחירש, מזרח ירושלים 2023 נובמבר – דצמבר המועדון לחירש – יחידת השיקום עיריית ירושלים שותפים: להקנות להורים חירשים ידע וכלים למניעת התעללות בילדיהם ולהתמודדות עם התנהגויות מסכנות מטרה : של הילדים. הורים חירשים וכבדי שמיעה (אימהות ואבות) קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 19

2 מפגשים:

30 משתתפים:

ירושלים אבו טור – המועדון לחירש מיקום:

₪ 1,800 תקציב:

תוכנית "אור" 2023 נובמבר – דצמבר להעניק ידע וכלים להתמודדות עם טראומה של ילדים צעירים. מטרה: מדריכות ורכזות תוכנית אור קהל יעד:

מפגשים למדריכות, מפגש אחד לרכזות 3 – בסך הכול 4 מפגשים:

רכזות 50- מדריכות ו 40 – בסך הכול 90 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

הכשרה בנושא סוגיות בעבודה עם ילדים נפגעי טראומה, בית לכל ילד 2023 נובמבר – דצמבר עמותת בית לכל ילד שותפים: לספק ידע וכלים לטיפול בילדים במועדוניות ובבית המעבר, וידע בסוגיות בעבודה עם ילדים מטרה: נפגעי טראומה. מדריכים, בנות ובני שירות, מנהלות, רכזות, עובדות סוציאליות, פסיכולוג, מורה, אם בית קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 20

4 מפגשים:

25 משתתפים:

בית המעבר רעים – גילה, ירושלים מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

ארגז כלים להתערבות עם ילדים בגיל הרך במצבי סיכון וטראומה 2024 – ינואר 2023 נובמבר יוניטף שותפים: חשיפה לכלי התערבות שונים עם ילדים בגיל הרך שחוו טראומה, ובכלל זה התערבויות המדגישות מטרה: משחקיות, מנטליזציה ויכולות רפקלטיביות. צוותים פסיכו-סוציאליים ופדגוגיים העובדים עם ילדים ללא מעמד אזרחי בדרום תל אביב קהל יעד:

5 מפגשים:

30 משתתפים:

יוניטף תל אביב מיקום:

₪ 28,000 תקציב:

המרחב הפתוח בחוט המשולש: מפגש בין טראומה אישית לקולקטיבית 2023 דצמבר החוט המשולש שותפים:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 21

למידה על טראומה משנית וחוסן בקרב מטפלים ואנשי צוות בזמן מלחמה; כלים להתמודדות מטרה: והתערבות, בדגש על עבודה עם בני נוער וצעירים נפגעי טראומה; החזקה של הצוות הישיר ושל בני הנוער

והצעירים לאורך זמן במצב של טראומה לאומית מתמשכת. מדריכים, עובדים סוציאליים, רכזים, מנהלת, בת שירות קהל יעד:

1 מפגשים:

20 משתתפים:

מכון חרוב מיקום:

₪ 3,500 תקציב:

הכשרה באולפנת דולב לנערות בסיכון 2024 – מרץ 2023 דצמבר אולפנת דולב שותפים: להעניק הכשרה רב-נושאית העוסקת בטראומה, בעקרונות טיפול במרחב החיים, בפגיעות מיניות מטרה: ובטראומה משנית של אנשי צוות. מדריכים, מטפלים, עובדים סוציאליים, מחנכים, רכזים, בני ובנות שירות קהל יעד:

8 מפגשים:

50 משתתפים:

אולפנת דולב מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

הכשרות במרכזי הגנה לאורך השנה העשרה והעמקה בנושא של שחיקה וטראומטיזציה משנית; מפגש מקצועי מורחב לאנשי צוות המרכז מטרה: ולעובדות סוציאליות במרחב הגיאוגרפי; ליבון סוגיות ודילמות בניהול; עבודת צוות והעשרה כללית. מנהלים, צוותי מרכזי ההגנה ועובדות סוציאליות בערים השונות קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 22

הכשרות לעובדים 13- הכשרות למנהלי מרכזי הגנה בתל אביב, ו 2 – בסך הכול 15 מפגשים:

בימי הכשרה לעובדים 187 , בימי הכשרה למנהלים 18 – בסך הכול 205 משתתפים:

מרכז הגנה אשקלון, רמת גן, תל אביב, ירושלים, נצרת, נתניה, צפת, מיקום: באר שבע וקמפוס חרוב לילדים

₪ 13,000 תקציב:

הנחיית מנהלי מרכזי חירום לאורך השנה "אם לאם" שותפים: קבוצת עמיתים שאמורה לספק תמיכה, ידע ולמידה למנהלי מרכזי החירום מרחבי הארץ. נפגשים לגבש מטרה: אחת לחודש ודנים בסוגיות ובדילמות ניהוליות שעולות. מנהלי מרכזי חירום קהל יעד:

11 מפגשים:

13 משתתפים:

רמת גן – מכללת ידע פלוס מיקום:

₪ 50,000 תקציב:

תוכנית למידה למרכז הורים וילדים בבני ברק לאורך השנה לספק למטפלים ידע וכלים על התערבויות שונות בטיפול בילדים. מטרה: המטפלים הרגשיים של המרכז קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 23

10 מפגשים:

30 משתתפים:

מרכז הורים וילדים בבני ברק מיקום:

₪ 32,000 תקציב:

הכשרות אור שלום לאורך השנה אור שלום שותפים: מטרה: 1 .

והתאמתם לעבודה הנעשית באומנה; DBT- העמקת הידע על עקרונות ה 2 . למידה על חשיבות העבודה עם הורים במשפחתונים של אור שלום; 3 . הכשרה בעבודה מודעת טראומה עם הורים, הבנה ופרקטיקה, חשיבות העבודה הדיאדית ועקרונות מרכזיים בעבודה עם בני המשפחה; 4 . הכשרה בנושא האתגר שביצירת התקשרות באומנה – ההצלחות, הכשלים וההשפעות על הילדים ועל משפחות האומנה; 5 . המפגש עם אוטיזם במרחב הטיפולי – מאפיינים והתמודדות. מנחי אומנה, עובדות ועובדים סוציאליים במשפחתונים, פסיכולוגים, מתמחים בפסיכולוגיה, ראשי קהל יעד: צוותים, מנהלים ואנשי צוות אדמיניסטרציה במסגרות של אור שלום, רכזות טיפול, מטפלות באומנויות, מנהלת באור שלום ומערך הפסיכולוגים בעמותה

לצוות אומנה 6 , לצוות עובדים סוציאליים ופסיכולוגים במשפחתונים 3 – בסך הכול 9 מפגשים:

בימי 70 , ביום הכשרה לצוות עובדים סוציאליים במשפחתונים 30 – בסך הכול 100 משתתפים: הכשרה לצוות אומנה

משרדי אור שלום בהר טוב, הספרייה העירונית, קריית אונו ובית שמש מיקום:

₪ 55,000 תקציב:

הכשרות עמותת אותות לאורך השנה עמותת אותות שותפים: מטרה:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 24

1 . למידה על השפעות העבודה עם טראומה על המנהל והצוותים הבכירים והישירים; 2 . למידה על התמכרויות התנהגותיות והתמכרות לחומרים בקרב בני נוער וצעירים; 3 . בחינה של מה שהביא אותי לעבודה עם בני נוער וצעירים שחוו אירועי חיים קשים, והמקום שלי היום, לקראת סיום השירות הלאומי; 4 . התמודדות עם המפגש בין טראומה אישית לקולקטיבית על פי עקרונות של מנטליזציה. מנהלים, צוותי עובדים סוציאליים ובני ובנות שירות לאומי במסגרות ארוכות טווח קהל יעד : וקצרות טווח בעמותה

לבני ובנות שירות לאומי 1 , לצוותי עובדים סוציאליים 4 , למנהלים 2 – בסך הכול 7 מפגשים:

בכל מפגש 20- כ משתתפים:

מקוון + נתניה, קמפוס חרוב לילדים ICA מכללת ידע פלוס תל אביב, קמפוס מיקום:

₪ 40,000 תקציב:

פגיעות מיניות – מניעה וטיפול

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 25

פגיעות מיניות צרכים מיוחדים בני ברק 2023 יוני – יולי עיריית בני ברק שותפים: העשרה והעמקה בתכנים מתקדמים של טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

2 מפגשים:

35 משתתפים:

בני ברק מיקום:

₪ 8,400 תקציב:

מיניות ופגיעות מיניות אצל ילדי האומנה 2023 דצמבר סאמיט שותפים: מתן ידע וכלים בנושא מיניות ופגיעות מיניות בקרב ילדי האומנה. מטרות: מנחות אומנה קהל יעד:

3 מפגשים:

60 משתתפים:

סאמיט ירושלים מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

ועדות מוגנות לאורך השנה

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 26

המועצה האזורית חבל יבנה, המועצה האזורית בנימין שותפים: להכשיר מתנדבים לשמש בוועדות מוגנות יישוביות. מטרה: מתנדבים קהל יעד:

בכל מועצה אזורית מפגשים:

בכל מועצה אזורית 40 משתתפים:

מקוון + המועצה האזורית חבל יבנה מיקום:

₪ 53,000 תקציב:

תוכניות טיפול ממוקדות טראומה

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 27

השתלמות מעברים 2023 יוני להקנות ידע וכלים על התערבויות מוכוונות טראומה לנשות מקצוע העובדות עם משפחות לילדי גירושין מטרה: בעצימות גבוהה. עובדים סוציאליים העובדים במרכזים טיפוליים של מעברים ועובדים סוציאליים קהל יעד:

3 מפגשים:

40 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 22,000 תקציב:

מע'אר הגיל הרך – התמודדות ילדים צעירים עם טראומה בצל המלחמה 2023 נובמבר להעניק ידע וכלים להתמודדות עם טראומה של ילדים צעירים בצל מלחמת "חרבות ברזל". מטרה: צוות מע'אר שעובד עם ילדים בגיל הרך בסיכון קהל יעד:

1 מפגשים:

78 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 1,000 תקציב:

טיפול ממוקד טראומה בילדים נפגעי התעללות לאורך השנה , המועצה האזורית אפרת, כפר שלם, שפ"ח ארצי, מרכזי הטיפול בפגיעות מיניות עמותת עליו"ן, חריש שותפים: להכשיר מטפלים בהתערבויות ממוקדות טראומה עם ילדים והוריהם. מטרות: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 28

בכפר שלם, 4 , במועצה האזורית אפרת 6 , באגף הרווחה חולון 8 , בחריש 6 – בסך הכול 59 מפגשים: כללי 16 , במרכזי הטיפול בפגיעות מיניות 7 , בשפ"ח ארצי 12

25 , במועצה האזורית אפרת 37 , באגף הרווחה חולון 40 , בחריש 40 – בסך הכול 328 משתתפים: כללי 91 , במרכזי הטיפול בפגיעות מיניות 35 , בשפ"ח ארצי 60 , בכפר שלם

מקוון + אגפי הרווחה חולון, חריש, אפרת, כפר שלם מיקום:

₪ 240,000 תקציב:

תוכניות רב-תחומיות

תחום רווחה והכשרות רב-תחומיות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 29

הכשרה למנהלי קהילות הורים דיגיטליות 2023 דצמבר מעיין שניר, מנהלת קהילת נשים בפייסבוק שותפים: להעשיר את הידע של מנהלות קהילות דיגיטליות בנושאים הנוגעים לאלימות כלפי ילדים ונשים. מטרה: מנהלות קהילות דיגיטליות לנשים/הורים קהל יעד:

1 מפגשים:

20 משתתפים:

תל אביב מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

הכשרה לצוותים המקצועיים באילת – השלכות של פגיעות בילדים 2023 דצמבר המרכז הרפואי יוספטל שותפים:

הנחלת ידע מתקדם בזיהוי, טיפול, דיווח ושיח עם הורים וילדים במקרים של חשד להתעללות; מטרה: התמודדות עם חסמים של אנשי מקצוע בעבודה עם ילדים ומשפחות כאשר עולה חשד להתעללות במשפחה; היכרות עם מענים בקהילה. צוותים רפואיים, פרה-רפואיים, שירות סוציאלי וצוותי חוק ומשפט קהל יעד:

1 מפגשים:

30 משתתפים:

אילת מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

שותפויות תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך

| 2023 דו"ח שנתי 30

הכשרות רב-תחומיות בתחום החינוך

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 31

השתלמות לשפ"ח בת ים בנושא התערבויות טיפוליות מבוססות עקרונות של טראומה עם ילדים שחוו טראומה ומשפחותיהם 2023 – יולי 2022 דצמבר עיריית בת ים – שפ"ח בת ים שותפים: פסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי חינוכי, שעובדים עם ילדים והורים ופוגשים את השפעת להכשיר מטרות: הטראומה על ההתפתחות ועל המשפחה, בהתערבויות מבוססות טראומה עם אוכלוסייה זו; לחשוף את המשתתפים לעקרונות של הטיפול בטראומה כדי שתתווסף לעבודתם "עדשה של טראומה" שעשויה לתרום רבות לעבודה הטיפולית; להעניק למטפלים כלים לפגוש משפחות וילדים החיים במצב חיים של טראומה, מתמשכת או חד-פעמית, לצורך הערכה וטיפול. פסיכולוגים חינוכיים קהל היעד:

10 מפגשים:

35 משתתפים:

בת ים מיקום:

₪ 30,000 תקציב:

השתלמות במסגרת פיתוח מקצועי במכון החרדי להשתלמויות בירושלים בנושא התערבות חינוכית עם נערות בסיכון לאחר טראומה ופגיעה – לנשות חינוך 2023 ינואר המכון החרדי להשתלמויות בירושלים שותפים: להוסיף לצוותים פרספקטיבה מקצועית שמביאה בחשבון את הרקע הטראומטי של הילדים, כדי להבין מטרות: את ההשלכות הנפשיות והרגשיות על הילדים כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם ובתפקודם של הילדים במסגרת החינוכית, ולהתאים את הלמידה, הטיפול ומרחב בית הספר לצרכים אלו. מורות קהל היעד:

5 מפגשים:

35 משתתפים:

ירושלים מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

מדריכות משפחתונים במזרח ירושלים 2023 ינואר מט"י ירושלים שותפים: חשיפה של מדריכות ומפקדות משפחתונים ומעונות במזרח ירושלים לעולם הידע על ילדים נפגעי מטרות: התעללות והזנחה. מדריכות חינוכיות קהל היעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 32

1 מפגשים:

25 משתתפים:

מכון חרוב מיקום:

₪ 9,000 תקציב:

ימי למידה למתנדבים בעמותת ידיד לחינוך להיכרות עם מודל נויורולוג'יק לחינוך מכוון טראומה 2023 ינואר – מרץ עמותת ידיד לחינוך שותפים: לחזק את מעמדו של המתנדב כמבוגר משמעותי עבור ילדים שאיתם הוא בא במגע במסגרת מטרות: ההתנדבות, לחזק בהם את גורמי החוסן והכוחות להתמודדות עם מצוקה וטראומה, ובאופן ממוקד – להכשיר אותם לעבודה על פי מודל נוירולוג'יק לחינוך ולמידה מכוונת טראומה. גמלאים מתנדבים בבתי הספר קהל היעד:

ימי עיון באזורים השונים 12 מפגשים:

משתתפים בכל יום עיון 70-30 משתתפים:

חיפה, אשדוד, בת ים, פתח תקווה, הרצליה, נס ציונה, רמת גן, יוקנעם, באר שבע, עפולה, מיקום: מודיעין, נתניה

₪ 25,000 תקציב:

השתלמויות מתי"א לאורך השנה פסג"ה, מתי"א ירושלים שותפים:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 33

להעניק לאנשי הצוות עוד כלים לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ולהוסיף פרספקטיבה מטרות: מקצועית שתאפשר הבנה של ההשלכות הנפשיות והרגשיות של הטראומה על הילדים, כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם ובתפקודם במסגרת החינוכית, והתאמה של הלמידה והטיפול לצרכים אלו; באוקטובר, ועם פרוץ המלחמה, עלה צורך להעניק לגננות ולצוותי חינוך ידע וכלים הנוגעים 7 סמוך לאירועי לטראומה, דחק ומצבי חירום ולהשפעתם על ילדים; לספק לצוות מידע ממוקד בנושאים אלו וכלים מעשיים ראשוניים לעבודה בתוך המסגרת החינוכית. מטפלות רגשיות, מורות וגננות שילוב חברתי ומורות שילוב לכבדי שמיעה, צוותים רב-מקצועיים, קהל היעד: גננות חינוך מיוחד ומדריכות פדגוגיות

2 , לצוותי מתי"א ירושלים 6 , לצוותי מתי"א בצפון 8 , לצוות מתי"א אילת 7 – בסך הכול 27 מפגשים: לצוות מתי"א חיפה 4 , לצוות מתי"א שלהבת

מצוותי מתי"א 20 , מצוותי מתי"א בצפון 16 , מצוות מתי"א אילת 36 – בסך הכול 270 משתתפים: מצוות מתי"א חיפה 78 , מצוות מתי"א שלהבת 120 , ירושלים

מקוון + מרכז פסג"ה אילת, קריית שמונה, מכון חרוב מיקום:

₪ 66,000 תקציב:

תוכנית למידה לעובדות סוציאליות ויועצות חינוכיות במסגרות האגודה לקידום החינוך ירושלים – על סוגיות מרכזיות בהדרכת צוותים חינוכיים בשדה של סיכון וטראומה 2023 ינואר – אפריל פיקוח על הייעוץ מחוז חרדי ירושלים ומנח"י (גברים) שותפים: להעניק פרספקטיבה מקצועית וכלים להתמודדות עם הסוגיות המרכזיות הקשורות להדרכה של מטרות: צוותים חינוכיים בשדה של טראומה ולתמיכה בהם, כגון ניהול סדר היום בבית הספר / בפנימייה וחשיבותו להחזקה רגשית ופיזית של אנשי הצוות ובני הנוער; סוגיות של הדרכה, פגישות עבודה אישיות וישיבות צוות – הבדלים וקווי דמיון; נראּות הצוות ותהליכים דינמיים מקבילים; הימנעות מעבודה בפיצול מקצועי; דרכים לספק לילדים טיפול, תמיכה ועזרה בחזית אחת מאוחדת ועוד. עובדות סוציאליות ויועצות חינוכיות קהל היעד:

4 מפגשים:

32 משתתפים:

ירושלים מיקום:

₪ 36,000 תקציב:

מפגשי למידה ליועצים חינוכיים, מגזר חרדי מחוז ירושלים ומנח"י – על עקרונות מרכזיים במפגש אישי רגשי עם תלמידים בסיכון 2023 ינואר – מאי פיקוח על הייעוץ מחוז חרדי ירושלים ומנח"י (גברים) שותפים: להוסיף ליועצים החינוכיים פרספקטיבה מקצועית שמביאה בחשבון את הרקע הטראומטי של מטרה: התלמידים, כדי להבין את ההשלכות הנפשיות והרגשיות עליהם כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם ובתפקודם של הנערים במסגרת החינוכית, ולהתאים את הליווי הרגשי והתמיכה לצרכים אלו. יועצים חינוכיים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 34

4 מפגשים:

30 משתתפים:

ירושלים מיקום:

₪ 16,000 תקציב:

השתלמות לצוות המלווים והמטה של עמותת למרחב – על מענה מודע טראומה לצעירות וצעירים בסיכון 2023 ינואר – יולי

עמותת למרחב הנותנת מענה לצעירות וצעירים חסרי עורף משפחתי שותפים: להקנות שפה טיפולית וכלים מודעי טראומה להתערבות במשבר ובמצבי סיכון. מטרה: עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, מטפלים מעמותת למרחב קהל יעד:

5 מפגשים:

12 משתתפים:

הוד השרון, באר שבע, תל אביב מיקום:

₪ 17,500 תקציב:

השתלמות למורים ברשת אמ"ית 2023 פברואר – מאי רשת חינוך אמי"ת שותפים:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 35

להוסיף למורים ואנשי חינוך פרספקטיבה מקצועית שמביאה בחשבון את הרקע הטראומטי של הילדים, מטרה: כדי להבין את ההשלכות הנפשיות והרגשיות על הילדים כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם ובתפקודם של הילדים במסגרת החינוכית, ולהתאים את הלמידה, הטיפול, ההוראה ומרחב בית הספר לצרכים אלו. מורים קהל יעד:

9 מפגשים:

22 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 15,000 תקציב:

השתלמויות ארגון המורים – מקיף ד' אשדוד 2023 פברואר – יוני

להוסיף למורים ואנשי חינוך פרספקטיבה מקצועית שמביאה בחשבון את הרקע הטראומטי של הילדים, מטרה: כדי להבין את ההשלכות הנפשיות והרגשיות על הילדים כפי שהן באות לידי ביטוי בהתנהגותם ובתפקודם של הילדים במסגרת החינוכית, ולהתאים את הלמידה, הטיפול, ההוראה ומרחב בית הספר לצרכים אלו. מורים קהל יעד:

16 מפגשים:

24 משתתפים:

אשדוד מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

הרצאות אורח בהשתלמות שנתית של שפ"ח ראשון לציון בנושא התמודדות במצבי משבר וחירום 2023 מאי – יוני שפ"ח חולון שותפים: היכרות עם שפה טיפולית וכלים מודעי טראומה להתערבות במשבר ובמצבי סיכון. מטרה: פסיכולוגים חינוכיים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 36

3 מפגשים:

30 משתתפים:

ראשון לציון מיקום:

₪ 4,500 תקציב:

כשטראומה אישית פוגשת טראומה קולקטיבית – תפקיד המדריכה הפדגוגית בגיל הרך 2023 אוקטובר אורנים – המרכז הישראלי לגיל הרך שותפים:

באוקטובר פגשו מדריכות פדגוגיות בצורך להעניק ליווי לצוותים החינוכיים בגיל 7 סביב אירועי רקע ומטרה: הרך בהתמודדות עם מופעי טראומה של ילדים צעירים, בעיקר ילדים שכבר חוו טראומה בעברם. מפגש זה נתן המשגות וכלים להתערבות עם ילדים צעירים בהקשר זה בתוך המסגרת החינוכית. מדריכות פדגוגיות ומחנכות שנות ינקות קהל יעד:

1 מפגשים:

60 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

הכשרה בקורס התאמה לעבודת המטפל במערכת החינוך 2023 נובמבר מכללת תלפיות שותפים: מתן כלים והעשרת ידע בתחום התעללות והזנחה וטראומה בקרב ילדים. מטרה: אנשי מקצועות הבריאות והאומנויות קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 37

2 מפגשים:

84 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 4,400 תקציב:

השתלמות בתי ספר לחינוך מיוחד בעיריית תל אביב יפו לאורך השנה הרשות לחוסן ושוויון חברתי, עיריית תל אביב יפו שותפים:

לתת למורים ואנשי הצוות בבית הספר ידע וכלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים במרחב הבית ספרי מטרות: בכל הנוגע להתנהגויות מיניות; לאיתור וזיהוי תלמידים שנפגעו; לטיפול וניהול מקרה שעולה בו חשד לפגיעה – מול הילד, מול המשפחה ומול הגורמים המטפלים בקהילה; לחזק את מעמדם של המורים ואנשי הצוות כדמויות משמעותיות עבור התלמידים, ככתובת רגישה, אכפתית, זמינה, אקטיבית ויעילה לעזרה בעיני התלמידים בנושא זה, וכך לקדם את פנייתם של התלמידים לעזרה ולהגביר את יכולתם של אנשי הצוות לאתר מצבי פגיעה ולצמצמם. מורים ואנשי צוות במסגרת החינוכית קהל יעד:

בבי"ס און) 4( בכל בית ספר 6 – בסך הכול 40 מפגשים:

40 , בבי"ס נתיב 80 , בבי"ס לטכנולוגיה ואומנויות 30 , בבי"ס מעלה 35 – בסך הכול 346 משתתפים: בבי"ס דנה 45 , בבי"ס גיל 36 , בבי"ס און 80 , בבי"ס חורב

בבתי הספר מיקום:

₪ 91,000 תקציב:

הכשרת צוותים של כפרי ילדים

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 38

השתלמויות העוגן הקהילתי 2023 פברואר, נובמבר, דצמבר עמותת יחדיו שותפים: מטרות: 1 . למידה אינטנסיבית (יומיים בתנאי מלון) להעמקת הידע בתחום הלימודי שהפנימייה בחרה להתמקד בו – פגיעות מיניות; 2 . למידה וגיבוש לצוותי ש"ש ובני שירות של מסגרת יחדיו (יום); 3 . למידה לצוות הבכיר – עקרונות הטראומה (יומיים). ש"שינים ובני שירות + כל הצוות הבכיר של העוגן – מנהל הכפר, שירות סוציאלי, מנהלי תחומים קהל יעד:

ימי למידה בנושא עקרונות הטראומה, 2 , ימי למידה בנושא פגיעות מיניות 2 – בסך הכול 5 מפגשים: יום למידה אחד לצוות ש"ש ובני שירות

ש"שינים ובני שירות 45- אנשי הצוות הבכיר ו 25 – בסך הכול 70 משתתפים:

מלון אירוס המדבר בירוחם וכפר העוגן הקהילתי בבאר שבע מיקום:

₪ 45,000 תקציב:

השתלמויות לצוות כפר הנוער בית חג"י 2023 פברואר – יוני ארגון המורים שותפים: התמקדות בפגיעה במנגנון הוויסות בעקבות טראומה; אפיון התנהגויות סיכון כדרך לוויסות; למידה מטרות: כיצד להתייחס לכך בפרספקטיבה המקצועית וכיצד לתווך זאת מול החניכים – בתקווה לשינוי. הצוות הפסיכו-סוציאלי והצוות החינוכי של כפר הנוער בית חג"י – הורי בית, מדריכים, בני שירות, קהל יעד: צוות פסיכו-סוציאלי, מורים וצוות הנהלה

4 מפגשים:

35 משתתפים:

בית חג"י מיקום:

₪ 14,000 תקציב:

טיפול במרחב החיים – חוות הנוער הציוני לאורך השנה חוות הנוער הציוני שותפים: להקנות ידע בתחום הטיפול המוסדי ומרחב החיים בפנימייה חינוכית. מטרה: הצוות הישיר (מדריכים) של חוות הנוער הציוני קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 39

10 מפגשים:

25 משתתפים:

חוות הנוער הציוני מיקום:

₪ 22,000 תקציב:

המפעל להכשרת ילדי ישראל לאורך השנה המפעל להכשרת ילדי ישראל שותפים: מטרות: 1 . אוריינטציה להורי בית חדשים; 2 . העמקה של הלמידה על עקרונות הטיפול בטראומה ומרחב החיים במסגרת כפר הילדים נווה יהודה; 3 . מתן ידע וכלים לצוות הישיר – מדריכים שעובדים עם בני נוער במסגרת חוץ-ביתית – לטיפול מוסדי מודע טראומה; 4 . היערכות וקליטת חניכים בחזרה למסגרות בעת מלחמת "חרבות ברזל". הורי בית חדשים שנקלטים במסגרות מל"י, מדריכים ואימהות בית של חוות הנוער הציוני, צוות כולל קהל יעד: של כפר הילדים נווה יהודה וצוות כולל של כפרי הילדים באזורי עימות ומרכז

בהשתלמות ההמשך לצוות הכולל של כפר הילדים 4 , בסך הכול – יום אוריינטציה אחד 16 מפגשים: במפגשי הדרכה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" 2 , בהכשרה לצוות הישיר 9 , נווה יהודה

בהשתלמות 30 , בהכשרה לצוות הישיר 30 , ביום אוריינטציה 40 – בסך הכול 160 משתתפים: במפגשי הדרכה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" 60 , ההמשך לצוות הכולל של כפר הילדים נווה יהודה

מקוון + בפנימיות מיקום:

₪ 33,000 תקציב:

הכשרת צוותי קידום נוער

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 40

יום עיון למנהלי יחידות ומנהלי השכלה – קידום נוער דרום 2023 ינואר קידום נוער שותפים: הענקת ידע וכלים להתמודדות עם קונפליקטים וסיטואציות מציפות מול בני נוער, תרגול התערבות מטרה: בטכניקות שונות. מנהלי יחידות ומנהלי השכלה בקידום נוער קהל יעד:

1 מפגשים:

45 משתתפים:

באר שבע מיקום:

₪ 8,000 תקציב:

הכשרה למורי קידום נוער – פדגוגיה 2023 ינואר – פברואר קידום נוער שותפים: מטרות: 1 . מחוז תל אביב חרדי – הקניית ידע וכלים להתמודדות עם פגיעות מיניות במרחב היחידה לקידום נוער בחברה החרדית; 2 . מחוז תל אביב (פתח תקווה ואור יהודה) – לימוד להבנת הטראומה והשפעתה על מנגנוני ויסות, הקניית ידע וכלים ביצירת קשר והתערבות עם בני נוער. מורי היל"ה בקידום נוער קהל יעד:

למחוז תל אביב (פתח תקווה ואור יהודה) 3- למחוז תל אביב (חרדי) ו 3 – בסך הכול 6 מפגשים:

ממחוז תל אביב 25- ממחוז תל אביב (חרדי) ו 25 – בסך הכול 50 משתתפים: (פתח תקווה ואור יהודה)

מקוון + פתח תקווה מיקום:

₪ 18,000 תקציב:

הכשרה לעובדי חינוך-טיפול בקידום נוער מחוז תל אביב ומחוז דרום 2023 ינואר – מרץ קידום נוער שותפים: הבנת מנגנון הטראומה והשפעתה על ההתפתחות והוויסות בקרב בני נוער; למידת עקרונות שיח על מטרות: אירועי חיים קשים. אנשי חינוך-טיפול של קידום נוער במחוז תל אביב ובמחוז דרום קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 41

למחוז דרום 2- למחוז תל אביב ו 7 – בסך הכול 9 מפגשים:

במחוז דרום 25- במחוז תל אביב ו 24 – בסך הכול 49 משתתפים:

פתח תקווה ובאר שבע מיקום:

₪ 46,000 תקציב:

קידום נוער – פדגוגיה 2023 ינואר – אפריל קידום נוער שותפים:

היכרות עם התופעה של התעללות והזנחה בקרב בני נוער; הבנת השפעתה של טראומה על מטרות: ההתנהגות; לימוד עקרונות שיח על אירועי חיים קשים; לימוד עקרונות של התערבות במרחב החינוכי על פי מודל נוירולוג'יק. מורי היל"ה בקידום נוער קהל יעד:

מפגשים) 2- מפגשים ו 4( השתלמויות במחוז מרכז 2 – בסך הכול 10 מפגשים: מפגשים במחוז ירושלים 4- ו

במחוז ירושלים 50- בכל אחת משתי ההשתלמויות במחוז מרכז ו 22 – בסך הכול 94 משתתפים:

מקוון + קמפוס חרוב לילדים בירושלים, לוד, רחובות מיקום:

₪ 42,000 תקציב:

ימי עיון מחוז מרכז 2023 פברואר קידום נוער שותפים: הקניית ידע וכלים להתמודדות עם קונפליקטים ועם סיטואציות מציפות מול בני נוער ותרגול התערבות מטרה: בטכניקות שונות. אנשי חינוך-טיפול של קידום נוער במחוז מרכז מכמה אזורים בארץ קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 42

2 מפגשים:

55 משתתפים:

רחובות וראש העין מיקום:

₪ 14,000 תקציב:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החינוך | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 43

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות שותפויות

| 2023 דו"ח שנתי 44

שלושה ימי עיון לצוותי שירותי בריאות כללית בנושא התעללות והזנחה 2023 ינואר ופברואר שירותי בריאות כללית שותפים: להעניק כלים ולהעשיר ידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם. מטרה: אחיות, רופאים ועובדים סוציאליים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 45

3 מפגשים:

47 משתתפים:

ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית תל אביב מיקום:

₪ 11,650 תקציב:

הכשרה לעובדים סוציאליים בבתי חולים – מחוז חיפה וצפון 2023 פברואר – מרץ משרד הבריאות מחוז חיפה ומחוז צפון שותפים:

להקנות לצוות העובדים הסוציאליים ידע חדש וכלים מעשיים שיסייעו להם באיתור וזיהוי ילדים נפגעי מטרות: התעללות והזנחה; להעניק להם מיומנויות תקשורת שיסייעו בקשר ובשיח עם ילדים ומשפחות לאחר אירוע

טראומטי שבו עולה חשד להתעללות בקטין. עובדים סוציאליים בבתי חולים קהל יעד:

4 מפגשים:

26 משתתפים:

המרכז הרפואי רמב"ם מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

הכשרה לצוות הגנת הילד במכבי שירותי בריאות 2023 מרץ מכבי שירותי בריאות שותפים: להעניק כלים ולהעשיר ידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם. מטרה: עובדים סוציאליים, אחיות, רופאים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 46

2 מפגשים:

32 משתתפים:

הנהלה ראשית, מכבי שירותי בריאות תל אביב מיקום:

₪ 3,400 תקציב:

ימי עיון לאחיות ורופאים – לשכת הבריאות ירושלים 2023 מרץ, מאי לשכת הבריאות ירושלים שותפים: להעניק כלים ולהעשיר ידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם. מטרה: אחיות ורופאים קהל יעד:

2 מפגשים:

86 משתתפים:

לשכת הבריאות ירושלים מיקום:

₪ 7,000 תקציב:

טראומה וטיפול במרחב החיים 2023 מאי המחלקה להדרכת הילד והמשפחה, המרכז הרפואי לגליל שותפים: הצגת תוכנית מרחב החיים לצוותי המחלקה וחשיבה משותפת על "ייבוא" כלים מהמרחב החינוכי אל מטרה: המרחב האשפוזי. צוותי המחלקה להדרכת הילד והמשפחה קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 47

1 מפגשים:

70 משתתפים:

המרכז הרפואי לגליל מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

יום עיון לרופאי ילדים – המרכז הרפואי הדסה עין כרם 2023 יוני המרכז הרפואי הדסה עין כרם שותפים: להעניק כלים ולהעשיר ידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם. מטרה: רופאי ילדים ועובדים סוציאליים במחלקות ילדים קהל יעד:

1 מפגשים:

62 משתתפים:

המרכז הרפואי הדסה עין כרם מיקום:

₪ 12,500 תקציב:

הכשרה בנושא טראומה 2023 פברואר – מרץ

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 48

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר – המרכז הרפואי הדסה עין כרם שותפים: להעניק כלים ולהעמיק ידע בנושא טראומה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. מטרה: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים ופסיכיאטרים קהל יעד:

2 מפגשים:

46 משתתפים:

המרכז הרפואי הדסה עין כרם מיקום:

₪ 8,500 תקציב:

הכשרה בנושא ילדים נפגעי התעללות וטראומה בפנימייה באוגנדה 2023 אוגוסט Uganda Martyrs University + בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: באוגנדה. Kayabuwe הכשרה למורים בפנימייה בכפר מטרה: מורים ואנשי צוות בפנימייה קהל יעד:

1 מפגשים:

30 משתתפים:

אוגנדה מיקום:

₪ 63,000 תקציב:

הכשרה לפסיכולוגים ועובדים סוציאליים בקהילה ובבתי חולים בשירותי בריאות כללית – בפריסה ארצית 2023 דצמבר שירותי בריאות כללית שותפים:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 49

להעשיר ידע ולהעניק כלים לטיפול בילדים שעברו טראומה. מטרה: עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בשירותי בריאות כללית, ארצי קהל יעד:

3 מפגשים:

180 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 4,400 תקציב:

"שימו לב לילדים" – ילדים בסיכון ודרכי ההתמודדות עם אירועי טראומה 2024 – פברואר 2023 דצמבר משרד הבריאות שותפים: הקניית ידע על טראומה וכלים לטיפול מבוסס טראומה ופוסט-טראומה; הקניית ידע וכלים מעשיים מטרות: לאיתור סוגים שונים של התעללות בילדים. צוות התפתחות הילד – צוות רב-מקצועי (רופאים, אחיות, אנשי מקצועות הבריאות וצוות סוציאלי) קהל יעד:

10 מפגשים:

580 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 20,000 תקציב:

הכשרה לצוותים רפואיים – המרכז הרפואי מעיני הישועה לאורך השנה המרכז הרפואי מעיני הישועה שותפים: העשרה בידע והקניית כלים לצוות אגף ילדים בנושא איתור, זיהוי וטיפול בילדים נפגעי התעללות מטרה: והזנחה, וכן בנושא הקשר עם הגורמים שמחוץ לבית החולים. רופאי ילדים במיון ובמחלקות ילדים, אחים ואחיות, עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 50

3 מפגשים:

20 משתתפים:

מרכז רפואי מעיני הישועה מיקום:

₪ 2,000 תקציב:

ימי עיון סטודנטים לסיעוד לאורך השנה בתי הספר השונים לסיעוד שותפים: — ימי עיון לאחיות בבתי הספר לסיעוד במרכזים הרפואיים שיבא, רבין ושמיר — ימי עיון לסטודנטים בבתי הספר לסיעוד במרכזים הרפואיים שערי צדק, הלל יפה, שיבא, וולפסון ובני ציון, וכן במכללה האקדמית רמת גן ובמכון לב להקנות כלים ולהעניק ידע בתחום ההתעללות בילדים והזנחתם. מטרה: אחים ואחיות וסטודנטים לסיעוד קהל יעד:

ימי עיון לסטודנטים 13 , ימי עיון לאחיות 3 – בסך הכול 16 מפגשים:

בימי העיון לסטודנטים 705 , בימי העיון לאחיות 105 – בסך הכול 810 משתתפים:

בבתי הספר לסיעוד מכון לב, שערי צדק, המכללה האקדמית רמת גן, הלל יפה, שיבא, בני ציון, מיקום: וולפסון, רבין, שמיר, קמפוס מבחר

₪ 53,500 תקציב:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום הבריאות | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 51

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט שותפויות

| 2023 דו"ח שנתי 52

השתלמות פרקליטים – בסיס 2023 ינואר משרד המשפטים, פרקליטות המדינה שותפים: היכרות עם היבטים פרה-משפטיים של התעללות בילדים ויצירת גשר בין השפה המשפטית מטרה: לשפה הטיפולית. פרקליטים קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 53

6 מפגשים:

35 משתתפים:

קמפוס חרוב מיקום:

₪ 33,000 תקציב:

הסמכת חוקרי נוער 2023 פברואר, מאי ויולי משטרת ישראל שותפים: היכרות עם מאפייני אוכלוסיית הילדים נפגעי התעללות ועם דרכי התערבות. מטרה: חוקרי נוער קהל יעד:

1 מפגשים:

30 משתתפים:

קמפוס חרוב מיקום:

₪ 5,500 תקציב:

קורס מחלק משפחה 2023 פברואר ומאי שוטרי מחלק משפחה שותפים: היכרות עם מאפייני אוכלוסיית הילדים נפגעי התעללות ועם דרכי התערבות. מטרה: חוקרי נוער קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 54

3 מפגשים:

30 משתתפים:

המכללה הלאומית לשוטרים מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 55

הכשרות סטודנטים שותפויות

| 2023 דו"ח שנתי 56

יום למידה לסטודנטיות לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים 2023 ינואר האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 57

לחשוף את הסטודנטיות לתופעה של התעללות והזנחה כטראומה התפתחותית ולתפקיד המרפאה מטרה: בעיסוק בעבודה עם ילדים אלו, ובכלל זה חשיפה לעקרונות ולכלים ראשוניים להערכה והתערבות. סטודנטיות לריפוי בעיסוק קהל יעד:

1 מפגשים:

74 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 4,000 תקציב:

הכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים 2023 ינואר עבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים: חשיפה לעולם התוכן של ילדים ומשפחות בסיכון – לסטודנטים לעבודה סוציאלית וכן לסטודנטים מטרה: בתוכנית ההשלמות ובתוכנית לגיל הרך. סטודנטים לעבודה סוציאלית וסטודנטים בתוכנית המוסמך לגיל הרך קהל יעד:

2 מפגשים:

200 משתתפים:

קמפוס חרוב מיקום:

₪ 63,000 תקציב:

תפקידם של אנשי חינוך במקרים של התעללות בילדים והזנחה 2023 ינואר ומאי המכללה האקדמית תל חי, קמפוס קצרין שותפים: לספק כלים לזיהוי ולמענה ראשוני במקרים של חשד לפגיעה בילדים. מטרה: סטודנטים בשנים א'-ד' בחוג לחינוך לגיל הרך ולחינוך מיוחד קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 58

ימי עיון 2 מפגשים:

בשני הימים 160- כ משתתפים:

המכללה האקדמית תל חי, קמפוס קצרין מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

ימי עיון לסטודנטים להפרעות בתקשורת 2023 פברואר ומרץ מכללת הדסה שותפים: היכרות ראשונית עם התופעה של התעללות בילדים והזנחתם והשפעתה על התפתחות השפה מטרה: והתקשורת. סטודנטים להפרעות בתקשורת קהל יעד:

ימי עיון 2 מפגשים:

46 משתתפים:

KHKSHO קמפוס חרוב מיקום:

₪ 10,000 תקציב:

שולחן עגול – פרויקט גמר של סטודנט בהכשרה המעשית 2023 יולי להציג דילמות בשירותים השונים הניתנים לילדים בסיכון במזרח ירושלים. מטרה: אנשי מקצוע מלשכות הרווחה, משרד הרווחה, משרד המשפטים ומשרד החינוך קהל יעד:

תוכניות לימוד והשתלמויות בתחום החוק והמשפט | שותפויות | 2023 דו"ח שנתי 59

1 מפגשים:

30 משתתפים:

מכון חרוב מיקום:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים

| 2023 דו"ח שנתי 60

פגיעות מיניות – מניעה וטיפול

טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית 2023 ; תשפ"ד: פברואר – ספטמבר 2023 – פברואר 2022 תשפ"ג: אוקטובר הגדלת מספר המטפלים בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 61

19 מפגשים:

בתשפ"ד 43- בתשפ"ג ו 44 – בסך הכול 87 משתתפים:

מקוון + תל אביב מיקום:

₪ 240,000 תקציב:

סוגיות בעבודה עם פגיעות מיניות – העברה והעברה נגדית 2023 מאי להכשיר מטפלים לטיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

2 מפגשים:

38 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 14,500 תקציב:

השלישי המיני בחדר 2023 מאי – יולי העשרה והעמקה בתכנים מתקדמים של טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

4 מפגשים:

21 משתתפים:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 62

מקוון מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

להקשיב לסיפורי הגוף 2023 יולי העשרה והעמקה בתכנים מתקדמים של טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

2 מפגשים:

60 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 3,000 תקציב:

מילים בתוך האין 2023 ספטמבר העשרה והעמקה בתכנים מתקדמים של טיפול בילדים שעברו פגיעה מינית. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

3 מפגשים:

70 משתתפים:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 63

מקוון מיקום:

₪ 4,000 תקציב:

פגיעות מיניות – מניעה וטיפול

CPP9 2024 – מרץ 2022 ספטמבר להכשיר אנשי מקצוע לטיפול ממוקד טראומה בילדים בגיל הרך ובהוריהם. מטרה: מטפלים בילדים בגיל הרך קהל יעד:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 64

מפגשי הדרכה 30 + ימי סמינר מרוכזים 7 מפגשים:

33 משתתפים:

מקוון + תל אביב מיקום:

₪ 200,000 תקציב:

שלב א' ילדים EMDR 2023 ספטמבר – דצמבר

לרכוש את המיומנויות הנחוצות לעריכת EMDR לאפשר לאנשי המקצוע המטפלים בילדים בשיטת מטרות: למבוגרים, כדי לאפשר את השלמת תהליכי העיבוד על פי שמונת EMDR ההתאמות ההתפתחותיות בפרוטוקול בילדים, ירכשו כלים שמתאימים לעבודה בתחום חיזוק EMDR שלבי הפרוטוקול. הלומדים יוכשרו בתכנון טיפול . ההכשרה עוסקת בפרוטוקול EMDR- משאבים עם ילדים, וילמדו על שילובם של ההורים בתהליך הטיפול ב לעיבוד טראומות מוקדמות שהתרחשו בשלבים פרה-ורבליים או בשלבי התפתחות מוקדמים מאוד. צוותים מקצועיים בקמפוס קהל יעד:

7 מפגשים:

10 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 30,000 תקציב:

TFCBT 2023 דצמבר להכשיר מטפלים להתערבויות ממוקדות טראומה עם ילדים והוריהם. מטרה: מטפלים בילדים ובני נוער קהל יעד:

3 מפגשים:

50 משתתפים:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 65

מקוון מיקום:

₪ 12,000 תקציב:

מפגשי למידה – כשטראומה קולקטיבית פוגשת טראומה אישית 2023 אוקטובר

ללמוד מ"מומחים מניסיון חיים", שחוו פגיעות בילדותם, על מאפייני ההתמודדות עם מצב שבו טראומה מטרה: קולקטיבית פוגשת טראומה אישית. מטרת המפגשים הייתה לחלץ ידע על אופני ההשפעה של המלחמה והטראומה הקולקטיבית על הטראומה האישית שחוו בילדותם. מומחים מניסיון חיים קהל יעד:

2 מפגשים:

11 משתתפים:

מקוון מיקום:

חרוב באוויר – תוכנית למידה מקוונת לאנשי מקצוע

. בתקופת 2020 בתחילה הייתה התוכנית זמנית, במענה לאתגרים שזימנו מגפת הקורונה והסגר שהוטל במרץ הקורונה היא אִפשרה לאנשי מקצוע להשתתף בהשתלמויות ובהרצאות מקוונות שטיפלו בצורכי השעה. היא אִפשרה מפגש עם תוכני הלמידה של מכון חרוב גם לאלה שלא הכירו אותו קודם לכן, ואת השתתפותם של אנשי מקצוע מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל – כאלה שהתכנים לא היו נגישים עבורם קודם להקמת התוכנית. כך, במהלך תקופה של היעדר שגרה סדירה, הצטרפו לקהל הלומדים אלפי אנשי מקצוע שהלימוד המקוון ענה על צורכיהם, והם נחשפו לתוכני הלמידה של המכון ולפעילויות נוספות שלו. תוכנית העשרה זו הפכה לתוכנית עצמאית נפרדת, המתנהלת לצד תוכניות המכון האחרות. מטרות: 1 . יצירת מרחב למידה והקניית כלים לאנשי מקצוע להמשך עבודה בתקופה מאתגרת; 2 . פתיחת ערוץ למידה משותפת למומחי תוכן ולאנשי מקצוע; 3 . שימור למידה והתפתחות מקצועית של אנשי מקצוע בתחום של מניעת התעללות בילדים והזנחתם; 4 . חשיפת המשתתפים לתכנים חשובים נוספים של מכון חרוב; 5 . העשרה במחיר סמלי. "חרוב באוויר" כוללת ארבעה סוגי מפגשים מקוונים: "חרוב מהספה", חרוב בחירום (ראו פירוט תחת סעיף הכשרת המונים), "חרוב בחברותא" ו"חרוב בהמשכים".

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 66

חרוב בהמשכים לאורך השנה

סדרות מפגשים קצרים לקהלי יעד ספציפיים. :2023 נושאי המפגשים שהתקיימו בשנת 1 . טראומה והפרעות אכילה 2 . אתיקה ביחסים, וכיצד על מטפלים להתייחס לכך 3 . נוירולוג'יק. משתנה קהל יעד:

4 – , נוירולוג'יק 5 – , אתיקה ביחסים 4 – טראומה והפרעות אכילה מפגשים:

משתתפים, 43 – משתתפים, אתיקה ביחסים 60 – טראומה והפרעות אכילה משתתפים: משתתפים 55 – נוירולוג'יק

מקוון מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

חרוב בחברותא לאורך השנה דיון והעמקה בנושא פגיעה בילדים במסגרות לגיל הרך. מטרה: אנשי מקצוע קהל יעד:

1 מפגשים:

20 משתתפים:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 67

מקוון מיקום:

₪ 5,000 תקציב:

אחר

הרצאה ציבורית לזכר פטרישה ואן-הורן ז"ל 2023 ינואר

לזכור את תרומתה של פטרישה ואן-הורן ז"ל לידע על טראומה בגיל הרך דרך הרצאה וסדנה של מטרות: איש מקצוע בעל של עולמי בטראומה בגיל הרך ושל מומחה בארץ; להעניק פרס לחוקרים צעירים ולקלינאים שמתמקדים בתחום של טראומה בגיל הרך. ד"ר אריאנה סלייד נתנה השנה את ההרצאה ואת הסדנה. הקהל הרחב קהל יעד:

תוכניות במימון מלא של המשתתפים | 2023 דו"ח שנתי 68

2 מפגשים:

250 משתתפים:

מקוון מיקום:

₪ 13,000 תקציב:

2 הכשרת מרצים "מומחים מניסיון חיים" מחזור 2023 ינואר – מרץ להכשיר קבוצת מומחים מניסיון חיים לספר את סיפור הפגיעה שלהם לקהלים מגוונים, כדי להנכיח את מטרה: קולם של נפגעים בהכשרות לאנשי מקצוע ובתהליכי שינוי מדיניות. מומחים מניסיון חיים שרוצים לספר את סיפורם בהכשרות לאנשי מקצוע קהל יעד:

5 מפגשים:

14 משתתפים:

קמפוס חרוב לילדים מיקום:

₪ 18,500 תקציב:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online