מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

התחלה של עבודה על נושאים נוספים: 1 . כאמור הצעירים היו מנותקים וצריכים להיוודע התמודדות עם אובדנים: לאובדנים בעקבות המלחמה. מתן בשורה מרה דורש רגישות והיערכות. במרבית המקרים נמסרו הבשורות המרות למשפחה קודם לכן וחלקן יימסר בבית החולים. בהתאם למעגלי ההיכרות של הצעיר, ייתכן שייוודע לאובדנים נוספים בתקופה הראשונה, גם לאחר היציאה מבית החולים. לתהליך שני חלקים: הראשון הוא מתן הבשורה המרה והשני הוא תהליך הליווי לאחר מכן ועיבוד האובדנים הממושך יותר. 2 . אלו נושאים שעלולים לעלות במתן בשורה אשמת הניצול ופגיעה מוסרית: מרה וכמובן לאחר מכן לאורך תהליך ההסתגלות. כבר בשלב הראשוני חשוב להעביר מסרים כגון: "עשית מה שיכולת, מה שהיה ידוע לך ואפשרי בנקודת הזמן ההיא, עשית הכי טוב שאפשר". יש לחזק את המאמצים שהביאו להישרדותו. חשוב לזהות ביטוי וקבלה של רגשות אלו ולאשרם. 3 . להתייחס לדפוס ההתמודדות הדומיננטי הקודם התחלת הבניית הנרטיב: (גשר מאחד) ולהתאים לו את המפגשים והסגנון של העובד. חשוב להקשיב להצלחות של החוזרים, גם הקטנות שבהן, כמו לשמור על חייהם ולשרוד את האירועים, ולחזק התנהגויות שתרמו להישרדות, גם אם החוזר לא מודע לכך כרגע. 4 . לסייע מציאת האיזון בין ההתמודדות האישית לרצון הקולקטיבי: במתן המקום והאיזון בין התהליך האישי והמשפחתי לתהליך הציבורי והקולקטיבי; שימת גבולות ומתן עזרה בהתמודדות עם ציפיות משפחתיות וקהילתיות להתנהגויות ולקשרים מסוימים (למשל: חגיגת החזרה בכיכר העיר, ציפייה שיפגשו מישהו מהקהילה/חברים, שכרגע אינן מתאימות לחוזר).

16

Made with FlippingBook Ebook Creator