מדריך לקבלת בוגרות ובוגרים צעירים שחוזרים מהשבי

עקרונות להכנת הקהילה לפני השחרור ברמה קהילתית עקרונות מעש"ה

1 . מחויבות וחיבור – אנחנו כאן איתכם. התייצבות לצד המשפחות, גם לצד אלה שהחזרה של החטופים יכולה לעורר אצלם מצוקה (משפחות שאהוביהם לא חוזרים או שחזרת החטופים מביאה איתם מידע קשה). 2 . עידוד לפעולה – פעולות של הקהילה בקליטה (דיאלוג עם הקהילה, מיפוי הצרכים של משפחות נוספות, טקסים מותאמים, סרטוני ברכות של חברים, לסייע בהתארגנות המשפחה). 3 . שליטה ובחירה – לאפשר לחטופים לנהל ולקבוע את תהליך השבתם. 4 . הבנייה – של סיפור האירוע והטמעתו בתוך הנרטיב האישי והקהילתי.

9

Made with FlippingBook Ebook Creator