מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

מעטפת קשרים משמעותיים

לצד ההתערבות הישירה עם הילד, יש חשיבות רבה מאוד להתערבות עם ההורה שנותר ועם דמויות משפחתיות אחרות, מתוך קידום ההתקשרות והביטחון עימן. 1 . חיזוק התקשרות עם ההורה שנותר ובניית נרטיב: • חשוב לקיים הערכה וללמוד מה הילד ראה, שמע וחווה סביב האובדן של ההורה/האח. כמו כן חשוב לעזור לו להשלים, באופן מותאם גיל, חוסרים במידע שיש בידי המבוגרים אך לא בידי הילדים. אפשר לשער שילדים יפנו אל המבוגרים בשאלות מסובכות ונוקבות בנוגע למות בני המשפחה, לְמה שהם ראו או שמעו, ולעדות לאכזריות הרבה. חשוב לציין כי דמויות מטפלות וגם אנשי טיפול אינם צריכים לענות על כל שאלה, בייחוד אם אין להם תשובה, או שהם מזועזעים מדי משאלות "זאת שאלה הילד. יש להנחות את כל המבוגרים שאפשר לענות כך: חשובה, אין לי כרגע תשובה, אבל אני מבטיחה לחשוב על זה / לברר את זה ולחזור אליך עם תשובה", או "לפעמים קשה להבין למה . דברים קרו ככה. גם לי קשה מאוד להבין" • במקרה של איבוד הורה, חשוב לקדם התערבות של הילד עם ההורה הנותר ולהתמקד בקידום הקשר של הילד עימו, בקידום האמון ובהחזרת הילד למסלול ההתפתחות שלו. יש לעזור להורה בהבנת התגובות והצרכים של הילד. התמיכה בו חשובה לאין שיעור, ובכלל זה הכרה בקושי לגדל ילדים שאיבדו בן משפחה בנסיבות קשות כל כך. כל התערבות וטיפול בילד צריכים להתבסס על קשר עם ההורה הנותר, ובכלל זה מתן תמיכה, חינוך פסיכולוגי בנוגע לצרכים ולחוויות של הילדים שבטיפולו, ייעוץ התפתחותי בנוגע לצורכיהם של ילדים בכל גיל, והצטרפות לפגישות הטיפוליות עם הילד. זאת כדי לבנות יחד נרטיב ולעבוד על בעיות שעלולות להתעורר בהרכב המשפחתי החדש. • הילד שזקוק יותר מאי פעם לתמיכה הורית עשוי להיתקל בהורה המתקשה בעצמו לעכל את האובדן הקשה ולהתאבל עליו. תקופה זו מציבה את ההורה לפני התמודדות קשה במיוחד – עיבוד והתמודדות עם האובדן בד בבד עם שמירה על התפקיד ההורי ותמיכה בילדי המשפחה. • בזמן שנעודד את התקרבות הילדים אל ההורה הנותר, הילדים עלולים להביע אכזבה, ייאוש או כעס כלפי הורה זה, כי הוא "לא יודע להיות

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software