מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

• לצד מורכבות זו, חשוב לסייע לילד לחזק את קשריו עם האח או האחים שנותרו (אם יש), שכן זו קבוצת התייחסות משמעותית במיוחד בהתמודדות עם אובדן כזה.

2 . שימור ופיתוח קשרים עם קבוצת השווים:

• קבוצת השווים היא גורם תמיכה מרכזי עבור ילדים, ויש לשמר ולפתח את העוגנים החברתיים של הילד. חשוב לעשות זאת בשיתוף הילד ומתוך התחשבות ברצונותיו. אם הילד עבר להתגורר בקהילה חדשה, יש לוודא שיהיו לו קשרים חברתיים ולסייע ביצירתם במקום החדש. זאת, לצד שימור קשריו עם החברים ממקום מגוריו הקודם (כמובן, בהתייעצות עם הילד ומתוך הבטחת זכותו לבחור אם ירצה לשמר קשרים, ואם כן – אילו.( • ייתכן שרבים מחבריהם של הילדים חוו טראומה בעצמם, ולכן יש לראות בהתערבות קבוצתית עם ילדים מקבוצת גיל זהה פלטפורמה בעלת פוטנציאל רב בהקשר הטראומטי הייחודי שנוצר. לצד קידומן של קבוצות טיפוליות כאלה, חשוב לאפשר לילדים להיפגש עם חברים משמעותיים בחייהם, ולהביא בחשבון שגם בגילים צעירים הם יקיימו שיחות שתוכניהן מורכבים. חשוב לאפשר זאת ולהדריך את הדמויות המטפלות לשמוע מהילד כיצד חווה את המפגש: האם שמע דברים חדשים שלא ידע לפני כן, או דברים שהפתיעו אותו? זאת, כדי לתווך לילד את התכנים שהוא נחשף להם. חשוב לזכור: כמו בעת כניסתו של הילד למסגרות חינוכיות, גם במפגשים שלו עם חברים ועם הרשתות החברתיות, אי אפשר למנוע את חשיפתו לתכנים. ואולם בעזרת מסרים של אמון ויצירת קשר מיטיב, אפשר לסייע לו להתמודד עם התכנים שהוא נחשף להם.

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software