מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

הקדמה

מתווה זה פותח כדי לספק קווים מנחים להתערבות עם ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת "חרבות ברזל". המתווה מבוסס על התפיסה הפסיכו־סוציאלית הרואה בילד חלק בלתי נפרד מהמערכות הסובבות אותו. מתפיסה זו נגזר עקרון־ העל של המתווה, ולפיו לקידום הקשר של הילד עם כל המערכות בחייו ולתכלול ההתערבות עימן יש חשיבות מכרעת. המתווה מתמקד בשלוש מעטפות עיקריות שלהן חשיבות קרדינלית בהתערבות עם ילדים שחוו אובדן בנסיבות טראומטיות: 1 . – במעטפת זו יודגש ההכרח בשיח ישיר ומיודע מעטפת הילד במרכז טראומה עם הילד. 2 . – במעטפת זו תודגש המחויבות לעבודת מעטפת קשרים משמעותיים עומק שתתמקד בחיזוק הקשרים של הילד עם דמויות משמעותיות במערכת המשפחתית שלו, ובפרט עם ההורה שנותר. 3 . – מעטפת זו תתמקד במרכזיות הקהילה בחייהם של מעטפת הקהילה ילדים, מתוך התייחסות הן לדמויות בקהילה והן למערכות פורמליות ולא פורמליות בקהילה, ולחשיבות העוגנים האלה בחיי הילד ובתהליך ההתערבות איתו. מעטפות אלה, אשר יוצגו במתווה, יקודמו על ידי דמויות חשוב להדגיש: מקצועיות שונות שישתתפו בתהליך ההתערבות עם הילד. באחריותה של העובדת הסוציאלית, שתהיה מנהלת המקרה מטעם הרווחה, לתכלל את כל הגורמים שיבואו במגע עם הילד. יתר על כן, מתפקידה של העובדת הסוציאלית המתכללת לסנכרן את ההתערבויות של גורמי מקצוע פורמליים ולא פורמליים בחיי הילד, כדי למנוע היווצרות טראומות נוספות בחייו ובחיי בני משפחתו בשל הצפה בדמויות מטפלות/מסייעות. רציונל תאורטי מתווה זה פותח על סמך כמה בסיסי ידע, והוא מתייחס לספרות תאורטית ואמפירית רלוונטית לתחום זה. אימוץ בסיסי הידע ממדעי ההתפתחות, מלימודי הטראומה, מתחום האובדן ומתחום ההתקשרות מאפשר התבוננות רב־ממדית על תהליך ההתערבות עם הילד במקרה מורכב זה, של אובדן הורה/אח במלחמת "חרבות ברזל". יתרה מזו, המתווה פותח בראייה מערכתית־הקשרית, מתוך אימוץ ההסכמה הנרחבת על כך שלילדים שאיבדו בן משפחה יש צרכים

2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software