מתווה לליווי ילדים שאיבדו הורה או אח במלחמת חרבות ברזל

אישיים וחברתיים רבים, וכי ההזדמנויות לסייע להם טמונות בהקשרים שונים של חייהם ובהתערבות מיטיבה בכל המעטפות שהוזכרו לעיל. פרספקטיבה הקשרית ורב־מערכתית מאפשרת לזהות את "שחקני המפתח" ואת הגורמים הפורמליים והלא פורמליים המשמעותיים ביותר במתן מענה לילד. זאת, לצד ההכרה בנחיצותה של "מנהלת מקרה" שתתכלל את עבודתם של כלל שחקני המפתח מהמערכות השונות. הראייה המערכתית־הקשרית מתבססת על התפיסה שלפיה, לצד ההתערבות עם הילד, יש לתמוך בהורה הנותר שילווה אותו בהתמודדות זו, לכלול מידע פסיכו־חינוכי ולחזק את ההתקשרות עימו ואת תחושת הביטחון, מתוך תשומת לב מיוחדת למערכת האחאית. במתווה זה נעסוק באופן ספציפי במקרים של אובדן אח מתוך ראיית המרכיבים התקשורתיים הקיימים גם ביחסים בין אחאים. ליחסים בין אחאים חשיבות עליונה בחייהם של ילדים, ויש להם תפקיד מרכזי בהתפתחותם וברווחתם הנפשית. לצד אלה, יש חשיבות רבה להתערבות עם המעטפת הקהילתית, שלה פוטנציאל ליצור עוגני ביטחון ומשמעות עבור הילד, ובכך לחזק את תחושת השתייכותו לקהילה ואת אמונו בסביבה העוטפת אותו. נמצא שאלה משתנים קריטיים בניבוי רווחתו הרגשית של הילד הן בילדותו והן בבגרותו. העוגן הקהילתי רלוונטי גם לתמיכה הנדרשת על ידי העובדות הסוציאליות שיתערבו במקרים מורכבים אלה וילוו אותם. בהתערבות בחייו של הילד באמצעות המעטפות השונות חשוב להקפיד על המטרות האלה: 1 . – יש חשיבות רבה מאוד להתייחסות לטראומה שהילד מתן תוקף ונראות והדמויות המטפלות בו עברו. כל ילד שעבר טראומה, ובוודאי טראומה בנסיבות קשות כל כך, זקוק לחוויה מתמשכת של מתן תוקף ונראות לתחושותיו, למחשבותיו ולאירועים שחווה. חשוב לתווך זאת להורה הנותר, ולהסביר לו כי למתן תוקף ונראות יש חשיבות מכרעת להתמודדות מיטיבה עם הטראומה ולקידום האמון של הילד בעולם. כיצד אפשר לתת תוקף ונראות? מתברר שהדבר פשוט ממה שאנו חושבים: יש לתת מקום לילד להשמיע את חוויותיו; לשאול את הילד שאלות מתעניינות ולהפנות אליו "אתה עוזר לי להבין מה קשב אמיתי בזמן שהוא מדבר; גם אמירות כגון מקדמות חוויה של עבר עליך" / "אתה עוזר לי להבין איך אתה מרגיש" תוקף ונראות. בשל מורכבות המפגש בין הטראומה של הילד לטראומה של הדמויות המטפלות, חשוב לתת לדמויות המטפלות הדרכה, לצד התערבות דיאדית. 2 . – אחת האמונות הראשונות שנשברות בקרב קידום תפיסת עולם מיטיבה ילדים ומבוגרים שעברו טראומה היא האמונה שהעולם הוא מקום שראוי להאמין ולבטוח בו. כל איש מקצוע וכל דמות משמעותית שעומדים בקשר

3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software